slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009. Podsumowanie. Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Raport miesięczny, lipiec 2009

podsumowanie
Podsumowanie

Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%).

Największy procentowy wzrost liczby członków odnotował OFE Pocztylion (+1,52%) oraz Generali OFE (+1,16%). Jeden fundusz odnotował spadek liczby członków, jest nim OFE Bankowy (-0,12%).

Komentarz

Uczestnicy

1

2

3

  • Na koniec lipca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 161,87 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów wynikała z dynamicznych zwyżek na warszawskim parkiecie. Indeks WIG 20 wzrósł w lipcu o prawie 15%, a WIG o prawie 16%.
  • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE(+6,15%), oraz PZU OFE (+6,10%).

Aktywa

4

5

  • Wszystkie fundusze zanotowały w lipcu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 4,59%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE PZU „Złota Jesień”, który osiągnął ponad 5,01% stopę zwrotu. Najsłabiej w tym okresie radził sobie Nordea OFE (4,28%).
  • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+186,6%), ING OFE (+178,9%) oraz OFE Generali (+176,2%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion (+146,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 40 punktów procentowych.

Działalność

inwestycyjna

2

uczestnicy funduszy emerytalnych
Uczestnicy funduszy emerytalnych

Liczba uczestników, lipiec 2009

Udział w rynku

Zmiana (VII’09/VI’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

3

aktywa funduszy emerytalnych
Aktywa funduszy emerytalnych

Wartość aktywów (mld zł), lipiec 2009

Udział w rynku

Zmiana (VII’09/VI’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4

zagregowany portfel inwestycyjny
Zagregowany portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny, sierpień 2008 – lipiec 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5

struktura portfela inwestycyjnego wg ofe
Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE

Portfel inwestycyjny wg OFE, lipiec 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6

dzia alno inwestycyjna za ostatni miesi c
Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc

Stopy zwrotu, lipiec 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7

dzia alno inwestycyjna od pocz tku dzia alno ci
Działalność inwestycyjna – od początku działalności

1

2

3

4

5

+40,0 pp

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

8

slide9

Prego Spółka Akcyjna

ul. Wejnerta 32

02-619 Warszawa

telefon: (022) 214 03 00

e-mail: info@pregofinance.pl

Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.