slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Crom và hợp chất của Crom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Crom và hợp chất của Crom - PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG. Crom và hợp chất của Crom. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG. I. Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. Ở ô số 24, thuộc nhóm VI B , Chu kỳ 4. 24. Cr. 52. Cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Crom và hợp chất của Crom' - arty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Crom

và hợp chất

của Crom

slide2
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

I. Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Ở ô số 24, thuộc nhóm VIB, Chu kỳ 4

24

Cr

52

Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d54s1

slide3
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

II.Tính chất vật lí: SGK

III. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ thường, Crom chỉ tác dụng với flo. Ở nhiệt độ cao, crom tác dụng với O2, Cl2, S..

4Cr + 3O2→ 2Cr2O3

t0

t0

2Cr + 3Cl2→ 2CrCl3

2Cr + 3S → Cr2S3

t0

slide4
2. Tác dụng với H2O

Cr bền với H2O và không khí do có màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ

3. Tác dụng với axit

Do có màng oxit bảo vệ, Cr chỉ tác dụng với axit khi đun nóng

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Cr + H2SO4 loang → CrSO4 + H2

IV. Hợp chất của Cr:

slide6
B. Bài tập

I/ Bài tập tự luận

Bài 1: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi đầy đủ kiều kiện nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

Cr2O3

Cr2(SO4)3

Cr

Cr(OH)3

Cr2O3

(5)

NaCrO2

slide7
Bài giải

(1) 4Cr +3 O2t0→ 2Cr2O3

(2) Cr2O3 + H2SO4→ Cr2(SO4)3 + H2O

(3) Cr2(SO4)3+ 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4

to

(4) 2Cr(OH)3→ Cr2O3 + 3H2O

(5) Cr(OH)2+ 2HCl → CrCl2 +2 H2O

(6) Cr(OH)3 + NaOH→ NaCrO2 + 2H2O

slide8
Bài 2:

Viết các phương trình phản ứng điều chế :

* Cr từ dung dịch Cr(OH)2

slide9
Bài 3

Hãy viết công thức của một số muối trong đó Cr đóng vai trò là Cation

slide10
B. Bài tập trắc nghiệm :

Câu 1: Các số oxi hóa đặc trưng của Cr là

B. +2, +3, +6

A. +2, +4, +6

D. +3, +4, +6

C. +1, +2, +4, +6

slide11
Câu 2: Kim loại cứng nhất là :

A. Ni

B. Cu

C. Pb

D. Cr

Câu 3: Cho các thí nghiệm sau :

(1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaCrO2

(2) Cho dd NaOH dư vào dung dịch CrCl3

(3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch NaCrO2. Các thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là :

D. (1), (2), (3)

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (2), (3)

slide12
Câu 4 : Đổ 15ml dung dịch CrCl2 0,2M vào 25ml dung dịch KOH 0,18M. Số mol kết tủa tạo thành là:

A. 0,0015 mol

B. 0,0022 mol

C. 0,003 mol

D. 0,0045 mol