au retail n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AU retail PowerPoint Presentation
Download Presentation
AU retail

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AU retail - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

AU retail. AU retail. Opstart af udvikling: Pilotforløb under VVU International handel & markedsføring. Konceptstyring i internationalt perspektiv Optimering af butiks- og kædedrift Det personlige lederskab. AU retail. Salgsassistentuddannelsen Sidevognsfag:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AU retail' - asis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
au retail1
AU retail

Opstart af udvikling:

Pilotforløb under VVU International handel & markedsføring.

 • Konceptstyring i internationalt perspektiv
 • Optimering af butiks- og kædedrift
 • Det personlige lederskab
au retail2
AU retail

Salgsassistentuddannelsen

Sidevognsfag:

 • Konceptstyring i internationalt perspektiv
 • Butiksdrift
 • Skab vækst for dig selv og andre
 • AU retail
 • HD 2. del Retail & key account management
undervisnings og arbejdsformer
Undervisnings- og arbejdsformer
 • at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et relativt tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at lærerne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.
 • Udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer, som udvikler og understøtter personlige kvalifikationer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne og iværksætterlyst.
akademiuddannelse i retail
Akademiuddannelse i Retail

Formål

 • Formålet med uddannelsen i Retail er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og ud fra personlige, detail- og ledelsesfaglige kompetencer at kunne analysere, planlægge, tilrettelægge og gennemføre løsninger der bredt vedrører konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering og ledelse indenfor såvel driftsmæssig- som medarbejderrelaterede områder i detailhandelsvirksomheder, detailkæder og disses bagland.
struktur
Struktur

Merkonomuddannelse

= 4 fagmoduler

40 ECTS

Speciale

Påbygningsforløb

20 ECTS

Afgangsprojekt

konceptstyring obligatorisk
Konceptstyring - obligatorisk
 • Konceptstyring
 • Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point
 • Særlige adgangsforudsætninger: Ingen
 • Eksamensform: Mundtlig eksamen – 20 minutter, med 40 minutters forberedelse. Opgave med udgangspunkt i artikel.
 • Projektopgave: Der udarbejdes et individuelt eller et gruppeprojekt, der skal godkendes.
konceptstyring
Konceptstyring

Formål

 • Formålet med faget er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at kunne forstå, udvikle og styre koncepter indenfor detailhandlen. På baggrund af aktiv og konstruktiv udnyttelse af viden om forretningsmuligheder skal deltagerne på afdelingsniveau kunne udvikle og vedligeholde detailvirksomhedens markedsprofil i et internationalt præget marked.

Indhold

 • Detailhandlens idégrundlag
 • Koncepter og konceptstyring
 • Servicemanagement
 • Økonomistyring og –analyse i detailhandlen
 • Butiksplanlægning
m l for konceptstyring
Mål for konceptstyring

Detailhandlens idégrundlag (med relevans for egen butik)

At den studerende skal kunne

 • Vurdere detailhandlens rolle og funktion på det danske såvel som det udenlandske marked specielt i relation til varedistribution, de forskellige salgskanaler og logistik.
 • Analysere og vurdere detailhandlens strukturer, butikstyper, markedsudvikling såvel indenlandske som udenlandske, kædeformer og eksistensgrundlag og herudfra opstille butikkens konkurrencemæssige styrke og svagheder, samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.
 • Analysere og vurdere butikkens idégrundlag ud fra såvel de eksterne som de interne faktorer, samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.
m l for konceptstyring1
Mål for konceptstyring

Koncepter og konceptstyring

At den studerende skal kunne

 • Opnå indsigt i overordnet ledelse i detailhandlen ved hjælp af koncepter for strategisk, taktisk og operationelt niveau.
 • Opstille og vurdere butiks- og afdelingskoncepter samt udarbejde en kontrol heraf på strategisk, taktisk og operationelt niveau.
 • Informere, formidle og motivere medarbejdere ud fra konceptet.

Servicemanagement

At den studerende skal kunne

 • Forstå servicekonceptets opbygning og virkemidler.
 • Analysere og vurdere modeller til omsætning af servicekoncepter til praksis gennem udarbejdelse af handlingsplaner.
m l for konceptstyring2
Mål for konceptstyring

Økonomistyring og –analyse i detailhandlen

At den studerende skal kunne

 • Opnå indsigt i en eller flere detailhandlere økonomiske opbygning og styringssystemer.
 • Udarbejde, analysere og vurdere såvel salgs-, omkostnings- og indtjeningsanalyser med udgangspunkt i en konkret butiksprofil og herudfra opstille virksomhedernes konkurrencemæssige styrke og svagheder, samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.
 • Udarbejde, analysere og vurdere en svindanalyse med udgangspunkt i en eller flere butikstyper samt vurdere lagersammensætningen og dennes effektivitet i en eller flere butikstyper og herudfra opstille virksomhedernes konkurrencemæssige styrke og svagheder, samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.
m l for konceptstyring3
Mål for konceptstyring

Butiksplanlægning

At den studerende skal kunne

 • Planlægge og gennemføre aktiviteter for at udnytte butikslokalet.
 • Forstå udnyttelsen af fleksibilitet og funktionalitet på det operationelle niveau.
 • Forstå og udnytte kreativitet, nye tendenser og de internationale påvirkninger af detailhandlen på det operationelle niveau.
det personlige lederskab
Det personlige lederskab
 • Det personlige lederskab
 • Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point
 • Særlige adgangsforudsætninger: Ingen
 • Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i individuel projektrapport, der er godkendt internt
form l og indhold
Formål og indhold

Formål

 • at de studerende kan varetage personaleledelsesopgaver som afdelingsleder eller tilsvarende i en detailhandelsvirksomhed. På baggrund af indsigt i egen personlig udvikling som leder, og de krav og muligheder lederrollen stiller, skal de studerende kunne forstå, vurdere og handle i forhold til problemer og muligheder i en virksomheds konkrete og særlige personaleforhold herunder kunne inddrage og anvende relevante IT-værktøjer.

Indhold

 • Personlig udvikling – den unge leder i butikken
 • Organisering af arbejdet
 • Lederen som rollemodel
 • Kommunikation i butikken
salgsledelse
Salgsledelse
 • Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point
 • Særlige adgangsforudsætninger: Ingen
 • Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapport
 • Projektopgave: Obligatorisk gruppeprojekt eller individuelt projekt, der skal godkendes internt
salgsledelse1
Salgsledelse
 • Indhold
 • Salgslederens lederrolle
 • Salgsledelse i organisatorisk perspektiv
 • Rapporteringssystemer og opfølgning
 • Salgskontrakter
optimering af butiks og k dedrift
Optimering af butiks- og kædedrift
 • Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point
 • Særlige adgangsforudsætninger: Ingen
 • Eksamensform: Mundtlig eksamen – 20 minutter, med 40 minutters forberedelse. Opgave med udgangspunkt i artikel.
 • Projektopgave: Der udarbejdes et individuelt eller et gruppeprojekt, der skal godkendes.
optimering af butiks og k dedrift1
Optimering af butiks- og kædedrift
 • Formål
 • Formålet med faget er, at de studerende skal kunne identificere og analysere såvel profilmæssige, økonomiske og medarbejdermæssige problemer og muligheder og handle her ud fra med henblik på at optimere butikkens drift.
 • Indhold
 • Profilstyring og -analyse i detailhandlen
 • Økonomistyring og -analyse i detailhandlen
 • Medarbejderstyring og -analyse i detailhandlen
 • Udarbejdelse og implementering af handlingsplaner
specialeforl b
Specialeforløb
 • Modulet omfatter 10 ECTS-point
 • Modulet er obligatorisk
 • Særlige adgangsforudsætninger: Gennemført alle obligatoriske og det valgfrie modul
 • Eksamensform: Skriftligt specialeprojekt med mundtligt forsvar
specialeforl b1
Specialeforløb
 • Formål
 • Specialeforløbet skal give den studerende mulighed for perspektivering og fordybelse inden for et eller flere af de fagmoduler, som den studerende har gennemført
 • Mål
 • At den studerende kan
 • analysere og vurdere emnet i relation til profilens centrale fagområde samt i relation til andre relevante fagområder
 • opsøge, analysere, vurdere og anvende relevante kilder og teoretiske modeller ud fra en metodekritisk angrebsvinkel
 • præsentere en faglig problemstilling, dens løsning og konklusion i rapportform
 • mundtligt kan præsentere og kritisk vurdere en faglig problemstilling, dens løsning og konklusion
 • indgå i gruppeprocesser og her bidrage konstruktivt til gruppens resultat
afgangsprojekt
Afgangsprojekt
 • Modulet omfatter 10 ECTS-point
 • Modulet er obligatorisk som afslutning på uddannelsen
 • Særlige adgangsforudsætninger: For at indstille sig til eksamen i afgangsprojekt skal alle fagmoduler og specialeforløb være bestået
 • Eksamensform: Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar
afgangsprojekt1
Afgangsprojekt
 • Formål
 • I afgangsprojektet skal den studerende kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål eller inden for formålet for det profilforløb, som den studerende har gennemført. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet.
merit til hd retail 2 del
Merit til hd retail – 2. del
 • Merit til HD 2. del
 • Såfremt man som led i sin merkantile akademiuddannelse (AU) eller som supplement hertil har bestået en fuld akademiuddannelse i retail med fagene Konceptstyring, Erhvervsøkonomi, Erhvervsret og et valgfrit modul giver det adgang til HD 2. del i Retail and Key Account Management/detail