ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

play fullscreen
1 / 78
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
1697 Views
Download Presentation
asher
Download Presentation

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 2. İÇİNDEKİLER • KİTABIMIZI TANIYALIM.................................................................................................IX • S. ÜNİTE: ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ • A. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ..........................................................................................2 • B. ÖĞRETİM İLKELERİ.............................................................................................9 • C. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI..................................................................21 • 1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMININ ÖĞELERİ.....................................................21 • 2. Öğrenme ve İletişim..........................................................................................31 • a. İLETİŞİM VE ÖĞELERİ......................................................................................31 • b. Öğretim Sürecinde iletişim...........................................................................34 • C. SINIFTA İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER....................................................37 • 3. Öğretimde Teknoloji Kullanımı.........................................................................47 • I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...............................................................49 ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 3. İÇİNDEKİLER • II. ÜNİTE: ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ • A. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ..................................................................................58 • 1. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi...............................................................60 • 2. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi.......................................................................64 • 3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejileri...............................................69 • B. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ.................................................................81 • 1. Öğretim Yöntemleri........................................................................................82 • 2. Öğretim Teknikleri.............................................................................................88 • C. ÖĞRETİMDE YÖNTEM VE TEKNİK • SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER................................................................104 • II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.............................................................112 ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 4. İÇİNDEKİLER • ISS. ÜNİTE: ÖĞRETİMİN PLANLANMASI • A. EĞİTİMDE KULLANILAN PROGRAM TÜRLERİ..............................................118 • 1. Eğitim Programı.............................................................................................122 • 2. Öğretim Programı..........................................................................................124 • 3. Ders Programı...............................................................................................127 • B. EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME..............................................................135 • C. ÖĞRETİMİ PLANLAMA...................................................................................157 • 1. ÖĞRETİMDE KULLANILAN PLAN ÇEŞİTLERİ........................................................157 • 2. Planlı Çalışmanın Yararlan............................................................................160 • III. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...........................................................172 ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 5. İÇİNDEKİLER • IV. ÜNİTE: ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • A. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YERİ..................................178 • B. EĞİTİMDE ÖLÇÜLEBİLECEK ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ.............................194 • C. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ................201 • IV. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.......................................................236 • ÖRNEK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI..........................................239 • 1. EK: ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU.........................................................240 • 2. EK: Akran Değerlendirme Formu......................................................................241 • 3. EK: Görüşme Formu Değerlendirme Ölçeği.....................................................242 • 4. EK: Proje Hazırlama Aşamaları........................................................................244 • 5. EK: Proje Değerlendirme Formu......................................................................245 • 6. EK: Tutum Ölçeği.............................................................................................246 • 7. EK: Performans Çalışması...............................................................................247 • CEVAP ANAHTARI..............................................................................................248 • SÖZLÜK 250 • KAYNAKÇA.........................................................................................................252 ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 6. 1. ÜNİTE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 7. A. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ • B. ÖĞRETİM İLKELERİ • C. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI • 1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMININ ÖĞELERİ • 2. ÖĞRENME VE İLETİŞİM • A. İLETİŞİM VE ÖĞELERİ • B. ÖĞRETİM SÜRECİNDE İLETİŞİM • C. SINIFTA İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER • 3. ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 8. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ • 1. SİZCE DERSİNİZİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÖĞRENMENİZİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER NELERDİR? • 2. Öğretim sürecinizde ilgi ve ihtiyaçlarınızın göz ardı edilmesi öğrenmenizi nasıl etkiler? ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 9. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ ÖĞRENMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ • Aşağıda verilen "Öğrenmenin Temel Özellikleri" adlı şemayı inceleyiniz. Öğrenme yaşantılarınızı düşünerek noktalı yerlere, her bir özelliğe uygun örnekler yazınız. Öğrenmenin Temel Özellikleri Örnekler ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 10. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ • Aşağıda öğretimin öğelerinin özellikleri verilmiştir. Her bir özelliğin hangi öğretim öğesine uygun olduğunu karşısındaki noktalı yere yazınız. • Öğretimin Öğeleri: Hedef, çevre, yöntem, öğretmen, konu, öğrenci. yöntem çevre ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 11. ÖĞRETİMİN ÖĞELERİ öğrenci öğretmen konu ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 12. NOT • VIZILTI GRUPLARI • Vızıltı grupları; 2-6 kişiden oluşan bir grup için serbest ve informel olarak, 2-6 dakika tartışmaları esasına dayalı bir tartışma tekniğidir. Vızıltı grupları, belli bir amacı gerçekleştirmek için geçici olarak oluşturulur. Grup, görevi tamamladıktan sonra dağılır. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 13. Öğrenme ve Öğretme Süreci • 1. Aşağıdaki şemada noktalı yerlere öğretimin öğelerini, biri merkezde olmak üzere yazınız. Bu öğeler arasındaki ilişkiyi şemada oklarla gösteriniz. Hedef, çevre, yöntem, öğretmen, konu, öğrenci ÖĞRETİMİN ÖGELERİ Hedef çevre öğrenci yöntem konu öğretmen ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 14. ÖĞRETİM İLKELERİ Geçen ay Rize'nin Ovit Dağı'nda çığ düşmesi sonucunda otobüste 18 kişinin mahsur kaldığı olay, doğal afete bir örnektir. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y ERCÖMERT- 2011

 15. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 16. ÖĞRETİM İLKELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİMDE GENEL OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖĞRETİM İLKELERİ VARDIR. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNDE BU İLKELERİN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI, BU SÜRECİN ETKİLİ OLMASINA KATKI SAĞLAR. 1. AŞAĞIDA ETKİLİ BİR ÖĞRETİM İÇİN GEREKLİ OLAN İLKELERDEN "AÇIKLIK, HEDEFE GÖRELİK, ÖĞRENCİYE GÖRELİK, YAŞAMA YAKINLIK, YAKINDAN UZAĞA, GÜNCELLİK" VERİLMİŞTİR. İNCELEYİNİZ. 2. VERİLEN ÖĞRETİM İLKELERİNİN EĞİTİM YAŞANTINIZDAKİ ÖNEMİNİ DÜŞÜNÜNÜZ. GÖRÜŞLERİNİZİ NOKTALI YERLERE YAZINIZ. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 17. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 18. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 19. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 20. ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Çocuğa görelik (Öğrenciye görelik, Öğretimi “bireyselleştirme”) İlkesi: Öğretme-öğrenme sürecinde yapılacak tüm etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre yapılması ve öğrenciyi merkeze almasıdır. Hayatilik İlkesi: Bu ilke okulu, öğrencileri yaşama hazırlayan bir yer olmaktan çok, hayatın kendisi olmalıdır anlayışına dayanmaktadır. Öğretme – öğrenme etkinlikleri bireyin yaşamda karşılaşacağı problemlere ve durumlara yönelik olmalıdır. Öğretim öğrencinin yaşamla bağlantısını kurmalıdır. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 21. ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Bilinenden – Bilinmeyene Öğretim İlkesi: Öğrenme-öğretme sürecinde yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareket edilerek öğretilmesidir. Böylece öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınır ve sağlam bir alt yapı oluşturulur. Kısaca bu ilke, yeni öğrenilecek konular ile önceki öğrenilen konular arasında bağlantı kurmayı gerektirir. Açıklık İlkesi: Ayanilik ilkesi olarak da ifade edilen bu ilke öğrenme konusu olan konu, nesne, olay ve olgularla öğrencinin direk etkileşimini, karşı karşıya gelmesini ve duyu organlarını etkin olarak kullanmayı gerektirir. Öğretmenin açık ve anlaşılır dil kullanmasını gerektirir. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 22. ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Somuttan – Soyuta Öğretim İlkesi: Somut, gözlenen, incelenen ve ölçülebilen nesne, olgu ve olaylardır. Soyut ise duyu organlarından bağımsız düşünebilmelidir. Özellikle küçük yaşlarda bulunan öğrencilere yapılan öğretim etkinliklerinin duyu organlarına bağlı olarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Tasarruf (Ekonomiklik) İlkesi: Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarfedilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 23. ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Yakından – Uzağa Öğretim İlkesi: Öğrenmenin yakın çevreden konulardan ve ilgilerden başlayarak uzak çevre, konulara ve ilgilere doğru yönelmesidir. Uygulanabilirlik (İş-aktivite, Yaparak – yaşayarak öğrenme) İlkesi: Öğretimin yaparak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir. Nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak nitelendirilen “öğrenme” sürecinde davranışın kalıcılığı yaparak ve yaşayarak gerçekleştirilen aktivitelerle kazanılır. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 24. ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Güncellik (Aktüalite) İlkesi: Öğretme-öğrenme süresindeki etkinliklerin yaşamda geçerli ve ilişkisel olarak ele alınmasıdır. Öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelmeleri için ders konularıyla aktüel (güncel) olay ve sorunlar arasında ilişkili kurularak öğretim yapılmalıdır. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 25. ÖĞRETİM İLKELERİ BİR RESİM BİN KELİMEYE BEDELDİR; ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 26. ÖĞRETİM İLKELERİ O HALDE BİR RESİM GÖSTER BİN KELİME TASARRUF ET… ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 27. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 28. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 29. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 30. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 31. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 32. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 33. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 34. ÖĞRETİM İLKELERİ Aşağıda öğretim ilkeleri verilmiştir. Eğitim-öğretim yaşantılarınızdan bu ilkelere ilişkin örnekleri düşününüz. ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 35. ÖĞRETİM İLKELERİ ÖĞRETİM İLKELERİ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 36. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI 1.ÖĞRENİM YAŞAMINIZDA ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ÖĞRETMENLERİNİZİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 2. İnsanın bir gün içerisinde iletişime ayırdığı zaman, yaklaşık olarak 10-12 saattir. Buna göre iletişimin önemini açıklayınız. 3. İletişim araçlarının hızla gelişmesi, insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Görüşlerinizi paylaşınız. 4. Sizce bilgisayardan, öğretim aracı olarak nasıl faydalanılır? 5. "Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır." sözüyle ilgili görüşlerinizi sınıfla paylaşınız. Bu atasözünde İnsan ilişkilerinde neyin önemi vurgulanmaktadır? 6. Öğretmenlerin, öğretme ve öğrenme sürecinde araç-gereç kullanmalarının nedenleri neler olabilir? ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 37. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 38. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 39. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 40. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 41. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI • AŞAĞIDA VERİLEN "ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ" ŞEMASINI İNCELEYİNİZ. • 2. Öğrenim yaşantınızdan hareketle sizi olumlu yönde etkileyen bir öğretmeninizi düşününüz. Öğretmeniniz, hangi rollerde daha başarılıydı? Sizi nasıl etkiledi? ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 42. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 43. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI Aşağıda öğretmen rollerine ilişkin cümleler verilmiştir. 1. Aşağıdaki cümlelerden öğrenmeyi sağlamada rehberlik etme rolüne ilişkin olanların karşılarına "X" işareti koyunuz. 2. İşaretlemediğiniz cümlelerin, öğretmenin hanai rolüne ilişkin olduğunu noktalı alana yazınız. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 44. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 45. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 1. Öğretmen yeterliklerinden, öğrenciyi tanımaya ve öğrencilerin gelişimini sağlamaya ilişkin mesleki yeterliklere uygun ifadeleri, örnekteki gibi I. sütuna işaretleyiniz. 2. Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin mesleki yeterliklere uygun ifadeleri II. sütuna işaretleyiniz. ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 46. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 47. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ÖĞRENME VE İLETİŞİM ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 48. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ÖĞRENME VE İLETİŞİM ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 49. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ÖĞRENME VE İLETİŞİM Kaynak Alıcı ÖĞRENME VE İLETİŞİM Mesaj Kanal Semboller İletici Araç ve Yöntemler Davranışlar Davranışlar Gerçek Eşya Modeller Hareket Ses, Çizim Resim Yazı İşaretler Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Sözsüz iletişim tek. Ses İleten Araçlar Sözlü İletişim Tek. Resim İleten Araçl. Basılı ve Yazılı Arç. Yöntemler Aydınlatıcı Yankı Geri - Bildirim ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y

 50. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ORTAMI ÖĞRENME VE İLETİŞİM ERCÖMERT- 2011 Ö.İ.Y