nyugat magyarorsz gi egyetem term szettudom nyi kar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar. Szervezeti felépítés. Biológia Intézet Állattani Tanszék Növénytani Tanszék Földrajz és Környezettudományi Intézet Társadalomföldrajz Tanszék Természetföldrajz Tanszék Kémia és Környezettan Tanszék Földtan Tanszék

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar' - ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szervezeti fel p t s
Szervezeti felépítés
 • Biológia Intézet
  • Állattani Tanszék
  • Növénytani Tanszék
 • Földrajz és Környezettudományi Intézet
  • Társadalomföldrajz Tanszék
  • Természetföldrajz Tanszék
  • Kémia és Környezettan Tanszék
  • Földtan Tanszék
 • Matematika és Fizikai Intézet
  • Matematika Tanszék
  • Fizika Tanszék
  • Technika és Alkalmazott Informatika Tanszék
 • Faipari Mérnöki Kar Műszaki Menedzser Képzési Központ
 • Közgazdaságtudományi Kar Szombathelyi Konzultációs Központ
biol gia bsc
Biológia BSc
 • A képzésről:
   • olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.
 • Továbbtanulási lehetőségek:
   • Környezetkutató, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági biotechnológus, környezetmérnök.
 • Karrierlehetőségek:
   • biotechnológiát alkalmazó üzemek, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumok, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezetek.
f ldrajz bsc
Földrajz BSc
 • A képzésről:
   • A földrajzi ismeretek mind természettudományos mind pedig társadalomtudományi megalapozása. Az első négy félév képzési programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz, térképészet, hidrogeográfia stb.) az ötödik, hatodik félévekben főleg a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek hazánk és a környező országok tájaival.
 • Továbbtanulási lehetőségek:
   • Geográfus, geológus, meteorológus, környezetkutató, természetvédelmi mérnök.
 • Karrierlehetőségek:
   • Önkormányzatok, regionális kutatóintézetek, járási hivatalok, pályázatíró cégek, regionális fejlesztési tanácsok, vízügyi igazgatóságok stb.
k rnyezettan bsc
Környezettan BSc
 • A képzésről:
   • Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz. Többek között: környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia, környezet- és természetvédelmi alapismeretek, környezetminősítés, állapotértékelés
 • Továbbtanulási lehetőségek:
   • Technika szakirány, környezetkutató, geográfus, természetvédelmi mérnök.
 • Karrierlehetőségek:
   • környezetvédelmi laboratóriumok és szervezetek, önkormányzatok környezetvédelmi felelőseként, környezeti oktatás, természetvédelem (pl. Nemzeti Parkok).
matematika bsc
Matematika BSc
 • A képzésről:
   • matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapok
 • Továbbtanulási lehetőségek:
   • Matematikatanár, mérnöktanár, informatikai és közgazdaságtudományi mesterszakok
 • Karrierlehetőségek:
   • Vállalatok, vállalkozások gazdasági egységei, statisztikai hivatalok, biztosítótársaságok, informatikai fejlesztőcégek stb.
m szaki menedzser bsc
Műszaki menedzser BSc
 • A képzésről:
   • A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához.
 • Továbbtanulási lehetőségek:
   • Műszaki menedzser mesterszak, könnyűipari mérnök,
 • Karrierlehetőségek:
   • Minőségbiztosítási, logisztikai, informatikai cégek, vállalatoknál, pl. emberierőforrás-menedzselés, termelésmenedzsment feladatainak ellátása.
slide12

Néhány laboratórium rövid bemutatása

Molekuláris biológia laboratórium

 • DNS másolása (PCR); klónozás; DNS azonosítás; genotipizálás; sejttenyésztés; DNS sejtekbe való bejuttatása; meghatározott fehérjék termelése; fehérjék elválasztása és detektálása; fehérjék kémiai módosításai, fehérjék célzott mutációinak létrehozása, kiméra készítés. Farmakológiai, toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon, illetve ion csatornákon.

Toxikológia és farmakológia laboratórium

 • Toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon, sejtkultúrákon; sejtszintű elektrofiziológiai mérések végzése, ioncsatornákra ható vegyületek farmakológiai jellemzése. Biokémiai mérések végzése, fehérjék szérumszintjeinek mérése; in vivo toxikológia.
slide13

Néhány laboratórium rövid bemutatása

Műszeres analitikai laboratórium

 • Laboratóriumi atom emissziós vizsgálat (ICP), elemi összetétel, toxikus elemek, nehézfémek mérése, szennyvíz, iszap, talaj stb. analízis. Laboratóriumi röntgen fluoreszcens vizsgálat, roncsolásmenteselemi összetétel meghatározás, könnyűfémek és ötvözőik (Ti, Al, Mg, Si) analízise, összetétel-elemző műszer használata talajok elemzésére, toxicitás vizsgálat

Környezetfizikai laboratórium

 • Zajanalizátoros, nagy pontosságú mérések végzése, hőkamerás mérések nagy felbontású nagy érzékenységű hőkamerával, penészesedés, tetőszerkezetek hibái, hőszigetelési hibák hőveszteségvizsgálata. Regisztráló hőmérők használata, relatív nedvességtartalom mérés.Radioaktív szennyezettségmérés, légsebesség, áramlásmérés
slide14

Néhány laboratórium rövid bemutatása

Mechatronika laboratórium

 • Pneumatikai rendszerek modellezése, működésének megismerése elektropneumatikaoktató/tervező munkaállomáson
 • Hidraulikai rendszerek működésének vizsgálata hidraulika oktató/tervező munkaállomáson,
 • 15 férőhelyes számítógép alapú tervező kabinet.
 • A laboratórium hallgatói projektek, szakdolgozatok önálló megvalósításhoz is biztosítja a megfelelő környezetet.

Ergonómiailaboratórium

 • Számítógépes tervezés. Termékek és munkahelyek antropometriai elemzése és tervezése. Digitalizált ember-modell létrehozása és illesztése CAD rendszer környezetben tervezett termékekhez, munkahelyekhez.
 • Termékek ergonómiai minőségének értékelése (ún. használhatósági vizsgálatok – „usability testing”)
 • Műszeres vizsgáló egységek a speciális felhasználók (pl. fogyatékkal élők, gyermekek, időskorúak stb.) számára történő tervezéshez.

Műszaki mechanikailaboratórium

 • Rapid Prototyping (RP) egy korszerű, költséghatékony eljárás az alkatrészek, termékek prototípusának egyébként rendkívül költséges legyártásához.
 • 3D-printer segítségével a termék prototípusának előállítása.
 • Tipikusan terméktervező / fejlesztő feladatok ezek, melyek ismerete és rutinszerű alkalmazása nagyban hozzájárulhat hallgatóink jó felkészültségéhez és a munkaerőpiacon való sikeres szerepléséhez.
slide15

Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium

Csillagvizsgáló

 • A műszerbeszerzés során egy Coronado SolarMax-60 Hαés egy CoronadoPST CaK (hullámhossz: Max 2.2Å) fényben működő speciális naptávcső érkezett a csillagvizsgálóba.
 • Az esti észlelések mellett így távcsöves napmegfigyelések, észlelések váltak lehetővé.
 • A csillagvizsgálóban gyakorlati órák vagy szakmai foglalkozások keretében a kar hallgatói részt vehetnek észleléseken, megfigyeléseken.

Planetárium

 • 2012 nyarán került teljes kiépítésre az oktatási és közművelődési célból létesített, 15 fő befogadására alkalmas kisplanetárium a régió egyetlen fix felállítású planetáriuma.
 • Műszerünkkel kis méretű kupolára lehet vetíteni az égbolt képét.
 • Mindazok a planetáriumi bemutatók, amelyekért eddig Budapestre kellett utazni, kiscsoportos formában egyetemünkön is elérhetők.
 • Berendezésünk alkalmas tudománynépszerűsítő dokumentumfilmek bemutatására is, továbbá „fulldome” (akár 3D) full HD minőségű oktatófilmek levetítésére.
 • A Természettudományi Kar hallgatói részt vehetnek planetáriumban tartott gyakorlati órákon, foglalkozásokon, előadásokon, vetítéseken.