hofteprosjekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOFTEPROSJEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOFTEPROSJEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

HOFTEPROSJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

HOFTEPROSJEKT. UNN HARSTAD v/ avdspl Hege Fredheim. Prosjektgruppe. Gro Johnsen (fysioterapeut) Mathias Brockmann (overlege ortopedi) Hege Fredheim (avdelingssykepleier og prosjektleder). Struktur/ organisering. UNN Harstad- del av UNN Helseforetak Tromsø, Harstad og Narvik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOFTEPROSJEKT' - arva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hofteprosjekt

HOFTEPROSJEKT

UNN HARSTAD

v/ avdspl Hege Fredheim

prosjektgruppe
Prosjektgruppe

Gro Johnsen

(fysioterapeut)

Mathias Brockmann

(overlege ortopedi)

Hege Fredheim

(avdelingssykepleier og prosjektleder)

struktur organisering
Struktur/ organisering
 • UNN Harstad- del av UNN Helseforetak Tromsø, Harstad og Narvik
 • Kirurgisk seksjon, UNN Harstad

25 kirurgiske senger hvorav 10 er forbeholdt ortopedi

 • Fleksibruk av senger/ fleksibruk av pleiere 5 ulike diagnosegrupper (gastro, kar/endokronologi, urologi og ortopedi)
 • 50 stk pleiere i turnus

hvorav 40 sykepleiere og 10 hjelpepleiere

utgangpunkt
Utgangpunkt
 • Lang liggetid

(12,3 liggedøgn i post )

 • Døgn-dag (flytte pas.behandling til lavere omsorgsnivå)
 • Faglig ønske om bedring av kvalitet (hofteskoler, rutiner/prosedyrer etc andre steder)
slide5
Mål
 • Kvalitetssikre pasientbehandling
 • Faglig effektivisering av behandling/tiltak
 • Bedre pasientens opplevelse av behandling
 • Bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten og rehabliteringsinstitusjon
 • Kortere liggetid i sykehus/døgnpost
utfordringer
Utfordringer
 • Geografi

UNN Helseforetak: Server 31 kommuner, samt henvisninger fra Finnmark

UNN Harstad: Nærliggende kommuner til Harstad

Transport og reisetid er viktige faktorer

 • Aldersgruppe

gjennomsnittsalder på 76 år

 • Tverrfaglighet
   • eksternt med kommuner og private, internt med faggrupper og ulike sykehusavdelinger
   • rehabiliteringsinstitusjoner
 • Økonomiske rammer
inndeling av prosjektet
Inndeling av prosjektet
 • Pasientforløpet fra A til Å
 • Informasjon til pasient/pårørende
 • Liggedøgn i sykehus
 • Kirurgisk teknikk og type analgetika
 • Opptrening post operativt
 • Smertelindring
 • Samarbeid med eksterne aktører/planlegging av utreise
 • Måling av pasientfornøydhet
1 pasientforl p a til
1.Pasientforløp A til Å
 • utarbeidelse av hofteprogram
   • Kvalitetssikring av pasientbehandling
   • Ansvarliggjøring av ulike faggrupper
   • Helhetlig fremstilling av pasientforløp fra henvisning av fastlege til utskrivelse fra sykehuset
   • Et hjelpemiddel for ansatte i sykehuset- gir god oversikt over ansvar og de ulike elementer i behandlingen
2 informasjon pasient p r rende
2. Informasjon- pasient/ pårørende
 • Utarbeidelse av informasjonshefte (Gjort av sykepleiere i post, faglig samarbeid med overlege og fysioterapeut)
 • Standardisering av innkomstintervju
 • Standardisering av informasjon om behandling/ forløp uavhengig av deltakelse ved hofteskolen

(utføres av sykepleier i døgnpost pr tlf med pasient)

 • Ansvarliggjøring

(ansvarlig for egen helse- helsepersonell skal hjelpe og tilrettelegge)

 • Hofteskole (tverrfaglig- tilpasset målgrupper, inkluderer ortoped, postsykepleier, fysioterapeut og anestesisykepleier)
hofteskole
Hofteskole
 • Varighet ca 4-5 timer
 • Undervisning basert på informasjonsbrosjyre som er tilsendt i posten
 • Tverrfaglig undervisning hvor ortoped, fysioterapeut, anestesisykepleier og post-sykepleier er deltakende
 • Samtale en-til-en med fysioterapeut
 • Post-sykepleier leder skolen
3 ligged gn i avdeling
3. Liggedøgn i avdeling
 • Innleggelse i sengepost (poliklinisk konsultasjon fredag- innleggelse søndag)
 • Hotellpost (pre operativt 1. natt og postoperativt etter 4-5 døgn)
 • Standardisert og forutsigbart post operativ opptrening (fysioterapeut er ansvarlig for opptreningsprogram)
4 kirurgisk teknikk og type analgetika
4. Kirurgisk teknikk og type analgetika

Kirurgisk teknikk

 • Sementerte proteser
 • Lateral tilgang

Anestesi

 • Samarbeid mellom kirurg og anestesilege
 • Spinal/ EDA
 • Spinal/ LIA
5 opptrening postoperativt
5. Opptrening postoperativt
 • Fysioterapeut er ansvarlig for planlegging av opptrening tilpasset hver enkelt pasient
 • Standardisert forutsigbart program
 • Mindre ”hjelpsomme” pleiere

(pasientene skal i større grad ta ansvar selv med bistand fra pleiere)

 • Bli bedre på smertelindring
6 smertelindring
6. Smertelindring
 • Tilfredsstillende informasjon pre-operativt
 • Innføring av VAS

Visuell analog skala

Tverrfaglig- ”snakke samme språk”

 • Post operativ smerteregime- faste rutiner
 • Eget prosjekt med 2 ansvarlige sykepleiere med mål om å øke kompetansen og bedre forståelse for smertelindring/ samarbeid med pasient
7 samarbeid med eksterne akt rer planlegging av utreise
7. Samarbeid med eksterne aktører/ planlegging av utreise
 • Hjemmesykepleie Skape forutsigbarhet- planlegging av utreise

Samtykke fra pasient og søknad må sendes til hjemmesykepleien forut for innleggelse

 • Rehabiliteringsinstitusjoner Faste avtaler  flyt i pasientbehandling
 • Hjelpemiddelsentral – fylke og kommunalt Lette behandling for utlån av hjelpemidler kortidsbruk, kommunene er ansvarlig men har lite på lager pga dårlig økonomi…..
8 m ling av pasientforn ydhet
8. Måling av pasientfornøydhet

I dag:

 • enkel spørreundersøkelse for de som gjennomgår hofteskolen
 • Muntlige tilbakemeldinger fra pasienter og fagpersonell

Fremover:

 • iverksette større brukerundersøkelse hvor vi skal se på pasientens ”fornøydhet” linket opp mot de 6 elementene i prosjektet
hovedelementer i prosjektet
Hovedelementer i prosjektet
 • Informasjon til pasient/pårørende
 • Liggedøgn i sykehus
 • Kirurgisk teknikk og type analgetika
 • Opptrening post operativt
 • Smertelindring
 • Samarbeid med eksterne aktører/ planlegging av utreise
hva har vi oppn dd s langt
Hva har vi oppnådd så langt…
 • Mer fornøyde og tryggere pasienter og pleiere
 • Mindre smertepåvirkede pasienter (mindre stress og mer forutsigbarhet)
 • Mer deltakende pasienter (klargjøring/ ansvarliggjøring for egen helse og utreise)
 • Kortere liggetid Hofteskolepasienter: redusert liggetid med 4-6 dager

Gjennomsnittlig reduksjon på liggetid til 9,5 døgn

(bare ¼ av pas har gjennomgått hofteprogram med hofteskole)

 • Bedre tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og fagprofesjoner Økt forståelse for hverandres arbeidssituasjon/ arbeidsområde