deel ii psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Deel II Psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Deel II Psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Deel II Psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag. Les 3: Verstandelijke handicap en ADHD Les 4: Psychosen Les 5: Alcohol- en andere drugproblemen Les 6: Seksuele stoornissen Les 7: Persoonlijkheidsstoornissen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deel II Psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag' - ash


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
deel ii psychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag

Deel IIPsychiatrische stoornissen en strafbaar gedrag

Les 3: Verstandelijke handicap

en ADHD

Les 4: Psychosen

Les 5: Alcohol- en andere drugproblemen

Les 6: Seksuele stoornissen

Les 7: Persoonlijkheidsstoornissen

les 3 verstandelijke handicap adhd en strafbaar gedrag
Les 3 Verstandelijke handicap, ADHD en strafbaar gedrag
indeling
Indeling

1. Inleiding

2. Verstandelijke handicap

3. ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)

4. Multifactoriële bepaaldheid

5. Besluit

1 inleiding
1. Inleiding

1.1. Juridische categorieën van psychiatrische stoornissen

(wet 1 juli 1964).

 • Krankzinnigheid
 • Ernstige staat van geestesstoornis
 • Ernstige staat van zwakzinnigheid
inleiding vervolg
(Inleiding vervolg)

1.2. Zwakzinnigheid is de enige stoornis die volledig samenvalt met één van de psychische stoornissen zoals omschreven in de DSM-IV.

Verstandelijke handicap is echter een betere term (Cfr. hierna).

1.3. Daarnaast is ADHD zoals verstandelijke handicap een psychische stoornis die reeds vanaf de kinderjaren aanwezig is.

Vandaar dat het logisch is dat we met deze twee stoornissen beginnen.

2 verstandelijke handicap
2. Verstandelijke handicap

Zie zwakzinnigheid in GP, p 48 en in Int, p 41, 67-70, 102)

2.1. Terminologie

2.2. DSM-IV

2.3. Verband met strafbaar gedrag

verstandelijke handicap 2 1 terminologie
(Verstandelijke handicap) 2.1. Terminologie
 • Zwakzinnigheid (DSM-IV)
 • Oligofrenie (vroeger)
 • Mentale handicap (meestal nu)
 • Mental retardation DSM-IV
 • Verstandelijke achterstand
 • Verstandelijke handicap
verstandelijke handicap 2 2 dsm iv
(Verstandelijke handicap) 2.2 . DSM-IV
 • Zwakzinnigheid
 • Mental retardation

Criteria A, B en C

 • Verstandelijk duidelijk onder hetgemiddelde functioneren: een IQ van ongeveer 70 of lager bij een individueel toegepaste IQ-test

(bij zeer jonge kinderen: op basis van een inschatting van een verstandelijk significant onder het gemiddelde fuctioneren)

NB: IQ=verstandelijke leeftijd gedeeld door chronologische leeftijd x 100)

verstandelijke handicap dsm iv
(Verstandelijke handicap) DSM-IV

B. Gelijktijdig aanwezige tekorten in of beperkingen van het huidige aanpassingsgedrag

(dat wil zeggen dat de betrokkene er niet in slaagt te voldoen aan de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen worden binnen zijn of haar culturele achtergrond)

criterium b vervolg dsm iv
(Criterium B vervolg) DSM-IV

op ten minste twee van de volgende terreinen:

-communicatie

-zelfverzorging

-zelfstandig kunnen wonen

-sociale en relationele vaardigheden

-gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen

-zelfstandig beslissingen nemen

-functionele intellectuele vaardigheden

criterium b vervolg en criterium c
(Criterium B vervolg en Criterium C)

-werk

-ontspanning

-gezondheid en veiligheid

C. Begin voor het achttiende jaar

NB: vaak comorbiditeit (hersenaandoening, gedragsstoornis, depressie, psychose, e.a.)

ernstgraad volgens dsm iv
(Ernstgraad volgens DSM-IV)

Ernstig in DSM-IV valt niet samen met ernstig in rechtsbedeling (Cfr. kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie)

Zie in GP, p 48-49 en in Int p 41

DSM-IV

Codering op basis van de mate van ernst die het niveau van verstandelijke beperkingen weerspiegelt:

ernstgraad vervolg
(ernstgraad vervolg)

Lichte zwakzinnigheid (mild MR)

Niveau IQ 50-55 tot ongeveer 70

Matige zwakzinnigheid (moderate)

Niveau IQ 35-40 tot 50-55

Ernstige zwakzinnigheid (Severe)

Niveau IQ 20-25 tot 35-40

Diepe zwakzinnigheid (profound)

Niveau IQ lager dan 20 of 25

NB: Zwakbegaafdheid (IQ 71-84) als grensgebied tussen zwakzinnigheid en normaalbegaafdheid

restcategorie
Restcategorie

Zwakzinnigheid, ernst Niet Anderzijds Omschreven (NAO)

(Unspecified MR E)

Indien er een sterk vermoeden van zwakzinnigheid bestaat, maar de intelligentie van de betrokkene niet te testen is met standaard intelligentietests (bijvoorbeeld bij personen die te gehandicapt zijn of niet meewerken, of bij zeer jonge kinderen).

verstandelijke handicap 2 3 verband met strafbaar gedrag
(Verstandelijke handicap) 2.3. Verband met strafbaar gedrag

a) Frequentie

b) Soorten misdrijven

c) Beïnvloedende factoren

a frequentie
a) Frequentie

-Zeer ernstig verstandelijk gehandicapten:

verblijven in beschermd institutioneel of familiaal milieu en meestal wordt strafbaar gedrag niet aangegeven, tenzij het ernstige misdrijven betreft

-Minder ernstig verstandelijk gehandicapten en vooral zwakbegaafden:

grotere pakkans, vlugger aangehouden en opgesloten,

bovendien is de comorbiditeit vaak meer van invloed

NB: Toch belangrijk aantal verstandelijk gehandicapte geïnterneerden

(zie in Int p 67, 68, 69 en p 102)

b soorten misdrijven
b) Soorten misdrijven

Alhoewel zowat alle misdrijven kunnen voorkomen, wordt algemeen gesteld (vooral op basis van residentieel opgenomen verstandelijk gehandicapten) dat

-Seksuele misdrijven vooral, en

-Brandstichting eveneens

significant meer voorkomen terwijl

-Diefstal

ook frequent voorkomt maar niet meer dan bij normaalbegaafden

NB: bovendien duidelijk vaker slachtoffer van misdrijven

c be nvloedende factoren
c) Beïnvloedende factoren

(1) Persoonlijke factoren

-weinig of geen onderscheid tussen goed en kwaad

-minderwaardigheidsgevoelens

-stress en frustraties onvoldoende kunnen verwerken

-moeilijk bedwingen van impulsen

-vaak zijn aanpassingsproblemen en comorbiditeit van doorslaggevende aard

be nvloedende factoren
(Beïnvloedende factoren)

(2) Omgevingsfactoren

-problematische leefsituatie (gezin en later school en werk)

-algemene zwakke positie op socio-economisch vlak

-vaak sterk beïnvloed en misbruikt door malafide personen

3 adhd attention deficit hyperactivity disorder
3. ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)

3.1. Terminologie

3.2. DSM-IV

3.3. Verband met strafbaar gedrag

adhd 3 1 terminologie
(ADHD) 3.1. Terminologie

ADHD is de Engelse afkorting voor

‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder’

In het Nederlands: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ATS/H)

Soms ook:

-Hyperkinetisch syndroom

(Cfr. zelfhulpgroep ‘zit stil’)

-’Minimal Brain Dysfunction’ (MBD)

adhd 3 2 dsm iv
(ADHD) 3.2. DSM-IV

Ofwel (1), ofwel 2):

(1) zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort

zijn gedurende ten minste

zes maanden aanwezig geweest

in een mate die onaangepast is

en niet past bij het ontwikkelingsniveau

adhd aandachtstekort
(ADHD) Aandachtstekort)

(a) Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten

(b) Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden

(c) Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt

(d) Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)

adhd aandachtstekort vervolg
(ADHD) Aandachtstekort vervolg

(e) heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

(f) Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwilig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk)

(g) Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)

(h) Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels

(i) Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

adhd hyperactiviteit impulsiviteit
(ADHD)Hyperactiviteit-impulsiviteit

(2) Zes (of meer) van de volgende symptomen van hyperactiviteit-

impulsiviteit zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau

adhd hyperactiviteit
(ADHD) Hyperactiviteit
 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn stoel
 • Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten
 • Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)
 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezig houden met ontspannende activiteiten
 • Is vaak ‘in de weer’ of ‘draait maar door’

(f) Praat vaak aan een stuk door

adhd impulsiviteit
(ADHD)Impulsiviteit

(g) Gooit het antwoord vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn

(h) Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten

(i) Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gespekken of spelletjes)

B. Enkele symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit of onoplettendheid die beperkingen veroorzaken waren voor het zevende jaar aanwezig

adhd criteria c d en e
ADHD (Criteria C, D en E)

C. Enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of meer terreinen (bijvoorbeeld op school [of werk] en thuis)

D. Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn in het sociale, school- of beroepsmatig functioneren

E. De symptomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een persuasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie of een andere psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bijv. Stemmings-, angst-, dissociatieve of persoonlijkheidsstoornis)

adhd 3 3 verband met strafbaar gedrag
(ADHD) 3.3. Verband met strafbaar gedrag

a) Aard van misdrijven

b) Preventie

adhd a aard van misdrijven
(ADHD) a) Aard van misdrijven

Gewelddadig gedrag (zoals aanranding, verkrachting en moord)

ADHD bij kinderen is een duidelijke risicofactor voor gewelddadig gedrag tijdens de kinderjaren, maar ook later in de adolescentie en op volwassen leeftijd

Vooral bij de combinatie met een gedragsstoornis (die op zich vaak aanleiding geeft tot een antisosiale persoonlijkheidsstoornis) is de prognose het slechts.

adhd b preventie
(ADHD) b) Preventie

Een behandeling van ADHD (psychostimulerend geneesmiddel, gedragstherapie, psycho-educatie van opvoeders en begeleiding op school) kan een gunstige preventieve invloed hebben op potentieel strafbaar gesteld gedrag

Dit is in veel mindere mate het geval bij een comobiditeit met een gedragstoornis.

De preventieve mogelijkheden worden vaak overschat

4 multifactori le bepaaldheid
4. Multifactoriële bepaaldheid

Beide stoornissen ontstaan (al naar gelang het individueel geval) door een unieke combinatie van verschillende factoren:

-Lichamelijke factoren (genetisch bepaald, t.g.v. afwijkingen van het centrale zenuwstelsel)

-Persoonlijke factoren

-Omgevingsfactoren

Bovendien is de relatie met strafbaar gedrag ook multifactorieel bepaald

5 besluit
5. Besluit

ADHD komt regelmatig voor in combinatie met andere stoornissen, bijvoorbeeld een gedragsstoornis (Conduct Disorder)

Vaak is het strafbaar gedrag meer bepaald door de comorbide stoornis dan door de meest in het oog springende stoornis

Vandaar dat het gunstig beïnvloeden van één stoornis niet altijd preventief is ten aanzien van het strafbaar gedrag.

ad