slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ ประติมากรรมดินเผา ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ ประติมากรรมดินเผา ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

“ ประติมากรรมดินเผา ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

“ ประติมากรรมดินเผา ”. TERRACOTTA. ประติมากรรมดินเผา (Terracotta). ประติมากรรม คืองานศิลปกรรมที่สร้างเป็นรูปทรงสามมิติแสดงออกโดยการใช้วัสดุและปริมาตรของรูปทรง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ ประติมากรรมดินเผา ”' - aspen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terracotta

ประติมากรรมดินเผา (Terracotta)

ประติมากรรม คืองานศิลปกรรมที่สร้างเป็นรูปทรงสามมิติแสดงออกโดยการใช้วัสดุและปริมาตรของรูปทรง

Terracotta มาจากภาษาอิตาเลียน หมายถึงดินเผา เป็นดินสีแดงอมส้ม ซึ่งจะมีสีเข้มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณออกไซด์ของเหล็กภายในดินเและอุณหภูมิในการเผา ดินเทอราคอตตาพบได้ตามแหล่งต่างๆ ทั่วโลก นิยมใช้ทำอิฐ กระถางต้นไม้ และภาชนะใช้สอยอื่นๆ รวมไปถึงงานหัตถศิลป์และงานศิลปะ

ประติมากรรมดินเผา คืองานศิลปกรรมที่สร้างเป็นรูปทรงสามมิติโดยใช้ดินเผาเป็นวัสดุ

slide3

รูปทรงที่ใช้ในงานประติมากรรมรูปทรงที่ใช้ในงานประติมากรรม

1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปทรงที่มีลักษณะเป็นแบบเรขาคณิต เช่น รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมฯลฯ รูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเป็นกลาง เป็นโครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานให้แก่รูปทรงอื่นๆ

2. รูปทรงธรรมชาติ (Organic Form) หมายถึง รูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต หรือมีลักษณะคล้ายสิ่งที่มีชีวิต มีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นด้วยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลล์ต่างๆ เช่น คน สัตว์ พืช กระดูก ปะการังฯลฯ เป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโตได้

3. รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนในตัวเองแต่เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม มีลักษณะลื่นไหลให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว อาทิเช่น รูปทรงของเมฆ ฯลฯ

slide4

กระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรง

1. ค้นหาแรงบันดาลใจจากปฏิกิริยาที่มีต่อสภาพแวดล้อม ปรัชญาหรือประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดรูปความคิด

2. พัฒนารูปความคิดเป็นจุดมุ่งหมายหรือแนวความคิด

3. ค้นหารูปทรงเพื่อตอบสนองต่อแนวความคิด

4. คลี่คลายรูปทรงไปสู่ความชัดเจนและสมบูรณ์

plasticity of clay

คุณสมบัติทางกายภาพของดินความเหนียวของเนื้อดิน (Plasticity of Clay)

ความเหนียวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขึ้นรูป ดินที่มีความเหนียวน้อยจะทำให้

ขึ้นรูปได้ยากเนื่องจากอณูของเม็ดดินที่ใหญ่และมีความพรุนตัวสูง ดินที่มีความเหนียวมากจะทำให้ผลงานเกิดการหดตัวสูงและเกิดการแตกร้าวตามมาเนื่องจากอณูของเม็ดดินที่เล็กและมีความพรุนตัวต่ำนั่นเอง

การทดสอบความเหนียวของเนื้อดิน

1. วิธีแบบชาวบ้าน คือการนำดินมาบี้กับหัวแม่มือหรือนำมาคลึงกับอุ้งมือให้เป็นก้อนกลม ถ้าดินเกิดความมันวาวหรือเรียกกันว่า ”มันปู” แสดงว่าดินนั้นมีความเหนียวมากพอที่จะนำมาขึ้นรูปได้

2. วิธีขดงอ คือการนำดินมาคลึงเป็นเส้นกลมขนาดประมาณแท่งดินสอ แล้วขดงอให้เป็นวงแหวนเล็กๆ ถ้าปรากฏรอยแตกร้าวที่ส่วนโค้งของวงแหวน แสดงว่าดินนั้นมีความเหนียวน้อย

slide6

3. วิธีการคำนวณ เป็นการคำนวณปริมาณน้ำที่ทำให้ดินมีความเหนียวเพียงพอต่อการขึ้นรูป มีขั้นตอนดังนี้

3.1 นำดินมาตากให้แห้ง หลังจากนั้นบดให้ละเอียด

3.2 นำดินที่บดแล้วจำนวน 500 กรัม มาวางไว้บนกระจก (เนื่องจากกระจกไม่ดูดซึมน้ำ จึงทำให้น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง)

3.3 ตวงน้ำ 500 ซีซี ผสมลงในเนื้อดิน คนให้ทั่ว ถ้าไม่พอให้เติมลงไปอีกโดยมีการจดบันทึกปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้าไปด้วยทุกครั้ง

3.4 นวดดินจนมีความเหนียวเพียงพอต่อการขึ้นรูป แล้วคำนวณตามสูตรดังนี้

เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำที่ทำให้ดินมีความเหนียว = จำนวนน้ำหนักของน้ำ x 100

จำนวนน้ำหนักดินแห้ง

shrinkage of clay
การหดตัวของดิน (Shrinkage of Clay)

การหดตัวของดินเกิดจากการระเหยของน้ำในโครงสร้างของดิน ทำให้อนุภาคของดินมีขนาดที่เล็กลงและบีบตัวเข้าหากัน การหดตัวของดินทำให้เกิดผล 2ประการคือ

1. ทำให้ขนาดของผลงานเกิดความผิดพลาด

2.ทำให้ผลงานเกิดการแตกร้าว

การหดตัวของดินเกิดขึ้นได้ 2 ระยะ คือ

1.ขณะกำลังแห้ง

2. ขณะกำลังเผา

การหดตัวของดินสามารถแก้ไขได้โดยการนำดินชนิดอื่นที่หดตัวน้อยกว่ามาผสมหรือการนำทรายละเอียดมาผสมก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

slide8

การทดสอบการหดตัวของเนื้อดินการทดสอบการหดตัวของเนื้อดิน

 • วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการหดตัว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลงานแตกร้าวหรือบิดเบี้ยว มีวิธีทดสอบดังนี้
 • วัดความยาวแท่งดินทดลองก่อนเผา
 • นำแท่งดินทดลองไปเผาในอุณหภูมิที่กำหนด
 • วัดความยาวหลังจากเผา
 • คำนวณการหดตัวด้วยสูตรดังนี้
 • เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา = ความยาวก่อนเผา – ความยาวหลังเผา x 100

ความยาวก่อนเผา

slide9

เตาและการเผา

การเผา คือการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลงานภายในเตา ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสภาพดินให้กลายเป็นวัตถุที่มีความแข็งแกร่ง การเผามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการสุมเผาแบบง่าย ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเผาในลักษณะเช่นนี้อยู่ ต่อมาจึงรู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากการก่อผนัง หรือสร้างเตาที่มีผนังและหลังคากั้นเพื่อเก็บกักความร้อนให้ภายในเตามีอุณหภูมิสูงขึ้น

เตา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีหลายชนิด สามารถแบ่งจำแนกได้ดังนี้

แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง เช่น เตาฟืน เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า

แบ่งตามลักษณะเตา เช่น เตาเผาแบบไม่ต่อเนื่อง เตาเผาแบบต่อเนื่อง

การเลือกใช้เตาในการเผาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ประเภทของผลงาน คุณภาพของผลงาน ลักษณะการเผา พื้นที่ ความถี่ ฯลฯ

slide10
การขึ้นรูปผลงานโดยวิธีการใช้มือการขึ้นรูปผลงานโดยวิธีการใช้มือ
pinching
การขึ้นรูปผลงานโดยวิธีบีบ (Pinching) เหมาะสำหรับการขึ้นรูป รูปทรงอิสระ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. นวดดินให้เป็นก้อนกลม มีขนาดโตตามความเหมาะสม
 • 2. ใช้หัวแม่มือกดดินให้เป็นหลุม หลังจากนั้นออกแรงบีบให้เป็นรูปทรงตามต้องการ โดยพยายามควบคุมการบีบดินให้มีความหนาใกล้เคียงกันตลอดทั้งชิ้นงาน
 • 3. ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
coiling
การขึ้นรูปผลงานโดยวิธีขด (Coiling) เหมาะสำหรับการขึ้นรูป รูปทรงกลมหรือทรงกระบอก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. นวดดินให้เป็นก้อนกลม มีขนาดโตตามความเหมาะสม
 • 2. คลึงดินให้เป็นเส้นกลม มีขนาดเหมาะสมตามขนาดของชิ้นงานที่ต้องการ
 • 3. นำไปขดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ โดยใช้น้ำดินเป็นตัวประสานระหว่างรอยต่อ ใช้มือบีบหรือกดให้แนบสนิท
 • 4. ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
slide27
การขึ้นรูปผลงานโดยวิธีทำเป็นแผ่น (Slab) เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. นวดดินให้เป็นก้อนกลม มีขนาดโตตามความเหมาะสม
 • 2. ใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งดินหรือรีดดินให้เป็นแผ่นโดยพยายามควบคุมการรีดดินให้มีความหนาใกล้เคียงกันตลอดทั้งแผ่น
 • 3. ตัดดินตามรูปแบบที่ต้องการ รอให้ดินแห้งหมาด
 • 4. นำดินที่เตรียมไว้มาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้น้ำดินเป็นตัวประสานระหว่างรอยต่อ ใช้มือบีบหรือกดให้แนบสนิท (ควรหาเศษดินหรือวัสดุต่างๆ มาช่วยค้ำยันรูปทรง เพื่อช่วยให้รูปทรง ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น)
 • 5. ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
slide39
ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
slide41
ก่อนประวัติศาสตร์

Venus of DolníVěstonice ถูกค้นพบเมื่อปี 1925 ที่แหล่งโบราณคดี DolniVestoniceประเทศสาธารณรัฐเชค มีอายุระหว่าง 29,000-25,000 ปี ก่อน ค.ศ.

ที่มาwww.donsmaps.com/dolnivenus.html

slide42
เปรู

Human Statuettes

ที่มาhttp://www.vanhollowpottery.com

nok civilization
Nok civilization

NOK

TERRACOTTA

ที่มาhttp://visualculture09.wordpress.com

slide44
อียิปต์

Female Figurine.

ที่มาhttp://www.brooklynmuseum.org

slide45
กรีก

Persephone and Hades

in the Underworld

ที่มาhttp://www.onenessastrologywithki.com

slide46
โรมัน

Herakles

ที่มาhttp://en.wikipedia.org

slide47
ไบแซนไทน์

Woman Wearing a Tunic

ที่มาhttp://www.metmuseum.org

slide48
เรเนอซองส์

An Italian Renaissance

ceramic

ที่มาhttp://bortnervacation.com

picasso
Picasso

ที่มาhttp://www.seveflore.com/?cat=3

picasso1
Picasso

ที่มาhttp://4.bp.blogspot.com

slide51
เมโสโปเตเมีย

Akkadian Female Figurines

ที่มาhttp://www.penn.museum

slide52
จีน

warrior

ที่มาhttp://www.vanhollowpottery.com

slide53
ญี่ปุ่น

Jomon

ที่มาhttp://www.flickriver.com

slide54
ก่อนประวัติศาสตร์(ไทย)ก่อนประวัติศาสตร์(ไทย)

บ้านเชียง

ตุ๊กตารูปสัตว์

ที่มาภาพจากสถาบันสมิธโซเนียน

slide55
ทวารวดี

พระพิมพ์ดินเผา

ที่มาhttp://4.bp.blogspot.com

slide56
สมัยสุโขทัย

ตุ๊กตาชาววัง

พบที่ เตาทุเรียง ศรีสัชนาลัย

ที่มาhttp://www.amulet1.com

slide57
สมัยลพบุรี

ประติมากรรมดินเผาเคลือบสีเขียวน้ำแตงกวา ศิลปะลพบุรี

พุทธศตวรรษที่ 15-17

ที่มาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

slide94
ดูไว้เป็น Idea แต่อย่าลอกงานนะค๊าบ^ ^สวัสดี