slu by spojen s u v n m bytu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU. Ing. David Slavata, Ph.D. Ekonomika bydlení. Služby. Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem Služby poskytované přes prostředníka. Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy. Dodávka elektřiny do bytu Dodávka plynu Telefon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aspen-cook


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slu by spojen s u v n m bytu

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Ing. David Slavata, Ph.D.

Ekonomika bydlení

slu by
Služby
 • Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem
 • Služby poskytované přes prostředníka
typy slu eb dod van ch na z klad p m smlouvy
Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy
 • Dodávka elektřiny do bytu
 • Dodávka plynu
 • Telefon
 • Internet
dod vka elekt iny
Dodávka elektřiny
 • Hradí se zpravidla zálohově každý měsíc
 • Na konci období vyúčtování
cena elekt iny pro dom cnosti
Cena elektřiny pro domácnosti
 • Část regulovaná
 • Část volná
regulovan platba za dopravu elekt iny rok 2009
Regulovaná platba za dopravu elektřiny (rok 2009)
 • Stálý měsíční plat za příkon (113kč)
 • Spotřeba elektřiny VT (1839,25Kč)
 • Spotřeba elektřiny NT (26Kč)
 • Cena za systémové služby VT+NT (141,01)
 • Cena na podporu výkupu VT+NT (52,18)
 • Cena za činnost zúčtování VT+NT (4,75Kč)
 • DPH (19%)
platby za silovou elekt inu
Platby za silovou elektřinu
 • Pevná cena za měsíc (30Kč)
 • Spotřeba elektřiny VT (2163Kč)
 • Spotřeba elektřiny NT (1245Kč)
 • Daň z elektřiny VT+NZ (28,30Kč)
 • DPH (19%)
ceny za kwh
Ceny za Kwh
 • Cca 3,50Kč/Kwh
 • NT cca 1,50Kč/Kwh
 • VT cca 4,50Kč/Kwh
dod vka plynu
Dodávka plynu
 • Cena za distribuci
 • Cena za odebraný zemní plyn
cena za distribuci 2010
Cena za distribuci (2010)
 • Cena za odebraný zemní plyn (0,178Kč/Kwh) - vytápění plynem
 • Stálý měsíční plat za kapacitu (111,50Kč/Kwh)
 • DPH (19%)
cena za odebran zemn plyn 2010
Cena za odebraný zemní plyn (2010)
 • Cena za odebraný zemní plyn (0,729Kč/Kwh)
 • Stálý měsíční plat (106,20Kč/měs)
 • DPH (19%)
slu by poskytovan p es prost edn ka pronaj matele
Služby poskytované přes prostředníka (pronajímatele)
 • Dodávka tepla na ústřední vytápění
 • Dodávka teplé vody z centrálního zdroje
 • Dodávka pitné vody
 • Odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
 • Zpracování odpadních vod z žump
 • Úklid společných prostor
 • Osvětlení společných prostor
 • Užívání výtahu
 • Čištění komínů
 • Odvoz a likvidace domovního odpadu
cena a n klady za dod vku tepla pro vyt p n a tepl vody
Cena a náklady za dodávku tepla pro vytápění a teplé vody
 • Řeší vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
rozpo t n n klad mezi koncov spot ebitele
Rozpočítání nákladů mezi koncové spotřebitele
 • Náklady se rozdělí na spotřební složky a základní složku v poměrui 40% - 50% ve prospěch základní složky
 • Základní složka se rozpočítává podle započitatelné plochy
 • Spotřební složka se rozúčtuje podle měřičů
 • Součtem ZS a SS dostáváme celkový náklad pro rozúčtování
n klady na teplou vodu jsou vodom ry
Náklady na teplou vodu (jsou vodoměry)
 • Náklady na tepelnou energii se rozdělí na ZS a SS v poměru 30% ZS a 70%SS.
 • ZS se rozdělí podle podlahové plochy bytu k celkové ploše všech bytů
 • SS se rozdělí podle náměrů na vodoměrech
 • Náklady pak tvoří součet SS+ZS
n le itosti vy tov n dod vky tepla
Náležitosti vyúčtování dodávky tepla
 • Musí být odděleně uvedena spotřeba tepelné energie na vytápění a ohřev TUV
 • Musí být uvedena spotřeba v Kč/Gj a v Kč/m3
 • Musí být uvedena podlahová plocha bytu a započitatelná plocha bytu
 • Koeficienty přepočtu
 • Lhůta pro uplatnění reklamace
 • Způsob finančního vypořádání
ad