Download
seutukaupunki seminaari mikkeli 21 9 2011 kehitt misjohtaja erkki v lim ki sein joen kaupunki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seutukaupunki- seminaari Mikkeli 21.9.2011 Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupunki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seutukaupunki- seminaari Mikkeli 21.9.2011 Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupunki

Seutukaupunki- seminaari Mikkeli 21.9.2011 Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupunki

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Seutukaupunki- seminaari Mikkeli 21.9.2011 Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupunki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seutukaupunki- seminaariMikkeli 21.9.2011Kehittämisjohtaja Erkki VälimäkiSeinäjoen kaupunki

  2. Seinäjoella menee hyvin.

  3. Seinäjoki Suomessa • Kasvukeskus, yksi harvoista • Väestön ikärakenteen väistämättömät muutokset, maansisäisen muuttoliikkeen seuraukset, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminen Kasvukeskusten kasvun kierre ja voimakkaasti eriytyvä alueellinen kehitys Suomessa • Kasvun kehän laajentaminen Etelä-Pohjanmaalla • Selkeästi jo nyt oma 200.000 asukkaan talous- ja palvelualue • Hyvät sisäiset logistiset yhteydet • Kasvun kehällä jo Seinäjoki, Lapua ja Ilmajoki – työpaikkojen ja palveluiden hyvä ajallinen saavutettavuus antaa todellisia mahdollisuuksia kasvun kehän edelleen laajentumiselle

  4. Kasvun eväät vuoteen 2020 (1) Vahva tahto • Asukkaat ja yritykset tahtovat rakentaa tulevaisuuttaan Seinäjoelle ja Etelä-Pohjanmaalle • Vahva alueeseen sitoutunut identiteetti – Kulttuuri voimavarana ja luovan talouden yrittäjyyttenä • Yrittäjyys ja aktiivisuus kehityksen voimavaroina • Positiivinen ja luova ”mikään ei ole mahrotonta” asenne • Kuntalaisuus?! Ei, vaan tahtova ihminen

  5. Kasvun eväät vuoteen 2020 (2) Laadukas ja tehokas julkinen sektori • Etelä-Pohjanmaalla on varaa vain laadukkaaseen ja tehokkaaseen julkiseen sektoriin ! • Kuntarakenteiden uudistuminen – palveluiden innovatiivinen uudistaminen – tiivistyvä yhdyskuntarakenne -toimiva kumppanuus yritysten ja yhteisöjen kanssa – palveluverkostot ja –yhteistyö erityisosaamisaloilla kansallisissa verkostoissa • Maakunnallisen toiminnan uudistuminen - kulttuuri- ja talousalue-ajattelun vahvistuminen • Kunta ?! Kyllä

  6. Kasvun eväät vuoteen 2020 (3) Kolmoiskierteestä neloiskierteeseen - Kuntien, yritysten ja yhteisöjen hyvä yhteistyö Etelä- Pohjanmaalla jatkuu ja syvenee vahvistaen kaikkien osaamista ja kilpailukykyä - Asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden vahvistaminen haasteena ja mahdollisuutena. ”Kaupunki kampuksena”- ”Maakunta kampuksena”. Yleisen osaamis- ja koulutustason nousu (uudet ikäluokat entistä koulutetumpia) tuo uusia mahdollisuuksia! - Kunnan ”rajat”: toimija, kumppani, sparraaja

  7. Kasvun eväät vuoteen 2020 (4) Avoimmuus ja toimivat verkostot - Edes Etelä-Pohjanmaa ei pärjää yksin (viisaus 1990-luvulta) - Avoin Seinäjoki – Avoin Etelä-Pohjanmaa: toiminnallinen, henkinen ja kulttuurillinen avautuminen: verkostojen osaavaa hallintaa

  8. Kiitos!