e en v zan ho t lesa a soustavy t les s vazbami nntp n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP - PowerPoint PPT Presentation


  • 231 Views
  • Uploaded on

Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP. Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r @ fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/. Spojení strojních součástí. 2. Klínové spojení (tvarové lochy).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP' - arva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e en v zan ho t lesa a soustavy t les s vazbami nntp

Řešení vázaného tělesa a soustavy těles s vazbami NNTP

Radek Vlach

Ústav mechaniky těles, mechatronikya biomechaniky FSI VUT Brno

Tel.: 54114 2860

e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

slide2

Spojení strojních součástí

2. Klínové spojení (tvarové lochy)

fT – fiktivní součinitel tření dané tvarové plochy

fT= g(f, geometrie Gs)

pro: a= a1= a2a f=f1 =f2

slide3

3. Šroubové spojení

  • spojovací šrouby → samosvornost
  • pohybové šrouby → cíl je určit velikost momentu při zvedání nebo spouštění břemene (FQ)
  • !pohyb je rovnoměrný!

zvedání

Závěr

spouštění (analogicky)

slide4

Grafická interpretace smýkání

a) za klidu

b) za pohybu

třecí

kužel

slide5

Závěry

nositelka stykové výslednice

- za klidu (v=0) leží vždy uvnitř třecího kužele b<j

- za pohybu (v=0+,v=konst., v≠konst.) leží na povrchu třecího kužele b=j

- nikdy neleží vně třecího kužele!!!

b) výslednice soustavy vnějších sil

- nositelka může s normálou k Gssvírat (libovolný) úhel 0≤b≤/2

Případy, které mohou nastat:

-b<j (nositelka leží uvnitř třecího kužele) -b=j

-b>j(nositelka leží vně třecího kužele)

slide8

Pohyblivé uložení vázaného tělesa (i>0)

a) rotační vazba b) posuvná vazba c) obecná vazba

  • valení
  • smýkání

d) dvě obecné vazby (smýkání) 1) klid

SR

NP{FAt,FAN,MA,FBt,FBN,MB}

NP{FAt,FAN,zA,FBt,FBN,zB}

m=6,n=3

s=3

SR

NP{FAt,FAN,FBt,FBN}

m=4,n=3

s=1

soustava NNTP za klidu

staticky neurčité

(zanedbáme)

slide9

2. pohyb (smýkání)

SR

NP{FAN,FBN,F}

m=3,n=3

s=0

stykové závislosti: FAT=f.FAN

FBT=f.FBN

Grafická interpretace

a<j

nositelka protíná

SR za klidu

a=j

nositelka protíná

SR za pohybu

a>j

nositelka protíná

SRv≠konst.→ smýkání

a>j

nositelka neprotíná

SRw≠konst→ valení ve

vazbě B

slide10

Statická rovnováha soustavy těles s vazbami NNTP

CÍLE: – určit hodnoty NP neúplně zadaných silových prvků, aby nastal pohyb

– určit stykové výslednice

– kontrola splnění stykových podmínek

=> funkčnost vazeb

=> hranice klidové stability (styková omezení)

Typy úloh statické rovnováhy s vazbami NNTP:

1. nenastal pohyb– úloha řešení SR za klidu je staticky neurčitá => úlohu nelze řešit

=> pouze pohyblivé soustvy (is>0)

2. pohyb jednotlivých těles je jednoznačně určen

– není použita obecná vazba typu podpora s možností smýkání

nebo valení

3. nastává pohyb – jednoznačně je dán pohyb jen některých těles

Algoritmus řešení SR soustavy těles s vazby NNTP

zadání a jeho kontrola

rozbor a klasifikace zadání

3) klasifikace uložení tělesa

– kinematický rozbor

– určení charakteru relativního pohybu

jednotlivých vazbách a jeho znázornění

na osamostatněných tělesech

uvolnění (pasivní odpor působí vždy proti

pohybu)

5) statický rozbor

6) sestavení soustavy statických rovnic

doplněné o stykové závislosti

7) řešení soustavy rovnic

8) zhodnocení výsledků řešení (analýza funkčnosti vazeb, splnění stykových omezení, …)

9) formulace závěrů (formulace případných úprav, …)

p klad ad 3
Příklad – ad. 3

Postup v podstatě stejný jako v ad. 2, ale:

- na základě rozboru předpokládáme pohybový stav (nejpravděpodobnější)

- závěru je třeba ověřit všechny podmínky předpokládaného pohybu

(styková omezení) → pokud ano řešení končí

→ pokud ne je třeba změnit předpoklad pohybu a řešení opakovat