slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Poláček PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Poláček

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Jan Poláček - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Jan Poláček. Pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Obsah. Ž ivotopis Václava Havla Aktivity Pražské jaro Charta 77 Sametová revoluce 1989-1992 Projevy. Životopis. Narodil se 5. října 1936 v Praze ve známe a bohaté rodině.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jan Poláček' - arthur-kennedy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pravda a láska vždy zvítězí

nad lží a nenávistí

slide3

Obsah

 • Životopis Václava Havla
 • Aktivity
 • Pražské jaro
 • Charta 77
 • Sametová revoluce
 • 1989-1992
 • Projevy
ivotopis
Životopis
 • Narodil se 5. října 1936 v Praze ve známe a bohaté rodině.
 • Z politických důvodů si nemohl zvolit školu dle svého zájmu, proto chemický laborant.
 • V 60. letech vystudoval divadelní fakultu.
 • Byl dvakrát ženatý.
 • Zemřel 18. prosince 2011 (kolaps oběhového systému).
osobn ivot
Osobní život

Olga (Šplíchalová) Havlová

Dagmar (Veškrnová) Havlová

divadeln kariera
Divadelní kariera
 • Hrál ve 20 hrách
 • Je autorem řady her: např. Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience, Žebrácká opera, Vernisáž, Odcházení
slide7

Mnoho českých i zahraničních významných politiků a umělců vyjádřila své sympatie.

 • Skoro všechny zahraniční media upozornili na tuto smutnou záležitost.
 • Jeho smrt byla známa i na sociálních síti.
 • Lidé oplakávali jeho smrt na řadě veřejných míst, kam přinášeli květiny, obrázky i svíčky.
 • Nejvíce lidí se poklonilo jeho památce u sochy svatého Václava.
ocen n z skan po poh bu
Ocenění získané po pohřbu
 • V Praze v Ruzyni se po něm jmenuje mezinárodní letiště.
 • Od roku 2013 je Radou Evropy

udělována

Cena Václava Havla za lidskost.

slide10

Václav Havel ve 4 letech

Václav Havel a jeho bratr Ivan jako vojáci.

(1957 – 1959).

Ve 14 letech

aktivity
Aktivity
 • ABC Divadlo, Divadlo na Zábradlí
 • Kritik komunismu
 • Jeden z vydavatelů a mluvčích Charty 77 → za to uvězněn.
slide12

Pražské jaro

 • V 1968 oslabení komunistického režimu díky reformám Havla a Alexandra Dubčeka.
 • Omezuje se cenzura, počíná volnost cestování a začíná se mluvit o socialismu s lidskou tváří.
 • To podporuje Havel jako zakladatel Charty 77.
slide13

Charta 77

 • Společnost, kterou založil Havel roku 1977.
 • Organizovala různé odpory a demonstrace proti normalizačnímu režimu.
 • Působila v letech 1977-1992.
 • Byla ukončena 3. listopadu 1992 z důvodu svržení komunistické totality.
slide14

Sametová revoluce

 • 17. 11. 1989
 • Pád 40tiletého komunistického režimu.
 • Přešlo se na demokracii.
 • Václav Havel byl zvolen jako kandidát na prvního demokratického prezidenta.
slide15

Havel prezidentem v 1989 – 2003

 • 29. prosince 1989 byl zvolen federálním shromážděním Československé socialistické republiky.
 • 5 července 1990 demokraticky zvoleným federálním shromážděním České a Slovenské federativní republiky.
 • 3. července1992nezvolen prezidentem České a Slovenské federativní republiky, zůstává však podle Ústavy nadále ve funkci.
 • 20. července1992 vrátí se na funkci prezidenta České a Slovenské federativní republiky.
 • 25. listopadu 1992 federální shromáždění přijímá zákon  a rozdělení České a Slovenské federativní republiky k 31. 12. 1992.
 • Havel se stává českým prezidentem až do roku 2003

Video – Václav Havel – U.S. Congress (1990)

slide16

Česká republika

Slovenská republika

Historie státního znaku

slide17

Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla

Národní obroda 16. listopadu 1993

Otázka: Jak rezonuje zánik společného státu v české společnosti a při formování české státnosti ?

Václav Havel: Letmo jsem se o tom zmínil ve svém projevu 28. října při našem státním svátku. Myslím si, že Češi ztrátu společného státu cítí jako určité zranění. S Česko-slovenským státem se identifikovali pravděpodobně silněji než Slováci. Brali ho tak trošku jako své dílo a rozdělení státu nutně pociťují jako neúspěch. Tento pocit se sice veřejně neartikuluje, spíše máme tendenci tvářit se, že se nic nestalo a že jedeme dál. Ale kdesi v podvědomí společnosti tento pocit podle mého mínění dřímá a nachází si rozličné způsoby projevu v podobě určité společenské nervozity. V zmíněném projevu jsem současně řekl, že nemá smysl toto zranění popírat, zakrývat nebo předstírat. Ale na druhé straně nemá smysl znovu a znovu nad tím plakat, znovu a znovu spekulovat o tom, zda někdo mohl udělat něco, čím by tomu zabránil.

slide18

Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla

Národní obroda 16. listopadu 1993

Otázka: Jaký je navzdory politické realitě váš vztah k Slovensku, kde máte spoustu přátel, známých, příznivců?

Václav Havel: Na mém vztahu k české zemi, k slovenskému národu pokud občanem České republiky, k české kultuře se nezměnilo vůbec nic. Přesto, že už nejsem společným prezidentem a že jsem prezidentem jiného státu. Na Slovensko jsem vždy chodil rád a atmosféra slovenského života mi byla vždy sympatická, blízká, a nevidím důvod, proč bych na těchto pocitech něco měnil jen proto, že jsme nyní dva státy .

slide19

Rozhovor prezidenta republiky Václava HavlaHospodářské noviny 21. prosince 1993

Otázka: Zanedlouho uplyne rok od vzniku samostatné České republiky. Jak hodnotíte výsledky, kterých na ekonomickém poli ve své krátké existenci dosáhla?

Václav Havel: Česká republika v prvním roce své existence dokázala kupříkladu zlepšit své postavení v mezinárodním žebříčku zemí hodnocených z hlediska rizik pro investory a věřitele o několik míst a zaujala v něm solidní příčku. Takové hodnocení je pro nás velmi cenné a u nově vzniklého státu unikátní.

Na druhé straně zjišťujeme, že do značné míry právě pod vlivem rozpadu federace - i v roce 1993 mírně poklesne reálný hrubý domácí produkt, mnohé podniky mají odbytové potíže, trpí platební neschopností a pohybují se na hranici bankrotu.

Souhrnné hodnocení je však výrazně kladné a leckteří odborníci s takovými výsledky ani nepočítali. 

slide20

Projev prezidenta republiky Václava Havla k občanům Brna

Vážení spoluobčané,milí Brňané,

byl jsem v Brně mnohokrát v životě, ať už jako přítel svých brněnských přátel, jako člověk, který má rád zvláštní atmosféru tohoto veskrze středoevropského města. Jako město, které leží zeměpisně blíž Vídni a Bratislavě než Praze, je Brno přirozenou křižovatkou různých duchovních a kulturních proudů i obchodních cest, což je v poslední době příznačně vyjadřováno jeho veletržní činností. Brno je klidnější než Praha a zdá se, že tomu je tak mimo jiné i proto, že - jako významné centrum Moravy - v sobě nese i něco z klidné vytrvalosti a smyslu pro rovnováhu, které tak často charakterizují roli moravského živlu v naší pohnuté historii a v pohnuté historii střední Evropy. Brno je navíc městem originální kultury, které dalo naší zemi i světu kromě mnoha

slide21

Projev prezidenta republiky Václava Havla k občanům Brna

jiných i tak známé osobnosti, jakými jsou Gregor Mendel, Leoš Janáček či Milan Kundera. Svou autoritu, váhu a respekt si Brno nevybuduje tím, že bude volat po vlastních vládách a parlamentech, ale tím, že bude příkladem dnešní neklidné střední Evropě svým smyslem pro soužití a spolupráci a svým příspěvkem k evropským integračním snahám, založeným na ideji jednoty v různosti. Jako důležité regionální centrum, jako metropole mezinárodního hospodářského života, jako onen strážce práva a pěstitel občanského soužití a jako specifický kulturní bod na mapě Evropy může Brno dnes oslovit každého a jeho nejlepší cesta ke slávě je v sebevědomé tvořivé práci, navazující na jeho nejlepší tradice. Na ty tradice, které si oživujeme právě letos, 750 let od udělení městských práv městu Brnu. 

zdroje
Zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
 • http://www.vaclavhavel.cz/Index.php?sec=1&id=1
 • http://ireferaty.cz/100/527/Vaclav-Havel
 • http://www.ceskatelevize.cz/havel/zivotopis/
 • Obrázky hledané pomocí Google
mal znak sr od roku 1919
Malý znak ČSR (od roku 1919)
 • Na červeném štítě je stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící s ústy rozžhavenými,
 • S jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy
st edn znak sr od roku 1919
Střední znak ČSR (od roku 1919)
 • Střední znak Československé republiky má dva štíty, přední a zadní.
 • Na předním: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vypláznutým, drápy a čelenkou.
 • Zadní štít je čtvrcený.
 • Na zadním: V jeho levém horním poli je znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z  nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž.
 • V pravém horním poli znak Podkarpatské Rusi: ve stříbrném poli stojící červený medvěd vpravo hledící.
 • V levém spodním poli znak moravský: na modrém štítě vpravo hledící orlice s čelenkou, bíle a červeně šachovaná.
 • V pravém spodním poli znak slezský: na zlatém štítě vlevo hledící černá orlice
velk znak sr od roku 1919
Velký znak ČSR (od roku 1919)
 • Zadní štít byl rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva pruhy byly rozděleny na dvě pole a třetí spodní pruh na tři pole. 
 • 1. - 4.pole jsou ve středním znaku
 • V 5. dolním pravém poli znak Těšínska: na modrém štítě vpravo hledící zlatá orlice.
 • V 6. poli uprostřed znak Opavska: červeně a bíle rozpůlený štít.
 • V 7. levém poli znak Ratibořska a Opole: podélně rozdělený štít, v pravé části modré pole se  zlatou orlicí se zbrojí a čelenkou, hledící vpravo; v levé půlené části bílé a červené pole.
protektor tn znaky od roku 1939
Protektorátní znaky (od roku 1939)
 • Znak Protektorátu Čechy a Morava tvořil malý znak. Na červeném štítu český lev ve skoku. Velký znak  měl čtvrcený štít. V 1. a 4. poli byl český lev, v 2. a 3. poli moravská šachovaná orlice.
znak eskoslovensk socialistick republiky od roku 1960
Znak Československé socialistické republiky (od roku 1960)
 • Ve znaku český lev, kterému byla odstraněna z hlavy koruna a místo ní mu byla dána nad hlavu komunistická rudá pěticípá hvězda zlatě lemovaná.
 • Na lvovu hruď mu byl dán štítek s  nově vymyšleným znakem Slovenska: na červeném štítku modrý Kriváň, na něm čtyřplamenný zlatý oheň SNP (Slovenské národní povstání 1944). Dvojramenný kříž byl odstraněn.
 • Při navržení znaku se opakoval omyl z roku 1920, na srdečním štítku má být znak vládnoucí země.
znak esk a slovensk federativn republiky od roku 1990
Znak České a Slovenské federativní republiky (od roku 1990)
 • Znak společného federativního Československa byl čtvrcený. V 1. a 4. poli byl český lev ve skoku, v 2. a 3. poli byl slovenský dvojramenný stříbrný kříž na modrém trojvrší.
znak slovenska od roku 1993
Znak Slovenska (od roku 1993)
 • Znak Slovenska: na červeném štítě tři modré vrchy, na prostředním vztyčený dvojramenný kříž . 
 • Trojvrší jsou tři slovenská pohoří: Tatra, Fatra, Matra.
znak y esk republiky od roku 1993
Znaky České republiky (od roku 1993)
 • Státní znak samostatné České republiky tvoří malý a velký znak.
 • Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. 
 • V 1. a 4. červeném poli je stříbrný dvouocasý český lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
 • Ve 2. modrém poli stříbrnočerveně šachovaná moravská orlice se zlatou zbrojí a korunou,
 • Ve 3. zlatém poli je černá slezská orlice se zlatou korunou, s červenou zbrojí a  stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky, uprostřed s křížkem.
zdroje1
Zdroje
 • http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/historie-statniho-znaku/statni-znak-ceske-republiky--jeho-predchudci-a-soucasna-podoba-43755/
 • http://www.cestipanovnici.estranky.cz/clanky/statni-symboly-ceske-republiky/statni-znak-a-znaky-pouzivane-na-ceskem-uzemi.html

Vypracoval: Jan Mecerod