slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013 Kehittämispäällikkö Martti Rantala Koulutusjaoston puheenjohtaja, ELY-keskus. Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013' - arvid


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA
 • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK
 • 12.12.2013
 • Kehittämispäällikkö Martti Rantala
 • Koulutusjaoston puheenjohtaja, ELY-keskus
hallituksen rakennepoliittinen uudistus ty voima ja koulutustarpeen ennakointi
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi
 • Koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointia kehitetään lähtien työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikan tavoitteista.
 • Monipuolisesti tuotettu ennakointitieto ja vaihtoehtoja sisältävät skenaariot palvelevat koulutustarjontaa ja -päätöksentekoa.
 • Koulutuksen osuva mitoittaminen ja osaamishaasteisiin vastaaminen edistävät työmarkkinoiden toimintaa, työpaikkojen syntyä ja yritysten kilpailukykyä.
 • Syvennetään ja tarkennetaan ministeriöiden ennakointitoimintaa ja työnjakoa perustuen nykyiseen toimintamalliin, jossa TEM, OKM, STM ja VM yhdessä tilaavat ennakoinnin taustaksi VATT:lta skenaarioita ja analyysejä .
 • Lopputuote: Ennakointi raportoidaan laajasti eri foorumeilla ja kirjallisesti. Ennakoinnin numeeriset tulokset saatetaan tietokantoina julkiseen käyttöön.
hallituksen rakennepoliittinen uudistus koulutuksen uudelleensuuntaaminen
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: koulutuksen uudelleensuuntaaminen
 • Parannetaan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia ja otetaan käyttöön uusia ennakoinnin välineitä (liittymä hankkeeseen 2.9)
 • Lisätään ammatillisen työvoimakoulutuksen joustavuutta ja kysyntä-/tarvelähtöistä räätälöintiä niin työnantajien kuin henkilöasiakkaiden tarpeista
 • Lisätään työelämälähtöisiä ja muita joustaviakoulutussisältöjä tutkintoon tai sellaisen osaan johtavan koulutuksen rinnalla ammatillisen työvoimakoulutuksen nopean reagointikyvyn turvaamiseksi
 • Selkiytetään OKM:n ja TEM:n työnjakoa aikuiskoulutuksen kohdentamisessa ja toteutuksessa (hallitusohjelman kirjauksen mukainen virkamiesvalmistelu)
 • Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden osaamisen kehittämiseen liittyviä monikanavaisia ohjauspalveluja kehitetään.

Lopputuote: Nykyistä joustavampi työ- ja elinkeinoelämän murroksen aiheuttamiin laadullisiin ja määrällisiin osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaava ammatillisen koulutustarjonnan kokonaisuus, jonka tuloksena koulutuksen suorittaneet sijoittuvat avoimille työmarkkinoille työvoima kysyville aloille tai aloittavat elinkeinotoiminnan. Kehittämistyö painottuu vuoteen 2014.

hallituksen rakennepoliittinen uudistus rakennerahastot
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Rakennerahastot
 • Tulevan EU-rakennerahastokauden rahoitus priorisoidaan tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, elinkeinoelämän rakennemuutosta, vähähiilisyyden edistämistä ja työllisyyttä sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Tavoitteena on pitkäkestoinen ja entistä parempi vaikuttavuus.
 • Rakennerahastojen hallintomalli uudistetaan kustannus-tehokkaammaksi, joustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi.
 • HALKE päätti 18.9.2013, että ensi vuoden alusta alkavalla rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta (POP/Oulu, ESA/Mikkeli, KES/Jyväskylä, HÄME/Lahti) erikoistuu rakennerahastojen hallintoon.
 • Kokonaisuus ei vaadi uusia päätöksiä osana rakennepoliittisen ohjelman valmistelua.
osaamisella menestykseen ely keskuksen toimenpiteet joilla eniten vaikuttavuutta
Osaamisella menestykseenELY-keskuksen toimenpiteet, joilla eniten vaikuttavuutta:
 • Alueellisen ennakointiverkoston rakentaminen toimivaksi ja sen työtä hyödynnetään kattavasti VARELYn koulutus- ja palvelusuunnittelussa
 • Rakennetaan elinikäisen ohjauksen -verkosto (ELO), jolla ohjaus kehitetään vastaamaan tehokkaasti alueen tarpeisiin
 • Lisätään kansainvälistymis-, yrittäjä- ja myyntiosaamista koulutus- ja yritysten kehittämisohjelmissa
 • Hankitaan maahanmuuttajille (erityisesti korkeakoulutetuille) koulutusta, jonka avulla heidän osaamistaan voidaan aiempaa paremmin hyödyntää
 • Työelämä 2020 –alueverkoston yhteisesti valituilla toimilla kohennetaan työelämän laatua ja tuottavuutta sekä osallisuutta työpaikoilla