rt kel s a k zoktat sban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Értékelés a közoktatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Értékelés a közoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Értékelés a közoktatásban. Csillag Márta OKM csillag.marta@ okm.gov.hu. Budapest, 2006. október.24. Miről lesz szó?. Miért kell értékelni? Hogyan van most? Mi lenne a cél?. Hogyan hárítunk?. „Most ez a divat, majd ezt is túléljük”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Értékelés a közoktatásban' - artan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rt kel s a k zoktat sban
Értékelés a közoktatásban

Csillag Márta

OKM

csillag.marta@ okm.gov.hu

Budapest, 2006. október.24.

mir l lesz sz
Miről lesz szó?
 • Miért kell értékelni?
 • Hogyan van most?
 • Mi lenne a cél?
slide3

Hogyan hárítunk?

 • „Most ez a divat, majd ezt is túléljük”
 • „A szakmát rá kell bízni a pedagógusra”
 • „Később derül ki az eredményessége”
 • „Hozott anyagból dolgozunk”
a t bbiek ll spontja
A „többiek” álláspontja
 • Versenyképesség
 • Munkaerő-piaci esélyek
 • Alkalmazkodóképesség

Boldogulás

mire val az rt kel s
Mire való az értékelés?

Az attól függ, kinek?

Állam: döntéstámogatás, elszámoltathatóság

Fenntartó: hatékonyság, eredményesség

Intézmény, pedagógus: fejlesztés

Szülő: visszajelzés döntéshez- pl. tanulási utak megválasztása

slide6

A minőségértékelési rendszer működtetésének célja

intézmény

visszacsatolás

irányítás

szülő/tanuló

fenntartó

slide7

Létező elemek

1

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • Kétszintű vizsgarendszer
 • Nyilvános követelmények
 • Egységes követelmények
 • Standardizált
 • Állami vizsga
 • Nyitott vizsgarendszer
slide8

Létező elemek

2

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • Teljes körben mér
 • Mintát értékel
 • Visszacsatol
 • Támogató szolgáltatás
slide9

3

Létező elemek

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • IEA
 • PISA
 • TIMSS
 • PIRLS
slide10

Létező elemek

4

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • Comenius 2000
 • Minőségbiztosítási

módszertár

 • Egyéb modellek
 • IMIP
 • ÖMIP
slide11

Létező elemek

5

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • Vezetői ellenőrzés
 • Ped. program értékelése
 • Önértékelés

MIP

slide12

Létező elemek

6

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • Szakmai ellenőrzés
 • Pénzügyi ellenőrzés
 • Törvényességi ellenőrzés
 • Szakmai munka eredményessége:
 • mérés-értékelés
 • szakértői jelentés
 • vizsgaeredmény
 • beszámoltatás
slide13

Létező elemek

7

 • Kétszintű érettségi
 • Kompetenciamérések
 • Nemzetközi mérések
 • Minőségfejlesztés
 • Intézményi ellenőrzés,értékelés
 • Fenntartói ellenőrzés értékelés
 • Szolgáltató-rendszerek
 • Ágazati ellenőrzés
 • KIR
 • OKÉV
 • Szakértői névjegyzék
 • Mérési szakértelem
 • Pedagógiai szakmai szolgáltatók.
a j v
A jövő
 • Európai Unió irányelvek
 • Új Magyarország Fejlesztési terv
 • Közoktatási Minőségértékelési Rendszer
min s gi oktat s s hozz f r s biztos t sa mindenkinek 3 1
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3/1)

Az oktatás minőségének megújítását célzó fejlesztések

 • A munkaerő-piaci igényekhez igazodó kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben
 • A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése
 • Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése
 • Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése
 • Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása
 • A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében
v ltoz sok a szab lyoz sban
Változások a szabályozásban
 • Változnak az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és értékelés rendjét. (Kt. 40. § (11) bekezdés)
 • Teljes körű intézményi önértékelés módszereit és periódusát és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát is tartalmazza.
 • Évenkénti értékelési kötelezettség (országos mérés eredményei)
 • Intézkedéseket kell készíteni,
 • Az értékelést és intézkedési tervezetet a fenntartónak meg kell küldeni.
 • A fenntartónak az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.
 • 2007 március 31-ig minőségirányítási program módosítása
 • Első értékelt év:2008/2009-es tanév
slide17

Országos mérés-értékelés

 • Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok kiegészültek, így minden tanévben a szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie. (Kt. 99. § (5)-(6) bekezdés)
 • Az OKÉV-nek fenntartói értesítési és figyelem-felhívási kötelezettsége van.
 • A mérés összesített, és intézményekre vonatkozó eredményét az OKM honlapjánközzé kell tenni.
 • Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe vételével.
 • Az intézmény intézkedési tervnek része az iskolafejlesztési program és a helyzetelemzés.
 • Fenntartói jóváhagyáshoz kötött az intézkedési terv.
slide18

Országos mérés-értékelés 2.

 • Amennyiben ismét eredménytelen az iskola:
 • OKÉV felhívja a fenntartót intézkedési terv készítésére
 • A fenntartó köteles „külső szakértelmet”mozgósítani
 • A fenntartói intézkedési tervet az OKÉV hagyja jóvá
 • Az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtását ellenőrzi az OKÉV
 • Időhatárok:
 • Az OKM a 2008/2009. tanévben hozza nyilvánosságra először

az eredményeket.

 • Szakiskolai 10. évfolyamos mérés 2008/2009-től terjed ki az olvasás és

szövegértés alapkészség vizsgálatára.

 • A 2006/2007. tanévben lehet először felhívni a fenntartó figyelmét.
k vetelm nyek
Követelmények
 • Szakmai, társadalmi konszenzus hozza létre
 • Többdimenziós értékelést valósít meg
 • Rendszerszerűen működik
 • Nyilvános, meghirdetett, hozzáférhető
 • Szektor-semleges
 • Finanszírozott
 • Gazdaságos, költségérzékeny
int zm ny rt kel s
Intézményértékelés

Az intézmény hogyan felel meg

a vele szemben támasztott elvárásoknak,

milyen mértékben valósította meg

kitűzött céljait.

slide21

Minőségértékelési tevékenység

1.

 • célja az intézményi működés eredményességének vizsgálata

2.

 • ellenőrzési, értékelési (mérési) tevékenység
slide22

MŰKÖDÉS

tevékenység

szint

ágazat

 • támogató rendszer
 • ágazati ell. és értékelés

fenntartó

 • fenntartói ellenőrzés
 • intézményértékelés

intézmény

 • belső ellenőrzés
 • önértékelés
slide23

Intézményi szint

önértékelés

 • önértékelési standardok
 • intézményi mérőeszközök
 • központi tanulói teljesítménymérés
 • indikátorok
 • szakmai szolgáltatások
 • képzés
 • szabályozás
 • forrás

belső ellenőrzés

 • nev-okt foly. eredményessége
 • tanulói eredményesség
 • az intézmény működése
 • az érdekeltek elégedettsége
 • pedagógus teljesítmény
 • fejlesztési terv céljai
 • törvényesség
 • gazdálkodás
 • ped.tevékenysége.
slide24

Fenntartói szint

intézményértékelés

fenntartói ellenőrzés

 • külső értékelési standardok
 • központi tanulói teljesítménymérés
 • indikátorok
 • szakmai szolgáltatások
 • források
 • szabályozás
 • célok összhangja (ÖMIP)
 • tanulási eredményesség
 • szervezeti működés
 • fenntartói elvárások teljesülése
 • vezetői teljesítmény
 • a pedagógus tevékenysége
 • fejlesztési terv megvalósítása
 • törvényesség
 • szabályozók
 • pénzügyi
slide25

Fenntartói értékelési tevékenység forrásai

 • Tanulói teljesítmény adatok, vizsgaeredmények
 • Intézményi teljesítményadatok
 • Intézményi értékelési adatok
 • Hozott értékindex és hozzáadott pedagógiai érték-index
 • Pénzügyi adatok
 • Statisztikai adatok,települési,területi adatok
 • Munkaerő-piaci adatok
 • Települési szintű szülői,tanulói elégedettségi adatok
 • Fenntartói indikátorok
slide26

Ágazati szint

támogatás

ágazati értékelés,ellenőrzés

slide27

„Támogatás”

 • értékeléspolitika
 • szolgáltató rendszerek
 • értékelési adatbázis
 • eszközfejlesztés
 • képzés,továbbképzés
 • nemzetközi értékelések
 • szabályozás

fejlesztés

slide28

Ágazati értékelési tevékenység

 • országos,tanulói teljesítménymérés
 • vizsgarendszer
 • indikátorok
 • ágazati ellenőrzés
 • jelzőrendszerek,monitoring
 • tematikus értékelések
 • állami források nyomon követése
 • fenntartói tevékenység adatainak értékelése
slide29

Fejlesztési feladatok- visszacsatolás

·        Közoktatási indikátorrendszer kidolgozása, tervezést és fejlesztést szolgáló integrált vezetői információs rendszer kialakítása

·        Fejlesztési programok külső, független összegző értékelése

·        A közoktatás minőségéről szóló éves és időszaki nyilvános jelentések elkészítése, ehhez szükséges elemző kapacitások fejlesztése

·        A minőségértékelési rendszer működésének nyomon követését szolgáló kapacitások kialakítása

slide30

·Azintézményértékelések módszertani szabályainak kidolgozása, szakemberek képzése.

·Értékelési információk feldolgozása, közzététele

·A fenntartói intézményértékelés standardjainak kidolgozása, kipróbálása.

·          Az intézményértékelésben közreműködő szakemberek képzése, akkreditációjuk feltételeinek megteremtése.

·          Az intézményi önértékelésben közreműködő iskolavezetők és pedagógusok továbbképzése.

·          Az intézményi önértékelésen alapuló iskolafejlesztési programokat segítő szakemberek (mentorok) továbbképzése.

·          Az alulteljesítő iskolákban elindított fejlesztő beavatkozás keretében kidolgozott iskolafejlesztési programok értékelésében közreműködő szakértők továbbképzése.

slide31

·Mérési Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása

·        Érettségi Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása

·        Mérési eszközök fejlesztése, kipróbálása, tesztbank      

·        Érettségi vizsgafeladatok fejlesztése, kipróbálása, feladatbank,

·        Mérési és vizsgafeladatok hitelesítése

·        Vizsgák és összegző mérések minőségbiztosítási eljárásainak kidolgozása

·        Mérési eredmények feldolgozása

·        Vizsgaeredmények feldolgozása

·        Nemzetközi mérések hazai lebonyolítása

·        Irányítási, fejlesztési és tudományos célú másodelemzések, ehhez szükséges adatszolgáltatás

·        A mérési adatok nyilvánosságát szolgáló feltételek megteremtése

·        Mérési és vizsgaeredmények alapján készülő indikátorok fejlesztése, nyilvános jelentések eredményességről szóló részének elkészítése

·        A vizsgák és mérések lebonyolításában közreműködő szakemberek képzése

·        A mérési eredmények felhasználást segítő képzések önkormányzati szakemberek és iskolavezetőkrészére

slide32

Várt eredmények

 • Rendszeres visszajelzés
 • Ágazati értékeléspolitika
 • Rendszerszerű működés
 • Finanszírozott működés
 • Többdimenziós értékelés
 • Nemzetközi elvárások
 • Eszközök fejlődése
 • Infrastruktúra fejlődése
 • Tartalmi innovációk ért.
 • Önértékelés támogatása
 • Értékelési szakma fejlődése
 • Fenntartói ért. segítése
 • Fejlesztéspolitika támogatása
 • Minőségelv érvényesülése
 • Társadalmi információ
 • Ágazati tervezés segítése
slide33

Esélykülönbségek csökkentése

 • A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (Kt. 67. § (1) bekezdés) 2006. évi LXXI. törvény
 • A többcélú intézményközépiskolája nem tarthat felvételi vizsgát azoknak a tanulóknak,akik a többcélú intézmény általános iskolájába járnak. 2007.jan.1.
 • Atöbbcélú közoktatási intézményekben biztosítani kell a tanuló továbbhaladásának követelményét.
 • Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell az esélyegyenlőségetszolgáló intézkedéseket.A többcélú kistérségi társulás intézkedési terve „kiválthatja” a helyi önkormányzatok intézkedési tervét.
slide34

Hatékony működés

 • Megszűnik a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló általános iskola. Ezek az iskolák másik iskola tagintézményeként folytathatják tevékenységüket a 2008/2009. tanévtől.
 • Átmeneti szabályok:
 • 2006/2007- vizsgálni kell indult-e 7.8.évfolyam
 • maximális osztálylétszám 50%-a
 • költségvetési évhez igazítható
 • aránytalan teher vizsgálata
 • OKÉV engedély-kérelem: 2007.január 31-ig
 • Az egységes pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai,konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (Kt. 33. § (1), (11) bek.)
hat kony m k d s
Hatékony működés
 • Tágult a létszámhatárok átlépésének lehetősége:
 • - legfeljebb két óvodai csoport van óvodában,
 • - legfeljebb két iskolai osztály indul az adott évfolyamon
 • (Kt.3. sz. melléklet II.rész 7. pont)
 • Az egységes középiskola megteremtése (Kt.33.§ (3) bek.)
 • - szakiskola (Kt.48.§ (10)bek.)-folyamatos továbbhaladás (2007/2008.tanévtől a pedagógiai program módosítása)!
slide36

Foglalkoztatási szabályok változása

 • Változik a kötelező órákba beszámítható tevékenységek köre szeptembertől:
 • - kimarad:a pedagógiai programban rögzített,de a tanítási órák keretében meg
 • nem valósítható osztály-csoportfoglalkozás (53.§ (2) bek.e) pont) és a gyakorlati
 • képzés ellenőrzése.(KT.1.sz.mell.Harmadik rész.II./6.pont és II/9.pont)
 • Kirendelés bevezetése:
 • - kötelező óra beosztás,
 • - ellátatlan feladatok számbavétele,
 • - kirendelés-190 tanítási óra egy tanítási évben.
 • A kötelező órák változása a 2007-2008-as tanévtől!
 • (Kt.I. sz. melléklet Harmadik rész..)