Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen - PowerPoint PPT Presentation

het loopbaan en diversiteitsplan werken aan duurzame loopbanen voor iedereen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

play fullscreen
1 / 19
Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen
185 Views
Download Presentation
asta
Download Presentation

Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

 2. Doelstelling: het bevorderen van gelijke kansen op duurzame loopbanen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar: • 50+ • Personen met een arbeidshandicap • Allochtonen • Kortgeschoolde jongeren • Daarnaast is het mogelijk om specifieke acties te richten naar minder zichtbare groepen (mannen/vrouwen in roldoorbrekende functies, ex gedetineerden, mensen in armoede, holebi’s). Vlaams Impulsbeleid EAD

 3. Evolutie vanaf 1999: Loopbaan- en diversiteitsplannen Positieve actie-plannen: • instroom ‘allochtonen’ stimuleren • alternatief voor ‘quota’ Verruiming sinds 2004: diversiteitsplannen • instroom ‘prioritaire kansengroepen’ stimuleren Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteitsplannen • Methode / middel om op een geplande, praktische en strategische wijze te werken aan de optimalisering van het personeelsbeleid met oog voor kansengroepen. Sinds 1 juli 2013: verruiming naar loopbaan – en diversiteitsplannen • Inkanteling in loopbaanakkoord

 4. Loopbaan- en diversiteitsplannen • 43 Projectontwikkelaars in Vlaanderen • Ingebed in de SERR RESOC structuur • SERR: Sociaal Economische Raad van de Regio • RESOC: Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité • Objectief: 750 actieplannen per jaar opstarten

 5. Rol projectontwikkelaars • Ondersteuning en procesbegeleiding bedrijven • Expertise rond mogelijke instrumenten en methodieken • Ervaringen van eerdere praktijkvoorbeelden • Administratieve hulp bij het aanvraagdossier en het eindrapport • Toegang tot een breed netwerk van partners

 6. Soorten loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP)

 7. Loopbaan- en diversiteitsplannen in de social profit • 2012: 153 organisaties uit de socialprofit dienden een plan in. • Dat is 19,5% van het totaal aantal ingediende plannen. • 90% van de indienende organisaties heeft minder dan 250 werknemers. • 87% van de acties zijn gericht naar alle medewerkers, niet exclusief naar 1 groep. • Werken aan competentie-, opleidings- en loopbaanbeleid is de meest populaire actie

 8. Actie op 4 domeinen

 9. Een woonzorgcentrum wordt geconfronteerd met klachten van bewoners. Door de beperkte kennis van het Nederlands van een aantal medewerkers ontstaan er communicatieproblemen. Ook tussen anderstalige en Nederlandstalige medewerkers loopt de communicatie soms moeilijk. Voorbeeld 1

 10. Opstarten traject Nederlands op de werkvloer • HELP module voor Nederlandstalige collega’s • Uitwerken taalbeleid met het Huis van het Nederlands Actieplan

 11. Nieuwe medewerkers lopen verloren in het ziekenhuis. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen met hun vragen. Het duurt lang voor ze ingewerkt zijn. Het is opvallend dat er een groot verloop is onder nieuwe medewerkers. Voorbeeld 2

 12. Onthaalbrochure opmaken • Onthaalprocedure uitwerken • Peter/meterschapssysteem • Opleiding peter/meter via vormingsfonds Actieplan

 13. Onze organisatie wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. We merken echter dat we weinig allochtone medewerkers aantrekken. Voorbeeld 3

 14. Uitbreiden wervingskanalen • Vacatureteksten aanpassen • Wegwerken drempels in de sollicitatieprocedure • Training criteriumgericht selecteren voor leidinggevenden • Stagebeleid vormgeven • Visie op diversiteit ontwikkelen • Opnemen non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement Actieplan

 15. Medewerkers hebben een fysiek en mentaal belastende job. We merken dat heel wat oudere medewerkers hier moeilijkheden rond ondervinden. Wat kunnen we doen? Voorbeeld 4

 16. Meten van fysieke en mentale belasting via bevraging • Opzetten van loopbaanbegeleiding • Sleutelen aan werkbare jobs (taakinhoud aanpassen of opsplitsen) • Werken rond gezondheid en ergonomie • Uitwerken systeem van kennisborging Actieplan

 17. Onze organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid. We merken dat er meer nood komt aan structuur en organisatie binnen ons personeelsbeleid. Voorbeeld 5

 18. Ontwikkelen van een competentiebeleid • Uitwerken functieprofielen • Ontwikkelen functionerings- en evaluatiecyclus • Uitschrijven missie/visie • Nadenken over structuur: organigram • Opleiden leidinggevenden Actieplan

 19. Projectontwikkelaars duurzaam personeelsbeleid • Sarah Dillen • 0476 94 16 96 • Sarah.dillen@resocantwerpen.be • Maureen Van Asbroeck • 0477 93 25 14 • Maureen.vanasbroeck@resocantwerpen.be • Mieke Lemmens • 0473 51 97 12 • Mieke.lemmens@resocantwerpen.be Vragen?