povijest n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
POVIJEST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

POVIJEST - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

POVIJEST. Gradivo prvog polugodišta. E, buraz jel` se piše povjest ili povijest?!?. POVIJEST, TUPANE!!!. 1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata. Postoje dvije teorije – iranska i slavenska (kada se povežu daju priču o porijeklu Hrvata)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POVIJEST' - asher-mccormick


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
povijest

POVIJEST

Gradivo prvog polugodišta

E, buraz jel` se piše povjest ili povijest?!?

POVIJEST,

TUPANE!!!

1 slavenska teorija o porijeklu hrvata
1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata
 • Postoje dvije teorije – iranska i slavenska (kada se povežu daju priču o porijeklu Hrvata)
 • Slavenska teorija kaže da se Hrvati doseljavaju iz Velike ili Bijele Hrvatske, oko grada Krakowa u Poljskoj i dijela Češke, na poziv bizantskog cara Heraklija (610.-641.), kako bi mu pomogli u ratu sa Avarima. Hrvati pobjeđuju Avare, te se naseljavaju na Balkan, gdje osnivaju niz kneževina.

Pomogli ste mi da se riješim Avara, ostanite i tu se naselite.

Pozivam vas u rat protiv Avara!

2 pokr tavanje hrvata
2. Pokrštavanje Hrvata
 • Pokrštavanje Hrvata traje od 7. – kraja 9. st i provodi se iz dva smjera:
 • Posavsku Hrvatsku pokrštavaju franački svećenici iz Rima i Akvileje, a
 • Primorsku - bizantski svećenici iz Carigrada uz pomoć svećenstva iz bizantskih dalmatinskih gradova.

BIZANTINCI (car Heraklije)

pokrštavaju Primorsku Hrvatsku.

FRANCI vladaju Posavskom

Hrvatskom i pokrštavaju je.

3 to sve osniva i objavljuje trpimir
3. Što sve osniva i objavljuje Trpimir

1. Trpimirosniva hrvatsku

vladarsku obitelj Trpimiroviće

2. benediktinski samostan

u Rižinicama kod Splita

3. 852. Trpimir izdaje darovnicu splitskoj

crkvi u kojoj se prvi puta spominje

hrvatsko ime u pisanim ispravama

4. 864. osniva ninsku biskupiju kako bi odvojio

Hrvate od crkvene vlasti splitskog nadbiskupa

(koji se nalazio pod vlašću carigradskog

patrijarha) i približio ih Rimu, tj. papi.

5 zna aj tomislava
5. Značaj Tomislava

kip na glavnom

kolodvoru

1. Tomislav pobjeđuje Mađare

2. oslobađa Posavsku Hrvatsku

i ujedinjuje ju sa Primorskom

3. 924. pomaže Bizantu u ratu sa Bugarima,

te za nagradu dobiva upravu nad

dalmatinskimgradovima i otocima

4. Papa Ivan X kruni ga za prvog

hrvatskog kralja

6 za kojeg vladara je hrvatska najve a i to obuhva a
6. Za kojeg vladara je Hrvatska najveća i što obuhvaća
 • Pod vlašću Krešimira IV nalaze se:
 • Primorska i Posavska Hrvatska,
 • Bosna,
 • dalmatinski gradovi i otoci,
 • Neretvanska kneževina

Hrvatska je tada teritorijalno

najveća!

Krunidba Petra Krešimira IV.

7 zna aj ba anske plo e
7. Značaj Baščanske ploče
 • To je darovnica kralja Zvonimira.
 • Pisana je prijelazom iz oble u uglatu glagoljicu.
 • Značajna je jer se na njoj nalazi po prvi puta ime hrv. vladara i njegova titula na hrv. jeziku («Zvonimir, kral hrvatski»),
 • te dokazuje da je hrvatsko primorje tada pod vlašću hrvatskih vladara.
8 zna aj irila i metoda i njihovih u enika
8. Značaj Ćirila i Metoda i njihovih učenika
 • Ćiril i Metod stvaraju prvo slavensko pismo (glagoljicu),
 • prevode crkvene knjige na slavenski jezik, te propovijedaju na slavenskom jeziku. Zahvaljujući njihovim učenicima jedino su Hrvati, od svih europskih naroda, imali pravo još od kraja 9. st. služiti misu na svome jeziku. Ostali narodi to su pravo dobili tek odlukom II. Vatikanskog koncila 1963.!

To je prvo slavensko pismo, idemo onda na slavenskom služiti misu.

Smislio sam novo pismo, zvat će se GLAGOLJICA.

9 pacta conventa
9. Pacta Conventa
 • Sporazum kojim nastaje Ugarsko – Hrvatska država 1102. Nastaje personalna unija tj. zajednica povezana osobom vladara i vanjskom politikom. Sve ostalo je samostalno.

Ugarska

Hrvatska

10 odluke mira u zadru 1358
10. Odluke mira u Zadru 1358.
 • 1358. Venecija predaje čitavu hrvatsku obalu, a mletački knez se odriče titule kneza Hrvatske i Dalmacije

vraćeno Hrvatskoj

11 to se dogodilo 1409
11. Što se dogodilo 1409.
 • Ladislav Napuljski prodaje Zadar i okolicu, te svoje pravo na Dalmaciju Veneciji za 100 000 dukata.

Bwahahaha!!!Baš sam ih zeznuo.

Shvatio je da će

ostati bez

Dalmacije, paje iskoristiopriliku i prodaoje Veneciji.

12 bitka na krbavskom polju i njezine posljedice
12. Bitka na Krbavskom polju i njezine posljedice
 • 1493. bosanski paša Jakub pobjeđuje hrvatskog bana Emerika Derenčina
 • Posljedice: 1. počinje tursko osvajanje hrvatskih zemalja

2. stanovništvo seli u Slavoniju, Austriju, Ugarsku

13 bitka na moha kom polju i njezine posljedice sabor u cetingradu
13. Bitka na Mohačkom polju i njezine posljedice (sabor u Cetingradu)
 • 1526. Sulejman pobjeđuje ugarsko – hrvatsku vojsku
 • Posljedice:

1. raspada se personalna unija Ugarske i Hrvatske

2. obje zemlje biraju novoga vladara da ih brani od Turaka

3. Na saboru u Cetingradu hrvatsko plemstvo bira Ferdinanda Habsburškog za kralja

LUDOVIK II. –

ugarsko - hrvatski kralj,

poginuo je u bitci, zbog

čega se raspada unija

14 objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova
14. Objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova
 • Veliki zemljišni posjed. Sastoji se od alodija – posjeda na kojem živi plemić (feudalac), a kmet (zavisni seljak) mora na njemu raditi određen broj dana u godini, te selišta – posjeda kojeg plemić daje kmetovima na obradu uz uvjet da mu daju dio prihoda (jer ih štiti).
 • Obaveze kmetova: 1/9 prihoda plemiću, 1/10 crkvi i porez kralju.

Kmet daje prihod

(porez) feudalcu.

15 romanika i gotika obilje ja gra evine umjetni ka djela
15. Romanika i gotika (obilježja, građevine, umjetnička djela)
 • Romanika: masivne, teške građevine sa polukružnim lukovima (crkva sv. Stošije i sv. Krševana u Zadru, portal trogirske katedrale, drvene vratnice splitske katedrale)
 • Gotika: veće i više građevine sa šiljatim lukovima (zagrebačka katedrala i franjevačka crkva u Puli, portal crkve sv. Marka u Zagrebu, škrinja sv. Šimuna u Zadru)

Šiljati lukovi

Polukružni lukovi

16 vojna krajina
16. Vojna krajina
 • Sustav utvrda na granici sa Bosnom za obranu od Venecije i Turaka. Izgradnja je trajala od početka 15. st. do 2. pol. 16. st. Sastojala se od tri dijela (slavonska i hrvatska krajina od 1578. su pod upravom austrijskih časnika, te banske krajine pod upravom hrvatskog sabora i bana).

Vojna krajina

Bosna (Turci)