Плащания за екосистеми ползи от горите
Download
1 / 8

???????? ?? ?????????? ????? ?? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Плащания за екосистеми ползи от горите. д-р инж. Ценко Ценов Изпълнителна агенция по горите Доц. Невена Шулева Лесотехнически Университет. КРЪГЛА МАСА Екосистемни услуги – оценка и картиране 29.08.2014 г. Закон за горите (2011 г.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ?? ?????????? ????? ?? ??????' - asher-mccormick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6549170

Плащания за екосистеми ползи от горите

д-р инж. Ценко Ценов

Изпълнителна агенция по горите

Доц. Невена Шулева

Лесотехнически Университет

КРЪГЛА МАСА

Екосистемни услуги – оценка и картиране

29.08.2014 г.


6549170
Закон за горите (2011 г.) горите

Глава седемнадесетаОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 • Въвежда понятието Обществени екосистемни ползи (ОЕП) от горските територии:

 • Определя типовете ОЕП от горските територии:

  1. защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения;

  2. обезпечаване на количеството и качеството на водата;

  3. поддържане на биологичното разнообразие;

  4. екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат;

  5. осигуряване на условия за рекреация и туризъм;

  6. поддържане на традиционния ландшафт;

  7. защита на природното и културното наследство;

  8. защита на инфраструктурни обекти и съоръжения;

  9. забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата.


6549170
Закон за горите (2011 г.) горите

 • Определя случаите, в които и лицата, които заплащат в общината, обезщетение за съответните ОЕП - когато ОЕП благоприятстват извършването на стопанска дейност;

 • Конкретизира ролята на областните планове за развитие на ГТ, като инструмент за определяне на:

  1. горските територии и зоните извън тях, в които ползването на ОЕП е възмездно;

  2. видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за ОЕП.


6549170
Закон за горите (2011 г.) горите

 • Определя реда за събиране и разпределяне на постъпилите средства от обезщетения за ОЕП;

 • Определя лицата и условията за получаване обезщетения за ОЕП:

 • собствениците на горски територии,

 • държавните горски стопанства;

 • държавните ловни стопанства.

 • Определя целите за които могат да се разходват средствата, събрани от ОЕП;


249 8
Наредба за определяне на обезщетението за обществени екосистемни ползи от горските територии(съгласно чл. 249, ал. 8 от ЗГ)

Със заповед на Изпълнителния директор на ИАГ № 417/04.06.2014 г. създадена работна група (РГ) за разработване на наредбата;

РГ включва представители на:

 • Изпълнителна агенция по горите;

 • Лесотехническия университет;

 • Неправителствени организации;

 • Министерство на финансите;

 • Министерство на околната среда и водите


6549170
Проект на съдържание на наредбата

Наредбата има за цел да определи условията и реда за:

 • определяне на обезщетението от ОЕП от горски територии;

 • определяне реда за неговото заплащане;

 • ред и начин за разпределяне на средствата от ОЕП;

 • Условията при които ОЕП са възмездни;


6549170
Проект на съдържание на наредбата

 • Ред за определя на горските територии и зоните извън тях, които предоставят ОЕП (картиране на ОЕП);

  • Реда за определяне на реално ползваните ОЕП;

 • Ред и методика/и за остойностяване на ОЕП;

 • Условия и ред за заплащане на обезщетенията;

  • Период на ограниченията и период за неговото възмездяване;

  • Ред и начин за разпределяне на приходите / средствата от ОЕП;

  • Ред за прилагане на обезщетенията при едно ограничение и наличие на много потребители;

  • Ред за прилагане на обезщетенията за осигуряване на няколко ОЕП от една територия

  • Ред за прилагане на обезщетенията в случай на природни бедствия и природни нарушения

  • Доброволни плащания????

  • Ограничения, наложени от други доброволно поети ангажименти не възпрепятстват плащанията на обезщетения за ОЕП.

  • Типове ограничения, който налагат плащания за ОЕП;


Cc ware
ПРОЕКТ наредбата„СМЕКЧАВАНЕ УЯЗВИМОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”, CC-WARE

 • Финансиран по Оперативна програма „“Югоизточна Европа“

 • Възложено е на работен колектив от ЛТУ да разработи методика за Остойностяване на екосистемната услуга “доставяне на чиста питейна вода”

 • Два пробни региона


ad