creatieve tijdlijn maken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Creatieve tijdlijn maken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Creatieve tijdlijn maken

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Creatieve tijdlijn maken - PowerPoint PPT Presentation

arsenio-carter
542 Views
Download Presentation

Creatieve tijdlijn maken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Creatieve tijdlijn maken Met de OVUR-methode

  2. De opdracht = Oriënteren • Je werkt per twee. (met degene die op dit moment naast je zit) • Je houdt één bundeltje per twee, het andere leg je terug vooraan. • Je krijgt +/- 50 min. De tijd voor deze opdracht MAAR je volgt het stappenplan en de tijdsplanning op het bord. • Belletje = volgende stap • Je gebruikt materiaal van de leerkracht. Ga dus met respect om met het materiaal! De punten • Je krijgt punten voor originaliteit, volledigheid (juiste data en gebeurtenissen) en voor jullie samenwerking.

  3. Gebeurtenissen die zeker in je tijdlijn moeten komen: De moord op Franz Ferdinand. De oorlogsverklaring van België (Vergeet de Verenigde Staten niet!) Duitsland valt Luxemburg binnen. De slag van Verdun. Het onderlopen van de IJzervlakte. De start van de revolutie in Rusland. Het eerste gebruik van mosterdgas. De wapenstilstand.

  4. Voorbereiding: • STAP 1 = De schets • Hoe willen jullie dat je tijdlijn eruit ziet? • Kijk eerst welke materialen je ter beschikking hebt en bedenk dan samen welke elementen je in jouw tijdlijn wil gebruiken. • Maak dan een schets van je tijdlijn. (zie bundel!!) • STAP 2 = De taken verdelen • Uitknippen van prenten en letters • De tijdlijn verdelen in jaren of maanden • De hoofdzaken op de tijdlijn kleven • Versiering of decoratie voorzien. Het is belangrijk de taken goed te verdelen je hebt immers maar 50 min.

  5. Uitvoeren Neem eerst een foto van jouw tijdlijn. Zo weet je nog waar alles lag. Kleef alles vast.

  6. opruimen

  7. Reflectie • De drie winnaars (= de tijdlijnen die de meeste punten verdienden) komen in de gang te hangen. • We kijken even naar elkaars creaties