Informatiebijeenkomst
Download
1 / 21

Informatiebijeenkomst ontwerp Verordening Ruimte 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Informatiebijeenkomst ontwerp Verordening Ruimte 2014. 26 september 2013 Esther Vos. Inhoud presentatie. voorbereidingsbesluit vorm en opbouw van de verordening stedelijke structuur ecologische hoofdstructuur niet agrarische ontwikkelingen landbouw gerelateerde wijzigingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informatiebijeenkomst ontwerp Verordening Ruimte 2014' - arthur-england


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informatiebijeenkomst ontwerp verordening ruimte 2014

Informatiebijeenkomst

ontwerp Verordening Ruimte 2014

26 september 2013

Esther Vos


Inhoud presentatie
Inhoud presentatie

 • voorbereidingsbesluit

 • vorm en opbouw van de verordening

 • stedelijke structuur

 • ecologische hoofdstructuur

 • niet agrarische ontwikkelingen

 • landbouw gerelateerde wijzigingen

 • overgangsrecht


Voorbereidingsbesluit
Voorbereidingsbesluit

Alleen bouwaanvragen ingekomen na 20 september!

Koplopers belonen

 • doorbreken aanhouding door B&W met verklaring van geen bedenkingen GS

  Traditionele aanvragen

 • aanhouden

  Opheffen bouwstop geiten- en schapenhouderijen

 • wijziging Verordening ruimte PS 1 november 2013

  Besluit geldt maximaal 6 maanden.

  Op 19 maart 2014 moet de Vr 2014 in werking zijn.


Opbouw verordening ruimte
Opbouw Verordening ruimte

 • evaluatie 2012

 • eenvoudiger en duidelijker

 • opbouw als bestemmingsplanalgemene regels, structuren, aanduidingen

 • regels zijn per structuur uitgewerkt

 • kaarten

totaalkaart

themakaarten


Kaartaanpassingen
Kaartaanpassingen

 • grootschalige recreatie complexen in integratie stad-land gebieden

 • verwijdering van vier doorgroeigebieden glastuinbouw

 • vervallen van een aantal wateraanduidingen

 • vereenvoudiging waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrijezones

  Inspreken graag via ruimtelijkeplannen.brabant.nl!


H2 algemene regels
H2 Algemene regels

 • altijd van toepassing

 • ladder voor duurzame verstedelijking

 • zorgplicht voor de omgeving

 • algemene mogelijkheid voor nieuwvestiging

 • kwaliteitsverbetering landschap


Stedelijke structuur
Stedelijke structuur

 • regionaal overleg detailhandelafstemming en afspraken

 • regels voor mestverwerking op bedrijventerreinen(ook rechtstreeks werkende regels)

 • regels voor veehouderijen in stedelijk gebied


Ecologische hoofdstructuur
Ecologische hoofdstructuur

 • kleinschalige bebouwing voor natuur of medegebruik recreatie

 • fysieke of financiële compensatie

 • fysieke compensatie in de EHS

  • zolang er overbegrenzing is

  • in nog niet gerealiseerde EHS

  • bij ‘rijks’ EHS geldt hogere wetgeving


Niet agrarische ontwikkelingen
niet agrarische ontwikkelingen

 • landgoederen

  • gebouw van allure is minimaal 1500 m3

  • per woongebouw van 1500 m3: 2 woonfuncties in ruil voor 2,5 ha nieuwe natuur

 • overige niet-agrarische ontwikkelingen

  • verduidelijking toepassing van ‘redelijke uitbreiding’ voor bestaande bedrijven

  • tweede bedrijfswoning bij recreatiebedrijven

  • schuilhutten voor particulier gebruik

  • nieuw artikel voor watergebonden voorzieningenLandbouw
Landbouw

 • 4 typen agrarische bedrijvenveehouderij, (vollegronds)teelt, glastuinbouw, overig agrarisch

 • Integrale zonering vervalt wel vervanger extensiveringsgebied: Gebied beperkingen veehouderij (aanduiding)


Veehouderij basis
Veehouderij, basis

 • alle veehouderij!

 • fixatie van bestaande bebouwing binnen vigerende bouwvlak

  • met rechtstreekse regels: doorbreking met vvgb GS bij zorgvuldige veehouderij

 • geen VAB-vestiging of omschakeling


Ontwikkeling bij zorgvuldige veehouderij 1
Ontwikkeling bij zorgvuldige veehouderij (1)

 • ontwikkeling alleen bij zorgvuldige veehouderij voor:

  • voor uitbreiding bouwvlakken tot max 1,5 ha

  • voor uitbreiding bebouwing binnen bouwvlak

  • voor VAB-vestiging of omschakeling (tot 1,5 ha)

 • in ‘Gebied beperkingen veehouderij’geen ontwikkeling tenzij een bedrijf voldoet aan 2,75 GVE/ha grond

 • landschappelijke inpassing 10 % van de omvang van het bouwvlak

 • milieunormen voor geur en fijn stof


Ontwikkeling bij zorgvuldige veehouderij 2
Ontwikkeling bij zorgvuldige veehouderij (2)

 • uitzondering maximale omvang van 1,5 hectare voor:

  • bedrijf dat voldoet aan 2 GVE/ha grond

  • oplossen knelpunten/overbelaste situaties

 • invulling zorgvuldige veehouderij met nadere regels door GS: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

 • borging via bestemming ‘zorgvuldige veehouderij’


Mestverwerking
Mestverwerking

 • sturing op aanbod mest uit Brabant verbod en rechtstreeks werkende regels

 • steun op lokaal niveau

 • meer mogelijkheden voor mestverwerking van derden in landelijk gebied (definities)

 • verwaarding van mest (energiefonds)

 • (industriële) verwerking van dikke fractie (blijft) op bedrijventerreinen

 • verscherpt toezicht en handhaving


Overige aanpassingen
Overige aanpassingen

 • geen uitbreiding solitaire glastuinbouw in landelijk gebied

 • teeltondersteunende voorzieningen in de groenblauwe mantel tot 3 ha

 • omschakeling naar overige niet agrarische bedrijven in groenblauwe mantel mogelijk


Overgangsrecht
Overgangsrecht

 • verlenging termijn tot aanpassing bestemmingsplannen tot twee jaar voor beleid veehouderijen en mestverwerking

 • beoordeling nieuwe bestemmingsplannen afhankelijk van tijdstip in procedureAanleiding doel normen
Aanleiding & doel normen

MER structuurvisie: belasting met geur en fijnstof in delen van Brabant te hoog.

Geur

 • voorkomen nieuwe knelpunten

 • bijdragen aan oplossen knelpunten

 • gemeentelijke vrijheid blijft onder deze normen

 • normen nodig voor BZV

 • normen komen overeen met advies aan gemeenten bij introductie Wgv in 2007

 • in 2007 gewaarschuwd voor cumulatief effect norm 14 en subsidie provincie voor bewuste keuze eigen gemeentelijke normen

  Fijnstof

 • norm is nodig omdat het Rijk via NIBM uitbreidingen toestaat in zwaar belaste gebieden. Is mogelijk tijdelijk, totdat het toetsings-kader endotoxinen er is.


Normen geur en fijnstof
Normen geur en fijnstof

Ontwerp verordening ruimte geeft ruimte voor uitbreiding van een veehouderij als:

 • de kans op geurhinder, voorgrond en achtergrond, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger is dan 20 %,

 • waarbij in het geval dat de achtergrondbelasting het voornoemd percentage overschrijdt ontwikkeling kan worden toegestaan indien is aangetoond dat hierdoor proportioneel wordt bijgedragen aan de afname van die overschrijding;

 • voor fijnstof is aangetoond dat de achtergrondconcen-tratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 30 μg/m3 (landelijk is norm 31)