S o s esk l ze stv
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ. Lena Mlejnková Katedra cestovního ruchu Vysoká škola ekonomická, Praha. ZAMYŠLENÍ NAD NĚKOLIKA OTÁZKAMI. Kde jsme nyní ? Kde je nyní Evropa ? Jaké možné ekonomické důsledky přináší restrikce hrazené lázeňské péče ? Jak tedy dál ?. ZÁKLADNÍ FAKTA k roku 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - asher-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S o s esk l ze stv

S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ

Lena Mlejnková

Katedra cestovního ruchu

Vysoká škola ekonomická, Praha


Zamy len nad n kolika ot zkami
ZAMYŠLENÍ NAD NĚKOLIKA OTÁZKAMI

 • Kde jsme nyní ?

 • Kde je nyní Evropa ?

 • Jaké možné ekonomické důsledky přináší restrikce hrazené lázeňské péče ?

 • Jak tedy dál ?


Z kladn fakta k roku 2011
ZÁKLADNÍ FAKTAk roku 2011

KAPACITNÍ UKAZATELE

 • 36 lázeňských míst ve 12 krajích ČR

 • 86 lázeňských subjektů

 • 46,3 tis. kapacita lůžek v lázeňských místech

  z toho 26,5 tis. lůžek léčebných

 • 13,5 tis. pracovních míst v léčebných lázních

  VÝKONY

 • 350 tis. klientů ročně

 • 5 434 tis. ošetřovacích dnů ročně


Z kladn fakta k roku 20111
ZÁKLADNÍ FAKTA k roku 2011

 • Výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňství představují 1,5% z jejich nákladů na ZP

 • Na jednoho pojištěnce bylo ročně za lázeňskou péči vydáno 308,- Kč

 • Na jednoho pojištěnce v tomtéž období bylo za léky na recept vydáno 3 297,- Kč


Kde jsme nyn
KDE JSME NYNÍ……..

 • Léčebná lázeňská zařízení jsou dominantním zaměstnavatelem v lokalitách s nízkou průmyslovou infrastrukturou

 • Poskytují zaměstnání širokému spektru kvalifikací, včetně osob se základním vzděláním

 • Díky multiplikačnímu efektu vytvářejí v regionu významné odvozené pracovní příležitostiKde jsme nyn1
KDE JSME NYNÍ……..

 • Lázně plní /do roku 2011/ funkci preventivní, léčebnou, rekondiční a relaxační.

 • Poskytují služby pacientům s příspěvkem ZP, klientům s vlastní úhradou z ČR i ze zahraničí.

 • Rozložení těchto segmentů klientely mezi jednotlivá lázeňská místa a zařízení je však nerovnoměrné.


Shrnut
SHRNUTÍ

 • Klesají celkové počty ošetřovacích dnů a tím i výkony lázeňských zařízení

 • Významně klesají počty pacientů s úhradou ZP

 • Meziroční pokles o 200 tis. ošetřovacích dnů v segmentu pojištěnců, znamená výpadek výkonů

  - 200 mil.Kč !

  ÚSPORA PROSTŘEDKŮ ZP

  SNÍŽENÍ VÝNOSŮ LZL ze stv v evrop
LÁZEŇSTVÍ V EVROPĚ

 • Tradice, silný domácí trh, podpora výkonů lázeňství státem => Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko…

 • Tradice, dobrá kvalita služeb za výhodné ceny, omezený domácí trh, závislost i na zahraniční návštěvnosti => Česká republika, Slovensko, Maďarsko

 • „Nováčci“ na evropském trhu lázeňských služeb => Bulharsko, Rumunsko, Polsko, pobaltské státy…


Podm nky poskytnut l ze sk l by v eu
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY V EU

 • Stanoveny indikace pro lázeňskou léčbu

 • Lékařský návrh

 • Schválení revizním lékařem

 • Rozlišení „ústavní a ambulantní péče“

 • Stanoven rozsahu spoluúčasti pacienta

 • Stanoveny skupiny, které mají péči plně hrazenou z veřejných zdrojů

  • děti do 18 let

  • nemoci z povolání

  • následná péče po pobytu v nemocnici

  • lidé v hmotné nouzi

  • vybrané skupiny povolání….


Shrnut1
SHRNUTÍ

 • Evropské lázeňství má dimenzi léčebnou a relaxačně rekreační

 • Léčebné lázeňství je často provázáno s fakultními nemocnicemi /Německo/

 • V řadě států západní Evropy jsou vybraným skupinám osob plně hrazeny pobyty z veřejných zdrojů a ostatním je umožněna péče s příspěvkem za stanovených podmínek

 • Ozdravné pobyty v lázních jsou podporovány i formou sociálního cestovního ruchuMo n d sledky restrikce l ze sk p e1
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Ekonomické

 • Úspora nákladů ZP na lázeňskou péči

  /zvýšení nákladů na ambulantní péči a léky/

 • Snížení výnosů lázeňských zařízení

  /snížení daní a odvodů/

 • Snižování počtu pracovníků a kapacit

  /zvýšení nezaměstnanosti/

 • Zastavení modernizace a rekonstrukce lázeňských zařízení => propad výnosů u dodavatelských firem

  /indukované snížení daní a odvodů/


Mo n d sledky restrikce l ze sk p e2
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Indukované dopady do ekonomiky regionu

 • Zvýšení nezaměstnanosti

 • Úbytek podnikatelských příležitostí

 • Snížení přísunu koupěschopné poptávky

 • Snížení životní úrovně obyvatel

 • Snížení příjmů obecních rozpočtů

 • Postižena budou především malá lázeňská místa,

  která tvoří většinu /58%/ lázeňských míst.


Mo n d sledky restrikce l ze sk p e3
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Sociální dopady

 • Zdravotní stav populace

  • zvýšení spotřeby léků

  • zvýšení počtu ambulantních a rehabilitačních výkonů

  • zvýšení případů invalidity a nesoběstačnosti

   Lázeňství nemá již ze zákona funkci preventivní !

 • Změny charakteru

  a identity lázeňských míst

  • omezení rozvoje a obnovy infrastruktury

  • omezení kulturního a společenského dění

  • snížení významu a zhoršení image místa


S o s esk l ze stv

PEVNĚ DOUFÁM, ŽE TOTO NENÍ

„POSLEDNÍ SBOHEM“

ČESKÉMU LÉČEBNÉMU LÁZEŇSTVÍ….


Jak tedy d l
JAK TEDY DÁL?

 • Cizinci ani platící klienti - s ohledem na dosavadní vývoj - úbytek pacientů nenahradí!

  Úpravy návrhu změn lázeňské péče?

 • Vymezit skupiny, kterých se omezení nebudou týkat

 • Zachovat frekvenci možné hrazené péče spolu se zvýšením spoluúčasti např. plná vlastní úhrada stravování


Jak tedy d l1
JAK TEDY DÁL?

Nové distribuční cesty?

 • Podporovat sociální cestovní ruch s léčebným a relaxačním motivem /zaměstnanci, důchodci/

 • Propojit činnost kvalitních léčebných lázních s fakultními nemocnicemi

 • Zvýšit nabídku pro ambulantní rehabilitační léčbu…….


S o s esk l ze stv

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY JE DAR,

KTERÝ NEMÁME PRÁVO LIDEM ODEPŘÍT!

DĚKUJI VÁM

ZA POZORNOST


Pou it zdroje
Použité zdroje:

 • ÚZIS – Lázeňská péče 2010, 2011

 • ČSÚ – statistické ročenky: www.czso.cz

 • CzechTourism – statistiky:www.czechtourism.cz

 • Svaz léčebných lázní: www.lecebne-lazne.cz

 • EUROSTAT: ec.europa.eu/eurostat

 • OECD – statistické ročenky: www.oecd.org

 • Obchodní rejstřík – výroční zprávy lázeňských subjektů: www.justice.cz

 • Mlejnková, L.: Komparace lázeňství vybraných evropských zemí, se zřetelem k sociálnímu aspektu lázeňství, Luhačovice 2011

 • Plachý, M.: Přednáška na VŠE Praha, 2008


S o s esk l ze stv

 • www.visiteurope.com

 • www.VisitEuropeanSpas.com

 • www.europespa.eu

 • www.europa.eu

 • www.nfz.gov.pl

 • www.mzios.gov.pl

 • www.deutscher-heilbaederverband.de

 • www.deutschertourismusverband.de

 • hungary.com/market-intelligence/facts-figures

 • www.federterme.it

 • www.enit.it

 • www.isnart.it

 • www.sante.gouv.fr

 • www.france-thermale.org

 • www.sacr.sk

 • www.nczisk.sk


ad