Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf - PowerPoint PPT Presentation

bezoek kalimijn merkers en fabriek hattorf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf

play fullscreen
1 / 6
Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf
131 Views
Download Presentation
ashton
Download Presentation

Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bezoek kalimijn Merkers en fabriek Hattorf Landbouwkundige aspecten Kaliumbemestig K+S Benelux bv Jaap Brink en Wim Pacolet

  2. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Functie van Kalium • Kalium: • Onmisbaar element bij vele stofwisselingsprocessen. Verbetert hierdoor een pakket kwalitatieve eigenschappen (o.a. de smaak van fruit en groenten) • Zorgt voor een efficiënte vorming van lignine in de celwand waardoor de legervastheid verbetert (van groot belang bij granen en vlas) • Essentieel voor de productie en het transport van koolhydraten (suikers en zetmeel) • Kalium is een niet te vervangen element (= niet-substitueerbaar) en is even onmisbaar als stikstof en andere nutriënten

  3. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Waarom Kaliumbemesting? Kaliumbemesting? • Is het critérium wat betreft opbrengst, kwaliteit en bewaring van de gewassen • Verbetert de waterhuishouding door het beïnvloeden van de osmotische druk en vermindert de droogtestress. Een oude volkswijsheid is nog altijd actueel namelijk : Kalium spaart water! Ongeveer 30 liter jaarlijks per m² alleen door de fysieke aanwezigheid van kalium in de bodem (retentie bij voldoende kalium) • Kalium, en ook zwavel verhogen de benuttingscoëfficiënt van stikstof • Op zandgronden is kalium uitspoelinggevoelig, dus kaliumtoestand op peil houden. Kalium dient trouwens uit een oplossing in de bodem te worden onttrokken (als K+ ion)

  4. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Gevolgen Kaliumgebrek Kaliumgebrek: • Kan leiden tot ophoping van door assimilatie gevormde suikers in het blad • Het vermindert de weerstand van de gewassen tegen droogte. Kalium regelt immers de werking van de huidmondjes. • Het vermindert de weerstand van het gewas tegen vorst • De schade door sommige ziekten neemt toe (roest en meeldauw) •Snel en significant negatief effect op het rendement en kwaliteit

  5. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Kalium in aardappelen Kalium inaardappelen: • Voldoende kalium zorgt voor een optimale rijping • Minder kans op beschadiging (stootblauw) tijdens het rooien • Vermindert de neiging tot verkleuring van de knol zoals blauwgevoeligheid en donkerkleuring bij het koken • Een kaliumgebrek in aardappelen maakt het gewas vatbaarder voor Phytophthora • Vermindert het gehalte aan reducerende suikers waardoor in combinatie met asparagine minder acrylamide wordt gevormd en de verwerkingskwaliteit voor chips- en frietaardappelen verbeterd wordt. In een uitgebreid onderzoek kon immers aangetoond worden dat een bemesting van 300 kg K2O/ha het gehalte aan reducerende suikers significant naar omlaag bracht (bron K+S KALI GmbH)

  6. K+S Benelux bv / K+S KALI GmbH Waarom Kalium uit minerale meststoffen? Kalium uit minerale meststoffen? • Van alle voedingsstoffen is kalium, naast stikstof, het mineraal dat naar hoeveelheden toe het meest door de gewassen opgenomen. • Kalium- en magnesiummeststoffen van K+S KALI GmbH zijn 100 % oplosbaar in water en hierdoor volledig beschikbaar voor de teelt, dit onafhankelijk van de pH van de bodem. • Alle andere alternatieven kunnen niet altijd of zelfs niet deze efficiëntie aantonen. Verder zijn deze alternatieven niet onuitputtelijk en volgen deze ook de huidige kaliumprijzen. Boodschap: verzaak niet aan kalium van minerale oorsprong, maar pas deze op een verantwoorde wijze toe!