Download
landschapskantoor cellenkantoor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LANDSCHAPSKANTOOR >< CELLENKANTOOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
LANDSCHAPSKANTOOR >< CELLENKANTOOR

LANDSCHAPSKANTOOR >< CELLENKANTOOR

2234 Views Download Presentation
Download Presentation

LANDSCHAPSKANTOOR >< CELLENKANTOOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LANDSCHAPSKANTOOR >< CELLENKANTOOR

  2. CELLENKANTOOR

  3. LANDSCHAPSKANTOOR

  4. LANDSCHAPSKANTOOR

  5. COMBINATIEKANTOOR

  6. Voordelen Eenvoudig verhuizen Intensief en comfortabel werken is mogelijk Meerdere personen maken gebruik van dezelfde werkplek Hoge bezettingsgraad Nadelen Te beperkte ruimte Niet altijd handig om apparaten te verplaatsen Werkdesks verplaatsen kan schade meebrengen Mobile Office System

  7. Voordelen Tijdswinst(geen verplaatsing) Meer efficiëntie: productieve arbeid neemt toe Vooruitstrevend imago Flexibiliteit bevordert een positieve sfeer Veel minder absenteïsme Minder kantoren nodig Werkgelegenheid voor minder mobiele werknemers Nadelen Minder sociale contacten Bedrijfscultuur wordt minder onderhouden Beveiliging van gegevens is noodzakelijk Werkgever moet instaan voor de nodige infrastructuur Minder controle Niet altijd mogelijk Telewerken of Office at home