Download
stad in die mis d j opperman n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAD IN DIE MIS – D. J. Opperman PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAD IN DIE MIS – D. J. Opperman

STAD IN DIE MIS – D. J. Opperman

1382 Views Download Presentation
Download Presentation

STAD IN DIE MIS – D. J. Opperman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STAD IN DIE MIS – D. J. Opperman Mis = fog

  2. 1. Met gespannespier • 2. loop ekdeur die mis • Sprekervoel bang • Alliterasie van “s” beklemtoonvrees • kannikssiennie, wan t teveelrookmis van die besoedeling • “ek”-spreker; iemandwat in die stadwoon

  3. Stad is ‘n monster watjouwilvang • 3.Want om my sluip‘n dier • 4.Onder wit duisternis; • Metafoor = stad word vergelyk met ‘n ondier • Sluip = omstiltebeweegsoos ‘n dierwatietswilvang • paradoks: duisternis = donker/swart; wit is die teenoorgestelde

  4. 5.ek hoor hom knor en in oop mote • 6.waggel sypilare-pote • 7.en sy kantelende rug metaal; • Growl; geluidwat ‘n diersalmaak as ditwilaanval (klanksintuig) • Oopstormwaterslote • Ietsgrootswatstadig en lompbeweeg • Grootsementstrukturewatsnelweëophou • Om omteval = • Fabrieke se dakke loop diagonaal

  5. 8. op hoeke van die strate blink • 9. syoëbloedbelope, • 10 en met sy hap sluit staal op staal. Rooi robot op straathoek (siensintuig) • Ondierbyt en vreet die spreker op • hyser se deurewattoegaan = stadsluk die spreker in

  6. STRUKTUUR VAN DIE GEDIG • Met gespannespier • loop ek deur die mis • want om my sluip ’n dier • onder wit duisternis; • ek hoor hom knor en in oop mote • waggelsypilare-pote • en sy kantelende rug metaal; • op hoeke van die strate blink • syoëbloedbelope, • en met sy hap sluit staal op staal • Reël 1-4: eindig met ‘n kommapunt • Reël 5 – 7: eindig met ‘n kommapunt • Reël 8-10: • PROGRESSIE: “sluip” “knor” “waggel;” “hap” = ondierkomnader en sluk die spreker in