Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading - PowerPoint PPT Presentation

budowa portfela inwestycyjnego za pomoc si y relatywnej i elementy pairs trading n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

play fullscreen
1 / 51
Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading
205 Views
Download Presentation
arty
Download Presentation

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Krzysztof Borowski KBC Securities Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 2. AT / AF • Metody analizy na giełdzie: • Analiza techniczna • Analiza fundamentalna • Analiza międzyrynkowa Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 3. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 4. Klasyczna analiza techniczna • Analiza ceny: • Akcji • Indeksu • Kontraktów terminowych (instrumentów pochodnych). Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 5. Wykres klasyczny Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 6. Siła relatywna (w tym także Pairs traiding) • Wykorzystanie siły relatywnej dwu aktywów Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 7. Rozważmy wykresy banków Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 8. Inne wykresy banków Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 9. Siła relatywna – sposób 1 • Podzielić kurs jednej spółki przez kurs drugiej Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 10. PKO/Pekao w cenach zamknięcia Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 11. Ten sam wykres w układzie świecowym Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 12. Inne proporcje 2*BRE/BZWK Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 13. Inne proporcje BZWK/(2*BRE) Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 14. Co wynika z układu siły relatywnej • Cena A rośnie i cena B rośnie • Siła relatywna : • 1) rośnie - A rośnie szybciej niż B • 2) maleje – A rośnie wolniej niż B Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 15. Co wynika z układu siły relatywnej • Cena A maleje i cena B maleje • Siła relatywna • 1) rośnie – A maleje woniej niż B • 2) maleje - A maleje szybciej niż B Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 16. Co wynika z siły relatywnej • A rośnie a B – maleje -> siła relatywna rośnie • A maleje a B rośnie –> siła relatywna maleje Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 17. Strategie podsumowanie • Jeśli cena obu akcji A i B rośnie: • a) siła relatywna akcji A w stosunku do B rośnie, to cena akcji A rośnie szybciej niż cena akcji B, • b) siła relatywna akcji A w stosunku do B maleje, to cena akcji A rośnie wolniej niż cena akcji B. • Jeśli cena obu akcji A i B maleje: • a) siła relatywna akcji A w stosunku do B rośnie, to cena akcji A maleje wolniej niż cena akcji B, • b) siła relatywna akcji A w stosunku do B maleje, to cena akcji A maleje szybciej niż cena akcji B. • Jeśli cena akcji A rośnie, a cena akcji B maleje, to siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B rośnie. • Jeśli cena akcji A maleje, a cena akcji B rośnie, to siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B maleje. • Jeśli siła relatywna ceny akcji A do ceny akcji B pozostaje w trendzie bocznym[1], to obie ceny zmieniają się w taki sam sposób (w takim samym tempie wzrastają, maleją albo nie zmieniają ceny). • [1] Trendem bocznym może być w tym przypadku pewne pasmo z odchyleniami siły relatywnej od linii poziomej. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 18. Siła relatywna - Metastock Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 19. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 20. Inny układ siły relatywnej (unormowany) Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 21. Z indeksem Wig20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 22. Z indeksem Wig20 + Wig - Banki Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 23. Sektor szeroko Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 24. Sektory między sobą Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 25. Strategie • Pozycja długa / pozycja krótka • Przeważanie / niedoważania spółek w portfelu inwestycyjnym Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 26. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 27. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 28. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 29. Relative performance Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 30. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 31. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 32. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 33. Dodanie innych narzędzi Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 34. Normalizacja • Jeśli cena i-tego waloru na sesji przyjmuje wartość • Wtedy znormalizowana cena i –tej akcji w chwili będzie równa: Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 35. Jeśli wartość znormalizowanego benchmarku w chwili to w chwili oznaczymy jako odległość znormalizowanej ceny od benchmarku wyniesie: Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 36. Znormalizowany akcjogram Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 37. Odległości znormalizowanych cen wybranych spółek z WIGu20 od znormalizowanego indeksu WIG20. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 38. Odległość znormalizowanej ceny KGHM od WIGu20 i średnia ruchoma tej odległości. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 39. Siła relatywna indeksów giełdowych WIG20, sWIG80 i mWIG40. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 40. Zastosowanie: spreadu, Relative Strength Comparative i Relative Performance dla pary BZWBK i WIG20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 41. Siła relatywna spółek z indeksu WIG20 w okresie: 31.12.2009 – 24.09.2010 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 42. Siła relatywna ceny akcji spółek: Bioton, BZWBK, Cyfrowy Polsat, CEZ i Getin do WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 43. Siła relatywna ceny akcji: GTC, Lotos, PBG, PGE i PGNiG do WIGu20. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 44. Siła relatywna ceny akcji spółek: PKN Orlen, Polimex, TP S.A., TVN i PZU do Wigu20. Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 45. Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: BRE, PKO BP, Pekso S.A. i KGHM od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 46. Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: Bioton, BZWBK, Cyfrowy Polsat, CEZ i Getin od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 47. Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: GTC, Lotos, PBG, PGE i PGNiG od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 48. Odległość znormalizowanych ceny akcji spółek: PKN Orlen, Polimex, TP S.A., TVN i PZU od WIGu20 Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 49. Metoda pairs trading - wprowadzenie Krzysztof Borowski - Analiza techniczna

 50. Odległość znormalizowanych cen wybranych spółek z wykorzystaniem średniej ruchomej 5 sesyjnej od znormalizowanego WIGu20 (z wykorzystaniem średniej 5 sesyjnej). Krzysztof Borowski - Analiza techniczna