az eur pai uni fogyat kos gyi strat gi ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Az Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája. Budapest, 2005. március 30. Előzmények. ENSZ: Standard Rules EU: Madridi Nyilatkozat, Fogyatékos Emberek Európai Éve ILO: A Fogyatékossággal kapcsolatos munkahelyi gyakorlat irányelvei Európa Tanács: Malagai Deklaráció.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája' - asa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el zm nyek
Előzmények
 • ENSZ: Standard Rules
 • EU: Madridi Nyilatkozat, Fogyatékos Emberek Európai Éve
 • ILO: A Fogyatékossággal kapcsolatos munkahelyi gyakorlat irányelvei
 • Európa Tanács: Malagai Deklaráció
mi rt van sz ks g a strat gi ra
Miért van szükség a stratégiára?

I.Erős diszkriminációs tendencia megelőzése – emberi jogi aspektus

Az Eurobarometer 57.0 (2002.) felmérés eredményei az EU tagállamaiban:

A legtöbb európai polgár úgy gondolja, hogy erős diszkrimináció érvényesül a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan az élet minden területén.

Különösen nehéz elhelyezkedniük a munkaerőpiacon, még akkor is, ha piacképes végzettséggel rendelkeznek.

mi rt van sz ks g a strat gi ra1
Miért van szükség a stratégiára?

II.Amikor a fogyatékos emberek csoportjairól gondolkodunk, nem tarthatjuk őket kisebbségnek.

Az EU-ban élő családok életkörülményeit vizsgáló kutatások eredményei:

Az EU-ban élő munkaképes korú lakosság 14.5 % valamilyen fogyatékossággal él. Ez 26 millió embert jelent napjainkban.

A csatlakozó államokat tekintve ezek a mutatók még magasabbak (20 % felett).

mi rt van sz ks g a strat gi ra2
Miért van szükség a stratégiára?
 • Európa lakossága öregszik; valószínűsíthető, hogy a fogyatékos emberek száma jelentősen megnő a jövőben.
 • Az EU-ban élő fogyatékos emberek 63%-a 45 évesnél idősebb korú; 20%-uk 60 éven felüli.
mi rt van sz ks g a strat gi ra3
Miért van szükség a stratégiára?

III. Gazdasági érdek

A fogyatékos emberek kirekesztése a munkaerőpiacról, hatalmas gazdasági potenciált hagy kihasználatlanul.

Az EU-ban a fogyatékos emberek 42%-a rendelkezik munkával; a nem fogyatékos emberek esetében ez a mutató 65 %.

A fogyatékos emberek 52%-a inaktív; a nem fogyatékos emberek esetében ez a mutató 28%.

a strat gia jellemz i
A stratégia jellemzői
 • Célja a befogadó társadalom megteremése

„Egység a sokféleségben”; „United in diversity” – az emberi különbözőség, másság elfogadása

 • Kulcsterületei:

-szoros együttműködés a tagállamok között, valamint a tagállamok és a Bizottság között;

-a fogyatékos emberek bevonása a tervezésbe, a döntéshozatalba;

- a fogyatékosságügy mainstreamingje.

eur pai akci terv 2010 ig
Európai Akcióterv 2010-ig
 • Egyenlő esélyek teremtése a fogyatékos emberek számára;
 • 25 tagállam bevonásával a 2003. év tapasztalataira építve;
 • megvalósulásról kétévente be kell számolni a Bizottságnak (először 2005-ben).
eur pai akci terv 2010 ig1
Európai Akcióterv 2010-ig

Az első két év kihívásai:

 • hozzáférés a munkaerőpiaci lehetőségekhez, hosszú távú foglalkoztatás;
 • hozzáférés az egész életen át tartó tanulási lehetőségekhez a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség, az aktív társadalmi részvétel növelése érdekében;
 • az új, modern technológiák adta lehetőségek kihasználása, ezáltal a foglalkoztatásban való részvétel megkönnyítése;
 • egyenlő hozzáférés az épített környezethez, a munkahelyi részvétel és a fokozott gazdasági és társadalmi integráció elősegítése.
hozz f r s a munkaer piaci lehet s gekhez
Hozzáférés a munkaerőpiaci lehetőségekhez
 • 2000/78 EK irányelv a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód kereteinek a létrehozásáról;
 • az Európai Foglalkoztatási Stratégia 7. Irányvonala a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának segítéséről;
 • az Európai Szociális Alap intézkedései, az EQUAL közösségi kezdeményezés
az eg sz leten t tart tanul s lifelong learning
Az egész életen át tartó tanulás(Lifelong learning)
 • Piacképes tudás, képzettség megszerzése a foglalkoztathatóság növelése érdekében;
 • integrált megoldásokon a hangsúly;
 • modern IT technológia alkalmazása: eLeraning programok a tudásalapú társadalomban való boldoguláshoz;
 • bekapcsolódás a Socrates, a Leonardo és a YOUTH programokba;
az j info kommunik ci s technol gi k adta lehet s gek
Az új info-kommunikációs technológiák adta lehetőségek
 • Az Internet hozzáférhetővé tétele – WAI elfogadása;
 • Az egységes tervezés elveinek való megfelelés – Design for All; Assistive Technologies;
 • eEurope 2005 – „Mindenki Információs Társadalma”

(e-kormányzás, e-tanulás, e-business)

egyenl hozz f r s az p tett k rnyezethez
Egyenlő hozzáférés az épített környezethez
 • Az egységes tervezés elveinek való megfelelés, különös tekintettel a munkahelyi környezetre és az oktatási, képzési intézményekre – szabványok kidolgozása EU szinten;
 • akadálymentes szabadidő, sport és kulturális intézmények;
 • akadálymentes túrizmus;
 • akadálymentes tömegközlekedés;
 • horizontális prioritásként jelenik meg a jövőben
monitoring
Monitoring
 • Végrehajtó kapacitás továbbfejlesztése:

- Bizottsági struktúrák

- együttműködés a tagállamokkal

- szoros kapcsolat más nemzetközi szervezetekkel

 • Az állami irányítás megszilárdítása:

- együttműködés a nem kormányzati szervezetekkel

- szociális partnerek bevonása

monitoring1
Monitoring
 • EU jelentés a fogyatékos emberek helyzetéről:

- kétévenkénti jelentés

- adatgyűjtés, kutatás

- Intézkedési terv értékelése 2008-ban

fontosabb dokumentumok
Fontosabb dokumentumok
 • Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogi Chartája (26. cikkely)
 • Comm(2003) 650 – A fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről: Európai Fogyatékosügyi Statégia;
 • 2003/C 134/04 tanácsi határozat a fogyatékos tanulók oktatásáról és képzéséről;
 • 2003/C 175/01 tanácsi határozat a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról és társadalmi befogadásáról;
 • 2003/C 134/05 tanácsi határozat a fogyatékos emberek számára is használható akadálymentes kulturális intézményekről;
 • 2003/C 39/03 tanácsi határozat a tudásalapú társadalomhoz való hozzáférésről - eAccessibility