sa likta g ncel d zenlemeler ve sohbet toplantisi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAĞLIKTA GÜNCEL DÜZENLEMELER ve SOHBET TOPLANTISI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAĞLIKTA GÜNCEL DÜZENLEMELER ve SOHBET TOPLANTISI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

SAĞLIKTA GÜNCEL DÜZENLEMELER ve SOHBET TOPLANTISI - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

SAĞLIKTA GÜNCEL DÜZENLEMELER ve SOHBET TOPLANTISI. İZMİR TABİP ODASI - 2009. Tam Gün Tartışmaları 1,5 yıldır gündemde, Yasa Tasarısı Taslağından ve Sağlık Bakanlığı Yetkilileri’nin Örtülü Açıklamalarından Başka Elle Tutulur Bir Düzenleme Yok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SAĞLIKTA GÜNCEL DÜZENLEMELER ve SOHBET TOPLANTISI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tam g n

Tam Gün Tartışmaları 1,5 yıldır gündemde,

Yasa Tasarısı Taslağından ve Sağlık Bakanlığı Yetkilileri’nin Örtülü Açıklamalarından Başka Elle Tutulur Bir Düzenleme Yok.

YÖK’ün Değerlendirmelerinin Beklendiği İfade Ediliyor.

Tam Gün, kamudan özele geçişi engellemek için kullanılıyor.

Bakanlık ve SGK yasal düzenlemelerle, kamu ve özel sağlık sektöründeki hekimleri zor durumda bırakarak, hekimleri denetim altına almak istiyor.

TAM GÜN

tam g n yasa tasla i
TAM GÜN YASA TASLAĞI
 • Temel ücretlerde ve emekliliğe yansıyan ücretlerde bir iyileştirme yok. Performansa dayalı ödemeye devam !
 • Tam Gün kapsamında çalışma esasları, ücretler, haklar belli değil !
 • Muayenehaneler sistem dışına çıkarılarak, 50 yıllık muayenehane hakkımız ortadan kaldırılıyor
 • Muayenehanelerdeki milyonlarca TL değerindeki tıbbi cihaz ve malzemenin;
 • Muayenehanelerde çalışan sigortalı çalışanların tazminatlarının;
 • Kira sözleşmelerinin akıbeti belli değil
tam g n yasa tasla i1
TAM GÜN YASA TASLAĞI

Kamuda çalışan ve düşük döner sermaye alan hekimler ( özellikle 1. ve 2. basamak) tam gün yasasının çıkması ile birlikte ek gelir kaynakları olan işyeri hekimliklerini, nöbet hizmetlerini vb. yapamayacaklar.

tam g n yasa tasla i2
TAM GÜN YASA TASLAĞI

İTHAL HEKİM :

Kendi hekimini küstür, yabancı hekime kucak aç.

Hekim sayısının yetersiz olduğu iddiasını her ortamda dillendiren bakanlık, yabancı hekimlerin Türkiye’de çalışması için yasal düzenleme yapıyor.

Ancak Türkiye’de hekimler işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya

tam g n ner ler m z
TAM GÜN- ÖNERİLERİMİZ
 • Tıp Fakülteleri de dahil haftalık çalışma süresi 40 saat olmalı, hekimlerin serbest çalışma hakkı ortadan kaldırılmamalıdır.
 • Hekimlerin ücretleri ve emekliliğe yansıyan hakları, 1. sınıf yüksek yargıç, üst rütbeli Silahlı Kuvvetler Mensubu ve milletvekili ücretleri seviyesine çıkarılmalıdır.
 • Hekimlere yapılan bütün ödemeler (nöbet, ek ödeme vs.) emekliliğe yansımalı.
 • Hekim ücretleri ve çalışma koşulları bir standarda kavuşturulmalı, farklı kurumlardaki farklı ücretlendirme sistemi değiştirilmelidir.
 • Tıp fakültesi öğretim üyeleri, Şef, şef yardımcıları, eğitim seviyesine, mesleki kariyerine ve verdiği hizmetin niteliğine yakışır, güvenceli bir ücretlendirmeye tabi kılınmalıdır.
kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI
     • “….devlet sağlık alanından elini çekmelidir. Sağlık alanı ve mezarlıklar bile ABD’de özel sektördedir. Ama bizde mezarlıklar devlette kalabilir…” Rahmi KOÇ
 • TBMM Alt Komisyon’da görüşülmeyi bekliyor.
 • Hastanelerin özerkleştirilmesi, kendi yağı ile kavrulan özel işletmeler haline getirilmesi planlanıyor.
 • Toplum sağlığı önceliği olan değil kar-zarar hesabı yapan bir işletme anlayışı getirilmek isteniyor.
 • Hekimler, siyasi iktidarın belirlediği sözleşmeli yöneticilerin emrinde çalışmaya zorlanıyor.
kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i1
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI”

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ÜÇ AYAĞI

1- GSS

2- AİLE HEKİMLİĞİ

3- SAĞLIK BAKANLIĞININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • SB sağlık hizmeti sunmaktan vazgeçecek
 • SB sağlık hizmetlerini koordine edecek,
 • SB sağlık piyasasını denetleyecek
kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR ?

SAĞLIK HİZMETLERİ KAMUDA ;

Birinci basamakta; sözleşmeli aile hekimleri 2.-3. basamakta; özerk, kendi yönetimi olan KHB tarafından yürütülecek.

ÖZELDE :

Özel hastane, tıp-dal merkezleri tarafından yürütülecek ancak; Hekim sermayeli sağlık kuruluşları (tıp merkezi, dal merkezi) ve küçük özel hastaneler, muayenehane ve laboratuarlar tasfiye ediliyor.

Sağlık alanı, büyük sermeye gruplarının sahip olduğu özel hastane zincirlerinin eline geçiyor.

kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor1
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR ?

Kamu Hastane Birliği SB ’na bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kurumları,hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti kriterlerine göre KHB ’ne dönüştürülecek.

BİRLİK YÖNETİMİ

1- Yönetim Kurulu

2- Genel Sekreter

3- Hastane Yöneticileri

kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor2
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VE SAYILARI

POZİSYON UNVANI POZİSYON SAYISI

 • GENEL SEKRETER 40
 • TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI 40
 • İDARİ HİZMETLER BAŞKANI 40
 • MALİ HİZMETLER BAŞKANI 40
 • UZMAN 800
 • HASTANE YÖNETİCİSİ 400
 • BAŞHEKİM 400
 • MÜDÜR 1200
 • BAŞHEKİM YARDIMCISI 1200
 • MÜDÜR YARDIMCISI . 2500
 • BÜRO GÖREVLİSİ 160

Toplamda 6820 kadro tahsisi yapılacak

kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor3
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR ?
 • Kamu Hastane Birliği Yönetim Kurulu
 • İl Genel Meclisinin seçtiği 2 üye,
 • Vali tarafından seçilen 1 üye,
 • Bakanlıkça seçilen tıp öğrenimi görmüş 1 üye,
 • Bakanlıkça seçilen, sağlık sektöründe tecrübeli 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş 1 üye,
 • Tic.ve Sanayi Odası tarafından seçilen 1 üye,
 • İl Sağlık Müdürü veya yardımcısı 1 üye,
kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor4
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR ?

Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri

 • Bakanlıkça belirlenen hedef ve politikalara göre yıllık performans programını hazırlamak,
 • Birliğin bütçe, bilanço, yıllık mali tablolarını karar bağlamak,
 • Hak ve alacaklardan vazgeçmek, ihtilafları uzlaşma ve tahkim yoluyla çözmek, dava ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate, kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek,
 • birliğin her türlü araç, gereç, malzeme, taşınır ve taşınmazlarını satmak, kiralamak, devretmek, birliğe tahsisli taşınmazları kiralamak, işletmek, işlettirmek,
 • ihaleleri yapmak,
 • yetkisi dahilinde personel istihdamı, görevlendirmesi ve hizmet içi eğitim planlaması yapmak…
kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor5
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR

Hastanelerin Sınıflandırılması

hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti kriterleri

A-B-C-D-E

Belirlenen standartları sağlayamayanlar, D-E grubuna düşürülecek ve kapanma tehlikesi ile karşılaşacak.

kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor6
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR

Hekimlerin Durumu

özel sektörden oluşan sözleşmeli yöneticilerinin idaresinde, kamu görevlisi hekimler hizmet verecek.

Hekimler bir süre sonra sözleşmeliliğe zorlanacak

Hekimler Birlik Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda, performansa dayalı ücretlendirme sisteminde, hastane verimliliğinin ! (karın) artırılması için çalışacak.

HASTANE BİRLİKLERİ YÖNETİM KURULUNUN VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMELERİ ve İSTİHDAM GEREKSİNİMLERİNE GÖRE HEKİMLERİN ÇALIŞMA YERLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK, SÖZLEŞMELİ İSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLECEK.

kamu hastane b rl kler yasa tasarisi tasla i neler er yor7
“KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TASLAĞI “NELER İÇERİYOR

DEĞERLENDİRMELERİMİZ

HASTANELERİMİZ; PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM gibi ulusal değerlerimizin akibeti ile karşı karşıyadır.

HASTANELERİMİZ ÖNCE ÖZERKLEŞTİRİLMEK, SONRA ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENMEKTEDİR !!!

TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİĞİ OLAN DEĞİL KAR ZARAR HESABI YAPAN BİR SAĞLIK ANLAYIŞI HAKİM KILINMAK İSTENMEKTEDİR.

KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİNE SON VERİLECEK, HASTANELER ÖZELLEŞTİRİLECEK, HEKİMLERİN İŞ GÜVENCESİ OLMAYACAKTIR.

HASTANELERDE ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİSİ HEKİMLER, SİYASİ İKTİDARIN BELİRLEDİĞİ SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLERİN EMRİNDE ÇALIŞACAK.

a le hek ml
AİLE HEKİMLİĞİ

Türkiye’de 4 yıldır, İzmir’de yaklaşık 2 yıldır uygulanıyor.

Sağlık sistemine, iddia edilen katkıların hiçbirisi sağlanmadı.

Sevk zinciri uygulaması 4 ilde uygulandı, çok ciddi sıkıntılar ve şikayetler var. Uygulama 1 Temmuz’a ertelendi.

17 Ocak’ta yayınlanan tebliğle, İzmir’de uygulamanın ne zaman başlayacağı belirsiz.

a le hek ml1
AİLE HEKİMLİĞİ

Sevk zinciri uygulaması, diğer taraftan 2. ve 3. basamak kamu sağlık kurumlarını zora sokuyor. Hasta sayısı azalan kamu kurumlarının ve hekimlerin ek ödeme gelirleri düştü.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Aile hekimliği sisteminin ülkemiz sağlık ortamına katkısı tartışmalı

ef ef yard mc s atamalar
Şef-Şef Yardımcısı Atamaları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği taslak halinde

Uzun yıllar sınavsız şef-şef yardımcısı atamalarında ısrar edildi.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ile yasa ve yönetmelik ve genelge maddeleri iptal edildi. Bu aşamada, birçok şef-şef yardımcısı ataması yapıldı.

22.03.2008’de yeni bir kanun

01.12.2008 yeni bir yönetmelik yayınlandı.

ef ef yard mc s atamalar1
Şef-Şef Yardımcısı Atamaları

22.03.2008 tarihli yasaya göre;

Şef-şef yardımcısı-başasistan atamaları yazılı ve sözlü sınava göre yapılacak. Sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenecek.

Şef-şef yardımcısı kadrolarının % 35’i profesör ve doçent unvanlı hekimler için ayrılabilecek.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 6 ay şef-şef yardımcısı görevi yürüten profesör ve doçentler, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde başvurarak atanma talebinde bulunabilecek.

Bu süreçte, yönetmelik yayınlanmadan ve kadro sayısı açıklanmadan profesör ve doçentler için atama işlemleri yapıldı.

ef ef yrd ba asistan atamalar
Şef-Şef Yrd.-Başasistan Atamaları

01.12.2008 - Yönetmelik Yayınlandı

Atanma şartları = yabancı dil + bilimsel yayın + yazılı sınav + sözlü sınav

Şef Kadrosuna Başvuru için;

 • Ana dalda 5 yıl, yan dalda 4 yıl uzman olarak çalışmak,
 • İkisi birinci isim ve orijinal makale olmak üzere SCI-SCI-E- SSCI-AHCI – 6 yayın
 • KPDS –ÜDS 65 puan
ef ef yrd ba asistan atamalar1
Şef-Şef Yrd.-Başasistan Atamaları
 • Şef yardımcısı Kadrosuna Başvuru,
 • Ana dalda 3 yıl, yan dalda 2 yıl çalışmak
 • Biri birinci isim ve orijinal makale olmak üzere SCI-SCI-E- SSCI-AHCI – 3 yayın
 • KPDS –ÜDS 65 puan
 • Başasistan Karosuna Başvuru,
 • Biri orijinal araştırma makalesi olmak üzere 3 yayın.
 • KPDS –ÜDS 65 puan
ef ef yrd ba asistan atamalar2
Şef-Şef Yrd.-Başasistan Atamaları

Yazılı mesleki Sınav

ÖSYM – SB – MEB

100 üzerinden 60 puan,

Sözlü Sınav,

Jüri Bakanlık tarafından oluşturulacak havuzdan seçilir. Havuz, SCI-SCI-E- SSCI-AHCI kayıtlı dergilerde yayınlanan ilk üçü ilk isim olan 7 yayına sahip şef ve profesörlerden oluşuyor.

100 üzerinden 60 puan,

Yazılı sınav puanı yarısı + sözlü sınav puanı yarısı = genel sınav puanı

Adayların genel sınav puanları eşitse yazılı puanı yüksek olan; bu puan da eşitse yabancı dil puanı yüksek olan hak kazanmış olacak

zel sa lik kurulu lari
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

15 Şubat 2008 Yönetmeliği –

Özel sağlık kuruluşlarının sağlık personeli, tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet birimi açması S.B.’nın planlamasına ve izne bağlı.

S.B. 2009 planlama kararı açıklandı; 2009 yılında yeni sağlık kuruluşu ve tıbbi hizmet birimi açılmasına, hekim istihdamına ve tıbbi cihaz alımına izin yok.

zel sa lik kurulu lari1
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

1 Ekim 2008 SUT – hastalardan fark ücreti alınması % 30 ile sınırlandı.

Vatandaşlara 10 TL katılım payı ödeme zorunluluğu getirildi.

Sevk zinciri uygulaması başlaması halinde hasta sayısında ciddi azalma yaşanacak.

% 30 fark ücreti kısıtlaması; 10-YTL katılım payı; sağlık personeli, tıbbi cihaz kısıtlaması, özel sağlık kuruluşlarını zor durumda bıraktı.

Özel sağlık kuruluşları kapanma aşamasına geldi. Hekim ücretlerinde düşüşler yaşanıyor, hekimler işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.

gss sut but
GSS- SUT -BUT

SGK’nun, Kamu ve özel sağlık kuruluşları üzerinde hakimiyet kurma aracı…

Sağlık hizmeti bedelini belirlemede ve ödemede tek belirleyici kurum SGK,

Fatura ödeme kriterlerini, ilaç kullanım sınırlarını belirliyor, bedeli ödenecek ilaç listelerini daraltıyor. Temel Teminat Paketini genişletme ve daraltma yetkisine sahip.

1 Ekim 2008’de SSK ve Bağ-kurlulardan katılım payı alınmaya başladı. 1 Ocak 2009’dan itibaren devlet memurları ve yeşil kartlılar da katılım payı ödeyecek.

gss sut but1
GSS-SUT-BUT

Sevk zincirinin uygulandığı 4 ilde (Denizli, Isparta, Barburt, Gümüşhane) bütün sigortalılar (devlet memurları da dahil) sevk zincirine tabi.

1 Temmuz’dan itibaren aile hekimliği uygulanan diğer iller de sevk zincirine tabi olacak.

Bazı tetkikler için süre sınırlaması getirildi. (MR, BT vb.)

d ner sermaye
DÖNER SERMAYE

GÜVENCESİZ,

HAKKANİYETSİZ ve ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN,

NİTELİK YERİNE NİCELİĞİ ESAS ALAN,

EMEKLİLİĞE YANSIMAYAN BİR ÖDEME SİSTEMİ !

EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA,

GELECEĞİ BELİRSİZ.

yer hek ml
İŞYERİ HEKİMLİĞİ

26.05.2008 – İSTİHDAM PAKETİ

İşyeri hekimliği = hizmet satın almanın ve taşeronlaşmanın önü açıldı.

İşyeri hekimliği eğitimi ve sertifikalandırılması Çalışma Bakanlığı yetki alanına alındı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı

Tuzla Tersanelerinde ve işyerlerinde yaşanan ölümlerin ve kazaların önüne geçebilecek bir düzenleme yok.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetleri taşeron şirketlerden alınabilecek.

50’nin altında işçi istihdam edilen ve milyonlarca işçinin istihdam edildiği küçük işyerleri kapsam dışında.

TASARI YASALAŞMAK İÇİN BEKLEMEDE.

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ – İŞÇİ ÖRGÜTLERİ – MESLEK ÖRGÜTLERİ

İşyeri hekimliği taşeron şirketlere devredilmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri görmezden gelinmektedir.

Hekimlerin tam gün çalışmak zorunda kalması halinde işyeri hekimliği hizmetleri kim tarafından yürütülecek.

yemek cret
YEMEK ÜCRETİ

- 657 sayılı DMK – 212. md.

- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği 6. md.

- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 89. md.

- Bütçe Uygulama Tebliğleri – yemek bedelleri güncelleme

- Ege Üniversitesi Hastanesi - 1999 yılında yemek ücreti alındı.

Yargıya taşıdık. İzmir 1. İdare Mah. yemek ücreti uygulamasını iptal etti.

- Sayıştay 3. Dairesi 13.03.1997 t.li, 351 sayılı karar; yemek ücreti alınmaması hukuka uygun.

- Hastanelerin büyük kısmında yemek ücreti alınmıyor.

 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast. yemek ücreti uygulamasına dava
 • açtık.
malprakt s hekime y nelik davalar
MALPRAKTİS –Hekime Yönelik Davalar

-Aydınlatılmış Onam alınmamasını, başlı başına tazminat gerekçesi olarak kabul eden mahkeme kararı –Yargıtay onama kararı verdi. (2008 yılında)

-Mahkeme 65.000-TL tazminata hükmetti. Yasal faizi ile 125.000-TL

-Malpraktis nedeniyle açılan davalar için uygulanacak özel kanunlar yok. Davalar genel hükümlere tabi.

-Borçlar Kanunu’nun yeni taslağında, tazminat hesaplamalarında değişik yöntemler öngörülüyor.