html5-img
1 / 9

Web Mining

Web Mining. Karsten Dalsgaard Senior Konsulent Unispeed A/S kd@unispeed.com. Oversigt. Web mining Udfordringer Data processering Scoring, e-com, Banner optimering Netlogger på Jubii. Web mining: Udfordringer. Traditionel. Dot com sites. Loyalitet - cookie/logins

astra-nolan
Download Presentation

Web Mining

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Web Mining

  2. Karsten Dalsgaard Senior Konsulent Unispeed A/S kd@unispeed.com

  3. Oversigt • Web mining • Udfordringer • Data processering • Scoring, e-com, Banner optimering • Netlogger på Jubii

  4. Web mining: Udfordringer Traditionel Dot com sites Loyalitet - cookie/logins Fraud - ”organiseret” Segmentering ”mange” Direct Pr. Banner/mail ”Marketing” - online KPI'er - web rapporter Reaktionstid - 0.1 secs Churn (10-15%) Fraud (1-5%) segmentering (4-8 stks) Krydssalg (sælger) Direct mail (alle) Marketing ?$$$? KPI'er - Rapporter Reationstid - Dage

  5. Web mining: Udfordringer Traditionel data Dot com data 1.000.000'er warehouse mange beskrivende variabler data behandles direkte via databaser logs kunde og data 10000-40000 kunder (pr. problem) warehouse få beskrivende variabler (alder,køn,postnummer) ”regnearks problemer” Kunde data og transaktioner

  6. Data processering ETL: sh-scripts ftp Parsing: *.c awk perl andre script sprog...? Databaser: SQL..log og stjerneskemaer Labeling: URI og andet

  7. Ex. på banner log 983234053,adsrv1,1002,1880,38,3,1,0,0,17,3,4,11,20,28,31,57,60,62,75,100,346,454,554,712,772,773,6,38,429,387,635,692,691,21,31,43,48,50,60,82,93,100,110,150,163,735,739,1008,1034,1084,6752,9370,9500,14224,14227,1,USERID,d47080fd-141-983221909-7, 983234053,adsrv1,758,1292,35,3,1,0,0,13,4,8,11,20,28,31,57,75,97,346,552,557,639,3,35,485,562,21,31,43,48,50,60,82,93,100,110,150,163,735,736,741,742,1008,1034,2127,9479,14225,14227,1,USERID,a0a0b98-131-980682017-10, 983234053,adsrv1,915,1634,38,3,1,0,0,16,3,4,11,20,28,31,57,60,62,75,90,100,454,553,772,773,5,38,484,387,692,691,21,31,43,48,50,60,82,93,100,110,150,163,735,739,874,1034,1084,6752,9355,9500,14224,14227,1,USERID,d47080fd-141-983055040-2, 983234054,adsrv1,897,1828,38,3,1,0,0,15,4,8,11,20,28,31,57,60,62,75,100,454,553,772,773,5,38,484,387,692,691,21,31,43,47,50,60,82,93,100,110,150,163,735,739,1034,1084,6691,6752,9365,9500,14225,14227,1,USERID,a0a0b98-131-980686088-2, 983234054,adsrv1,758,1291,35,3,1,0,0,11,4,11,20,28,31,57,75,90,97,557,639,3,35,485,562,18,31,43,48,50,60,82,93,100,110,150,163,735,736,741,742,911,1034,2127,1,USERID,a0a0b98-246-975275520-2,

  8. Scoring Profiler Mining Web server UserID Banner server Scorings basen Logfiler Adf₣rd Online / offline Modeller: Neurale Net Trænet Model

  9. Web Rapportering

More Related