Környezetmenedzsment rendszerek
Download
1 / 42

AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Környezetmenedzsment rendszerek A környezeti menedzsment. A környezettudatos vállalatirányítás alapeszméi: elkötelezettség, környezettudatos magatartás, folyamatos fejlesztés. PTE PMMK Környezetmérnök BSc képzés. AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezeti menedzsment

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE' - ashby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Környezetmenedzsment rendszerekA környezeti menedzsment. A környezettudatos vállalatirányítás alapeszméi: elkötelezettség, környezettudatos magatartás, folyamatos fejlesztés.PTE PMMK Környezetmérnök BSc képzés


Az el ad s ttekint se
AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

 • Környezeti menedzsment

 • Környezettudatos vállalatirányítás alapeszméi:

  • Elkötelezettség

  • Környezettudatos magatartás

  • Folyamatos fejlesztés


A környezeti menedzsment története

1972: ENSZ Emberi Környezet Konferencia, Stockholm;

1972: Létrehozzák az ENSZ Környezetvédelmi programját (UNEP);

1984: Környezet és Fejlődés Világbizottsága (WCED): Közös jövőnk (1987);

1984: Felelősségteljes gondoskodás programja: vegyipar;

1990: A Fenntartható Fejlődés Vállalati Tanácsa (BCSD): Változó világ (1992);

1991: Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája: a környezetbarát menedzsment 16 alapelve;

1991: A BCSD megkeresése az ISO felé, hogy a környezetvédelmi szabványok kidolgozásáról tárgyaljanak.

1992: ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia (UNCED): Agenda 21 és Riói Nyilatkozat;

1994: Szabványok, módszerek: BS 7750, Öko-Menedzsment és Audit Rendszer (EMAS), ISO;


A fenntarthat fejl d s zleti kart ja
A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája

 • A világgazdasági folyamatok főszereplői, a nemzetközi vállalatok felé a fenntartható fejlődés követelménye szervezett formában először 1991-ben fogalmazódott meg.

 • A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC-International Chamber of Commerce) kidolgozta „A Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartájá”-t („Business Charter for Sustainable Development”), amelyet a környezet és a vállalati menedzsment témakörét napirendre tűző II. világgazdasági konferencia (Párizs, 1991. április) elfogadott.


A chart hoz csatlakozott k telezetts get v llalt
A Chartához csatlakozott kötelezettséget vállalt:

„…környezeti teljesítményüket a Charta 16 alapelvével összhangban fejlesztik, javítják vállalatvezetési módszereiket, az elért eredményeket folyamatosan értékelik és azokról a munkatársakat és a közvéleményt egyaránt tájékoztatják”.


Az icc zleti kart j ban a k rnyezeti menedzsment a k vetkez 16 pontban ker lt meghat roz sra
Az ICC Üzleti Kartájában a környezeti menedzsment a következő 16 pontban került meghatározásra:

 • Vállalati prioritás;

 • Integrált menedzsment;

 • Folytonos fejlesztés;

 • Alkalmazottak képzése;

 • Előzetes felmérés;

 • Termékek és szolgáltatások;

 • Fogyasztói információk;

 • Létesítmény és üzemelés;

 • Kutatás;

 • Az elővigyázatosság szemlélete;

 • Alvállalkozók és szállítók;

 • Vészhelyzetek elhárítására valós készenlét;

 • Technológia átadása;

 • Közreműködés az össztársadalmi erőfeszítésekben;

 • Nyitottság a környezeti problémákra;

 • Tájékozottság és tájékoztatás.


Környezettudatos (vállalat)irányítás következő 16 pontban került meghatározásra:

 • A környezettudatos irányítás a környezettudatos szervezetek – általában vállalatok – vezetését, működtetését jelenti oly módon, hogy maga a tevékenység és a kibocsátott termékek, szolgáltatások ne veszélyeztessék, és minél kevésbé terheljék a telepítési, munkahelyi és természeti környezetet.

 • Gyakran összetévesztik a környezettudatos irányítást a környezetközpontú irányítási rendszerekkel. A környezettudatos irányítás egy olyan alapkoncepció, megközelítés vagy akár magatartási forma, amely alapján a vezetőség a vállalatot működteti.


Környezeti Menedzsment Rendszer következő 16 pontban került meghatározásra:

 • a vállalat általános menedzsmentjének (a tervezést is beleértve) azon aspektusai, amelyek kialakítják, végrehajtják, bevezetik, és folyamatosan megújítsák a környezeti politikát és célkitűzéseket.

 • A környezeti menedzsment rendszer (KMR) vagy környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) rendszer a vállalat általános menedzsment rendszerének része.

 • Kiterjed a szervezeti felépítésre, a tervezési folyamatokra, a feladatkörökre, az eljárásokra, folyamatokra ésmindazonerőforrásokra, melyek a környezeti menedzsment rendszer kialakításához és fenntartásához szükségesek.


A kir az iso 14001 szabv ny megfogalmaz s ban msz en 14001 1997
A KIR az ISO 14001 szabvány megfogalmazásában következő 16 pontban került meghatározásra:(MSZ EN 14001:1997.):

„A teljes (vállalat) irányítási rendszerének az a része, amely magában foglalja a környezeti politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységéhez, felelősséget, gyakorlatot, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat.”


A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ALAPELVEI következő 16 pontban került meghatározásra:

(Klaus-Kerekes alapján)

 • 1. A környezet védelme - a megelőzés elvének gyakorlati alkalmazásával – alapvető cél.

 • 2. Részvétel a környezetvédelemmel összefüggő társadalmi feladatok megvalósításában.

 • 3. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása, a folytonos fejlődés megvalósítása.

 • 4. Integrált menedzsment, a döntések környezeti megalapozása.

 • 5. A környezeti szempontok érvényesítése a kommunikációs tevékenység során (nyitottság a környezeti problémákra, tájékozottság és tájékoztatás).

 • 6. A környezeti szempontok figyelembe vétele már a kutatás- fejlesztés során.


A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ALAPELVEI következő 16 pontban került meghatározásra:

 • 7. A környezeti szempontok beépülnek a tervezés folyamatába. Új projektek, új tevékenységek indítását megelőzi az előzetes környezeti értékelés.

 • 8. Törekvés a környezetbarát termékek és szolgáltatások megvalósítására és terjesztésére.

 • 9. A környezeti menedzsment figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét (törekszik megfelelni a fogyasztók, az üzleti partnerek elvárásainak, és tanácsadással is ösztönzi őket a környezetkímélő használatra).

 • 10. A környezeti menedzsment felkészült a normálistól eltérő tevékenységek következményeinek elhárítására, az üzemzavarok, vészhelyzetek által okozott környezeti hatások lehetőség szerinti mérséklésére.

 • 11. A környezeti menedzsment kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók oktatására, folyamatos továbbképzésére.


Folyamatos k rnyezeti teljes tm ny javul s
Folyamatos környezeti teljesítmény javulás következő 16 pontban került meghatározásra:

 • A környezeti menedzsment rendszer legfontosabb elve a folyamatos környezeti teljesítményjavulás a gazdasági eredményekjavulása mellett, mely környezettudatos kommunikációval, a dolgozók motiváltságánakelősegítésével, felülvizsgálatokkal és a nyilvánosság bevonásávalérhető el.


Egy j k rnyezeti menedzsment rendszer k t dolgot eredm nyez
Egy jó környezeti menedzsment rendszer két dolgot eredményez

 • Egyrészt lehetővé teszi a vállalat számára, hogy csökkentse a környezetet ért hatásokat, míg ezzel egy időben csökkenti a költségeket és növeli a termelékenységet,

 • másrészt koordinálja a vállalat környezetvédelmi tevékenységét, hogy nagyobb szervezeti eredményeket és hatékonyságot érjen el.A vállalati környezetmenedzsment fontosabb jellemzői eredményez

Többdimenziós célrendszer (ökológiai-, társadalmi- és piaci célorientáció);

 • Vállalaton és funkciókon túlmutató karakter;

 • Proaktív stratégia.


TÖBBDIMENZIÓS CÉLRENDSZER eredményez

Folyamatszervezés

Szervezeti

felépítés

Projekt-

menedzsment

Információ-

áramlás

Beszerzés

Termék-

tervezés

Értékesítés

Vevői

igények

Anyag-

áramok

Anyag

raktár

Termelés

Késztermék raktár

Munkavállalók

Technika

KIR

rendszer

Anyag és

információs

folyamatok


Kol giai ir nyults g
Ökológiai irányultság eredményez

 • A gazdálkodás külső és belső feltételeivel egyaránt számoló, szisztematikusan építkező és folyamatos ellenőrzést biztosító, ökológiai irányultságú vállalati magatartás.

 • Az ökológiai irányultság a vállalati magatartás elsődleges céljaként fogalmazódik meg, ami a környezetterhelések megelőzésére és csökkentésére megtett gyakorlati intézkedésekben realizálódik.


Kol giai ir nyults g folytat s1
Ökológiai irányultság (folytatás1) eredményez

 • Minden olyan vállalati tevékenységet átfog, ami közvetlenül (pl. filterek felszerelése, szűkös erőforrások helyettesítése), vagy közvetetten(pl. kutatás-fejlesztés, környezeti tanácsadás, környezeti kommunikációs politika) hozzájárul a környezeti terhelések megelőzéséhez és csökkentéséhez.

 • Egyrészt a vállalatot érintő környezeti gondok kezelése tartozik feladatkörébe, másrészt gondoskodik a környezetvédelemmel-környezetgazdálkodással összefüggő lehetséges sikerfaktorok kifejlesztéséről, és a fennálló kockázatok megszüntetéséről.


A környezeti menedzsment rendszer célja, hogy segítse a szervezetet:

 • A szervezet szempontjából lényeges környezeti hatások,tényezők és kockázatok meghatározásában, kezelésében

 • Környezeti politika (célok)

 • Programok végrehajtása

 • Alapelvek meghatározásában (környezetvédelmi felelősség)

 • A célok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározásában, a felelősök kijelölésében és a szükséges forrásokkal való ellátásukban;

 • Az egyes feladatok,feladatkörök, hatáskörök és eljárásokmeghatározásában és dokumentálásában, (a vállalat megszüntesse vagy minimalizálja a negatív környezeti hatásokat)

 • Mindezen elvek terjesztése a szervezeten belül

 • az emberektovábbképzése (kötelezettségeik hatékony teljesítése).


A vállalati környezeti menedzsment eszközei szervezetet:

 • külső fél által tanúsítható környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) alkalmazása;

 • hulladékminimalizálás, energiaracionalizálás szennyezés-megelőzés, tisztább technológiák alkalmazása;

 • dolgozók képzése, ösztönzése a környezet és egészségkímélő magatartásra;

 • ökokontrolling;

 • szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása;

 • ökológiai könyvvitel;

 • környezetbarát termékek;

 • életciklus elemzés;

 • ökomarketing;

 • környezeti jelentések.


A környezetorientált vállalkozás lehetséges előnyei szervezetet:

 • A vállalat társadalmi elismertségének (imázs) javulása;

 • Új és tartós vásárlói kör megnyerése;

 • Költségmegtakarítás az anyag- és energiafelhasz-nálásban;

 • Új piacok megszerzése (környezeti piaci irányultság);

 • Piaci partnerekkel (bankok, biztosítók stb.) való kapcsolat javulása;

 • Nagyobb állami megrendelések lehetősége.

(Kósi K. – Valkó L., 2003.)


A környezetorientált vállalkozás lehetséges kockázatai szervezetet:

 • A környezetvédelmi feladatok megvalósítása által kiváltott költségnyomás;

 • A környezetvédelmi szabályozás országonként eltérő szintje és következetessége rövidtávon csökkenti a nemzetközi versenyképességet;

 • A környezeti piac termékei iránti kereslet bizonytalanságai;

 • Hiányzó kooperációs hajlam a partnerek részéről;

 • Vállalaton belüli ellenállás az új feladatokkal szemben;

 • A hatósági bürokrácia túlzott jelenléte.

  (Kósi K. – Valkó L., 2003.)


Összegzés szervezetet:

 • növeli a szervezet VERSENYKÉPESSÉGÉTés hozzájárul az emberek egészségének, a környezet állapotának megóvásához, és javításához,

 • a költségeket csökkenti,

  mert elősegíti az anyag- és az energiafelhasználás optimalizálását;

  mert a környezetterhelést (kibocsátás, elvonás) mértékét csökkenti;

 • biztosítja a tevékenység környezeti hatásainak kézben tarthatóságát,

  mert összehangoltságot eredményez;

  mert környezetvédelmi szempontból rendet teremt;

 • lehetőséget biztosít a környezeti teljesítmény folyamatos fejlődésére, a forgalmat növeli,

  mert lehetővé teszi, hogy alkalmazója a környezetvédelem iránti elkötelezettségét mások előtt felmutassa, így a szervezet, valamint tevékenysége, terméke, szolgáltatása megítélését a vevők körében javítja;

 • a javítja a kapcsolatot az érdekelt felekkel: Vásárlók, Hatóság,

  Szomszédság, Befektetők, Zöldek, Dolgozók


Környezeti menedzsment szabványok szervezetet:

 • BS 7750 - érvényes Nagy Britanniában.

 • EMAS - érvényes az Európai Unió területén

 • ISO 14001 - érvényes az egész világon.


Jelenlegi nemzetközi helyzet szervezetet:

Az iparvállalatok – ha létre akarják hozni saját környezeti menedzsment és auditálási rendszerüket – számos (min. 6) szabvány és előírás közül választhatnak. Pl.

 • International Chamber of Commerce (Nemzetközi Ipari Kamara) által kiadott Business Charter for Sustainable Development,

 • a CERES elvek (Coalition of Environmentally Responsible Economics)

 • a Chemical Manufacturers Association által kiadott Responsible Care Programné.


Hazai helyzet szervezetet:

A hazai vállalkozási szféra:

 • 1998-ban 209 Mrd forintot fordított környezetvédelemre,

 • 2001-re 432 Mrd Ft-ra nőtt,

 • 2005-re pedig 786 Mrd forintra emelkedett.


Jelenlegi hazai helyzet szervezetet:

 • A gazdasági szféra környezetvédelmi beruházásainak legnagyobb része a kibocsátási paraméterek javítására irányul.

 • A környezetvédelmi kiadásokra jellemző az ágazati és a területi koncentráció. A területi koncentrációt illetően a közép-magyarországi régió áll az élen, ahová az egyszeri környezetvédelmi beruházásoknak és a folyó kiadásoknak kb. a fele, a közvetetten környezetvédelmi hatással is rendelkező beruházásoknak több, mint kétharmada összpontosul.


Jelenlegi hazai helyzet (folytatás1) szervezetet:

 • Az ISO 14001 szerint tanúsított vállalatok száma a 2008. januári nyilvántartás szerint 1257. Ezek között csupán 5 vállalatnak van EMAS szerinti tanúsítása.

 • Az EMAS-ra fordítandó fokozott figyelmet az is indokolja, hogy az ISO 14001-től eltérően ennek elterjesztését az EU anyagilag is támogatja.


KÖVET- INEM szervezetet:

 • A magyarországi KIR nyilvántartás hivatalos kezelője a KÖVET-INEM Hungária.

 • A KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület) 1995. októberében alakult, az INEM magyar tagjaként. Főtitkára Tóth Gergő

 • A KÖVET nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő kiemelten közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt, és gyakorlati programokat szervez a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében.

 • A KÖVET politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem "zöld mintavállalatok", de felelősséget érző cégek, akik működésüket is ezen szempontok szerint alakítják, alkalmazzák és terjesztik a környezettudatos vállaltirányítás eszközeit és módszereit.


Terméktervezés szervezetet:

Termék-bevezetés

Panaszok

kezelése

Szennyvíz

-kezelés

Hulladék-

kezelés

FOLYAMATKÖZPONTÚSÁG

Nagyobb fejlesztési lehetőségek.

Kedvezőbb környezetminőség elérése!


A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK szervezetet:

FOLYAMATOS JAVÍTÁSA

VEVŐ

VEVŐ

VEZETÉS

FELELŐSSÉGE

FELMÉRÉS

ELEMZÉS

JAVÍTÁS

ERŐFORRÁSOK

Elégedettség

TERMÉK

MEGVALÓSÍTÁS

Követelmény

TERMÉK

A folyamatszemléletű minőségirányítási rendszer modellje

Értéknövelő tevékenység

Információáramlás


A folyamatszemléletű minőségirányítási rendszer modellje

A vevők olyan termékeket és szolgáltatásokat igényelnek, amelyek megfelelnek az elvárásaiknak. Ezek az igények és elvárások a vevői követelményekben jelennek meg.

A vevői igények mellett – melyek természetesen folyamatosan változnak – a vállalatnak figyelembe kell vennie a piaci versenyhelyzet miatti nyomást, és a műszaki haladást.

Folyamatszemléletű irányításról akkor beszélünk, ha egy vállalaton belül a folyamatok egy rendszerének alkalmazása folyik, e folyamatok meghatározásával, kölcsönhatásaival és irányításukkal együtt.


A folyamatszeml let min s gir ny t si rendszer modellje folytat s1
A folyamatszemléletű minőségirányítási rendszer modellje (folytatás1)

A folyamatszemléletű megközelítés előnye, hogy gondoskodik az egyes folyamatok közötti kapcsolat, továbbá a folyamatok kombinációjának és kölcsönhatásának folyamatos szabályozásáról.

Folyamat: Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át.


FOLYAMATKÖZPONTÚSÁG modellje (folytatás1)

Folyamatok minden szinten

• Egyéni munka

• Csapatmunka

• Egy osztály

• Az egész vállalat


Környezeti célok modellje (folytatás1)

Mérés és figyelés

Folyamatok

Szükséges erőforrások

Feljegyzések

Kibocsátások

Folyamatok tervezése

Dokumentálás


Főfolyamat modellje (folytatás1)

Folyamatok

Műveletek

Műv.elemek

Folyamat feltérképezése-folyamat lebontása


A Deming ciklus modellje (folytatás1)

Terv.

Csel. Csin.

Ell.

Terv.

Csel. Csin.

Ell.

Terv.

Csel. Csin.

Ell.

Folyamatos javítás

Előirányzott környezeti teljesítés

Aktuális

környezeti

teljesítés


Az el ad s sszefoglal sa
AZ ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA modellje (folytatás1)

 • A környezeti menedzsment egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalatok életében.

 • Összességében elmondható, hogy a vállalatok számára előny a környezeti menedzsment rendszer megvalósítása.

 • A sikeres megvalósítás alappillérei: elkötelezettség, környezettudatos magatartás, folyamatos fejlesztés.


Az el ad s ellen rz k rd sei
AZ ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI modellje (folytatás1)

 • Ismertesse a Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartáját!

 • Ismertesse és fejtse ki a környezeti menedzsment rendszer alapelveit, előnyeit és hátrányait!

 • Ismertesse a környezettudatos vállalatirányítás alapeszméit!

 • Ismertesse és fejtse ki a Deming-kör részeit a KIR működése során!


Az el ad s felhaszn lt forr sai
Az előadás felhasznált forrásai modellje (folytatás1)

 • Engel, H. W.-Tóth G. (2000). Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál. A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO 14001-ről egyszerűen. RegEM program 1. útmutató. KÖVET-INEM Hungária. Budapest.

 • Juhász Csaba: (2006) Környezeti toxikológia, környezeti menedzsment az EU-ban és Magyarországon, Debrecen.


KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET modellje (folytatás1)KÖVETKEZŐELŐADÁS CÍME:A vállalati környezeti menedzsment eszközei. Környezetirányítási Rendszerek (KIR)