slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEUTSCH WAGEN TOUR Dlaczego język niemiecki? PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEUTSCH WAGEN TOUR Dlaczego język niemiecki?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
ashely-stanley

DEUTSCH WAGEN TOUR Dlaczego język niemiecki? - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
DEUTSCH WAGEN TOUR Dlaczego język niemiecki?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEUTSCH WAGEN TOUR Dlaczego język niemiecki?

 2. Główny sponsor: Patronat honorowy: DEUTSCH-WAGEN-TOURPartnerzy projektu

 3. Kilka faktów… • Po niemiecku mówi się w: Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Lichtensteinie, Luksemburgu, Północnych Włoszech. • To jeden z oficjalnych i roboczych języków Unii Europejskiej.

 4. Kilka faktów… Język niemiecki jest: • językiem ojczystym dla ok. 90 milionów ludzi na całym świecie • językiem ojczystym dla ok. 18% obywateli Unii Europejskiej • na pierwszym miejscu wśród języków używanych w Europie (j. angielski - ok. 13%)

 5. Kilka faktów… • Po języku angielskim niemiecki stanowi najbardziej rozpowszechniony i najczęściej nauczany język w Europie. • Ok. 8% wszystkich stron internetowych jest w języku niemieckim. • Ok. 10% książek na świecie jest napisanie w języku niemieckim.

 6. Dlaczego język niemiecki? • Nauka niemieckiego rozwija umiejętności analityczno-logicznego myślenia. • Bliskość Niemiec umożliwia łatwy kontakt z żywym językiem.

 7. Dlaczego język niemiecki? • Niemcy to kraj: • sceny teatralnej i muzycznej • muzeów oraz sztuki współczesnej • literatury, poetów, filozofów i pracy twórczej

 8. Dlaczego język niemiecki? • Niemiecki jest językiem innowacji technicznych oraz nowoczesnych technologii. Foto: Bosch UweMiethe / Deutsche Bahn AG Lufthansa Bildarchiv Siemens - Pressebild

 9. Dlaczego język niemiecki? • Niemcy są od wielu lat najważniejszym partnerem handlowym Polski. • Polska z kolei jest najważniejszym partnerem Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej.

 10. Dlaczego język niemiecki? • Znajomość języka niemieckiego zwiększa Twoje szanse zawodowe w kraju, w Niemczech i za granicą. • Niemcy mają ogromny rynek pracy dostępny dla Polaków.

 11. Dlaczego język niemiecki? • Na polskim rynku działa ponad 5000 firm z kapitałem niemieckim np. Volkswagen w Poznaniu. • W Niemczech powstaje wiele firm polskich np. koncern naftowy ORLEN.

 12. Dlaczego język niemiecki? • Język niemiecki jest ważnym językiem nauk ścisłych i humanistycznych. • Niemcy to kraj innowacji w dziedzinie techniki, inżynierii oraz ochrony środowiska. • Niemcy dbają o wysoki poziom rozwoju nauki i inwestują w badania.

 13. Dlaczego język niemiecki? • Studia na niemieckich uczelniach: • są niedrogie w porównaniu ze studiami w innych krajach europejskich • oferują różnorodne programy kształcenia dla studentów obcokrajowców • wielu Polaków studiuje w Niemczech

 14. Dlaczego język niemiecki? • Niemcy mają bogatą ofertę stypendiów naukowych w różnych dziedzinach nauki : • Stypendia DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej • ProgramERASMUS

 15. Niemiecki pomoże Ci zostać zwycięzcą! • Jeśli chcesz:... mieć dobre osiągnięcia w nauce?... podróżować?... znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę?... poznawać świat i ich mieszkańców?... zostać obywatelem świata?... korzystać z dóbr kultury europejskiej?

 16. DEUTSCH WAGEN TOUR Kontakt • Tel. • E-mail: • www.deutsch-wagen-tour.pl

 17. DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: (22) 617 48 47 E-Mail: daad@daad.pl Internet: www.daad.pl i www.daad.de

 18. Goethe Institut Warschau ul. Chmielna 13 A 00-021 Warszawa Tel.: +48 22 5059000  E-Mail: info@warschau.goethe.org Internet: www.goethe.de/warschau