Leg aturi î n pagini Web prof. Aluculesei Emanuela - PowerPoint PPT Presentation

leg aturi n pagini web prof aluculesei emanuela n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leg aturi î n pagini Web prof. Aluculesei Emanuela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leg aturi î n pagini Web prof. Aluculesei Emanuela

play fullscreen
1 / 12
Leg aturi î n pagini Web prof. Aluculesei Emanuela
141 Views
Download Presentation
ashby
Download Presentation

Leg aturi î n pagini Web prof. Aluculesei Emanuela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII • Colegiul Alexandru cel Bun • 725300 Gura Humorului, jud. Suceava • Bd. Bucovina, nr. 41, telefax: 0230 235098, • tel.: 0230 235099 • www.alexandrucelbun.ro Legaturi în pagini Webprof. Aluculesei Emanuela

 2. Notiuni introductive Definitie:legatură(link) reprezintă o conexiune către o altă resursă Web. Legăturile sunt zone active într-o pagina web, adică zone de pe ecran sensibile la apăsarea butonului stâng al mouse-ului. Legăturile se introduc prin intermediul etichetei : <A> … </A> Atributul obligatoriu al etichetei <A> este href(Hypertext Reference) care primeşte ca valoare adresa URL a fişierului cu care dorim să stabilim legătura. Legăturile pot fi :locale , interne şi externe

 3. Legaturi locale Legătură locală - dacă fişierele conectate se află pe acelaşi calculator sau pe calculatoare din aceeaşi reţea locală E X E M P L U A. O legatură către o pagină aflată în acelaşi director • Valoarea atributului href este numele fisierului HTML aflat in acelasi director eticheta este: <A HREF=“fisier.html”>Mesaj</A> E X E M P L U B. O legatură către o pagină aflată pe acelaşi disc local • dar într-un alt director atunci pentru a preciza poziţia ei în structura de directoare se foloseşte adresarea relativă. eticheta este: <A HREF=“C:\...\ fisier.extensie”>Mesaj</A>

 4. Legaturi externe Legaturi externe-dacă fişierele legate se află pe calculatoare din reţele diferite E X E M P L U A. Legături către site-uri din Internet <A HREF=“AdresaSite”>Mesaj</A> Ex:<a href="http://www.netscape.com">In exemplul se utilizeaza adresa URL www.netscape.com care încarcă pagina de start din site-ul firmei Netscape Corporation. B. Trimiterea unui mesaj e-mail <A HREF=“mailto:Adresa De E-mai”>AdresaDeE-mail</A>

 5. Legaturi interne. Legătura interna(ancoră) este utilizată într-o pagină Web foarte lungă atunci când este nevoie să se creeze legături către secţiuni ale aceleiaşi pagini. Pentru a plasa o ancoră sunt necesare două elemente: 1. Punctul spre care dorim să facem legătura. Acesta se defineşte inserând în punctul din pagină dorit eticheta <A>, însoţită de atributul name care primeşte ca valoare un nume de identificare atribuit ancorei (de exemplu "nume_ancora" ). <A name="nume_ancora"> Mesaj</A> 2. Legătura propriu-zisă, care se defineşte folosind atributul href al etichetei <A>. În exemplul de mai sus, acesta primeşte ca valoare "#nume_ancora". <A href="#nume_ancora">text explicativ</A> E X E M P L U

 6. Aplicaţie • Realizaţi o legatură de la pagina font.html către pagină font1.html aflată în acelaşi director 13… • Realizaţi o legătură între pagina font.html către pagină exemplu.html aflată pe acelaşi disc local • Realizaţi o ancoră în pagină web formatări.html din folderul 13…

 7. Test 1. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: a) Eticheta <A> serveşte la stabilirea unei legături în cadrul aceleiaşi pagini b) Eticheta <A> serveşte la stabilirea unei legături către un fişier aflat pe acelaşi calculator c) Eticheta <A> serveşte la scrierea textului cu caractere Arial. 2. Pentru a preciza numele fişierului spre care se face legătura se foloseşte atributul: a) name b) href c) file 3. Ce realizează exemplul următor? <A name="sectiunea1">Sectiunea 1</A> a) Inserează o ancoră în pagină şi defineşte numele ei. b) Stabileşte o legătură în cadrul paginii. c) Stabileşte o legătura la fişierul sectiunea1.html. 4. Fişierul contact.html, referit în legătura de mai jos: <A href="../contact.html">Contact</A>este localizat în: a) acelaşi director ca şi fişierul curent b) directorul părinte al fişierului curent c) directorul aflat cu două nivele mai sus decât directorul curent

 8. Exemplu de legătură locală Pagina Web principala Ancora cu nume catre care se va face saltul inapoi in pagina Web principala.

 9. exemplu de legătură internă Lista cu legaturile catre tintele din cadrul paginii Web Tintele definite in pagina Web catre care se va face salturile.

 10. Exemplu de utilizare • <html><head><title> Comutarea între două pagini</title></head> <body><h3>Pagina 1 </h3><a href="leg_ex2.html">Link catre pagina 2 </a></body></html>

 11. legatura către o pagină aflată pe acelaşi disc local • <html><head> <title> Comutarea intre doua pagini aflate pe acelasi disc local</title> </head> <body><h3>Pagina 3 </h3> <ahref="exemple/list/liste.html>Link catre o pagina cu liste </a></body></html>

 12. O legatură către un site • <html><head><title> Link catre site-ul firmei Netscape</title></head> <body><h3>Link catre site-ul firmei Netscape </h3><a href="http://www.netscape.com">Netscape Corporation </a></body></html>