slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8 Van elektromagneet tot elektrische motor PowerPoint Presentation
Download Presentation
8 Van elektromagneet tot elektrische motor

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

8 Van elektromagneet tot elektrische motor - PowerPoint PPT Presentation

ashley
182 Views
Download Presentation

8 Van elektromagneet tot elektrische motor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8 Van elektromagneet tot elektrische motor Materie, energie en leven

 2. 8.1 Magnetisme in het dagelijkse leven De zwevende nagel Magnetische kracht is een veldkracht Magneet veroorzaakt in de ruimte eromheen een magnetisch veld Materie, energie en leven

 3. 8.1.1 Recyclage van glas Materie, energie en leven

 4. 8.1.2 Zonnestormen Materie, energie en leven

 5. 8.1.3 Magnetisch veld van de aarde Materie, energie en leven

 6. 8.2 Magnetisme Proef 1. Bezitten alle stoffen magnetische eigenschappen? staafmagneet hoefijzermagneet Alle ijzer en staalsoorten worden aangetrokken door magneten. Nikkel en kobalt worden in mindere mate aangetrokken. Koper, lood, aluminium, glas, hout, …worden niet aangetrokken door magneten. magnetische stoffen (ferromagnetische stoffen): ijzer, staal, nikkel, kobalt, … niet-magnetische stoffen: koper, lood, glas, papier, … Materie, energie en leven

 7. Proef 2. Is het magnetisme over de ganse magneet even sterk? Bij een staafmagneet is de magnetische werking het sterkst aan de uiteinden, de twee polen van de magneet, namelijk de noordpool en de zuidpool Materie, energie en leven

 8. Proef 3. Welke pool is de noordpool, welke de zuidpool? Een magneetnaald draait zich steeds met hetzelfde uiteinde naar het geografische Noorden. Deze kant noemen we de noordpool van de magneet. De andere kant noemen we de zuidpool. Dit geografische Noorden wordt weergeven door een kompas. Materie, energie en leven

 9. Proef 4. Kunnen noordpool en zuidpool afzonderlijk voorkomen? Met behulp van de magneetnaald merken we dat de ijzerdraad een noordpool (Np) en een zuidpool (Zp) gekregen heeft. Het is dus een magneet geworden. Twee magneten met elk een Np en een Zp. Materie, energie en leven

 10. Proef 5. Magnetisch veld Als we de posities van de naald met elkaar verbinden krijgen we vloeiende lijnen Materie, energie en leven

 11. Proef 6. Veldlijnen Het ijzervijlsel rangschikt zich volgens een bepaald patroon dicht bij de magneet. De veldlijnen worden zichtbaar gemaakt. Hoe dichter de veldlijnen aaneensluiten (hoe groter de veldlijnendichtheid), hoe sterker het magneetveld. Materie, energie en leven

 12. Veldlijnen homogeen veld Materie, energie en leven

 13. 8.3 Elektromagnetisme 8.3.1 Een elektrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld 1 In een stroomvoerende geleider (proef van Oersted) • Rond een stroomvoerende geleider ontstaat een magnetisch veld • De veldlijnen rond een stroomvoerende geleider zijn concentrische cirkels rond de stroomvoerende geleider. Materie, energie en leven

 14. 2 In een cirkelvormige winding Binnenin de winding is het magnetisch veld sterker. De veldlijnendichtheid is hier groter. 3 In een stroomvoerende spoel (solenoïde) Veldlijnen lopen ongeveer lopen zoals bij een staafmagneet Materie, energie en leven

 15. 8.3.2 Elektromagneten Proef 1 Laat stroom door de spoel gaan Wat neem je waar als je de spoel bij de nagels brengt? De nagels worden aangetrokken, er ontstaat dus een magnetisch veld rond de spoel. Wat neem je waar als je de stroomsterkte vergroot? Het magnetisch veld wordt sterker. Materie, energie en leven

 16. Materie, energie en leven

 17. Proef 3: Maak zelf een elektromagneet Materie, energie en leven

 18. 8.3.3 Werking van de schoolbel Materie, energie en leven

 19. 8.3.4 Permanente magneten en aardmagnetisme Materie, energie en leven

 20. Magnetiseren van ijzer • Benodigdheden: • Twee nagels en een magneet • Werkwijze: • Ga met de magneet over een nagel steeds in dezelfde richting. • Houd de bewerkte nagel in de buurt van een andere nagel. • Waarneming: • De nagels trekken elkaar aan. Materie, energie en leven