Casa de família Mare de Déu del Roser Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 - PowerPoint PPT Presentation

arnon
casa de fam lia mare de d u del roser puig d olena sant quirze de safaja 1932 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Casa de família Mare de Déu del Roser Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Casa de família Mare de Déu del Roser Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Casa de família Mare de Déu del Roser Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932
194 Views
Download Presentation

Casa de família Mare de Déu del Roser Puig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Casa de família Mare de Déu del RoserPuig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 • Puig d’Olena és un CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA (C.R.A.E.) col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat (D.G.A.I.A.) del Departament de Benestar i família. • Es troba al terme municipal de Sant Quirze Safaja, a una alçaria sobre el nivell del mar de 800 metres, prop del Puig d’Olena, situat entre Castellterçol i Sant Miquel del Fai a 5 Km. De Sant Quirze Safaja, a l’est de la carretera de Sant Feliu de Codines a Moià. • El Centre acull 25 nens/nenes, infants i preadolescents, de 3 a 14 anys. Té la finalitat d’acollir els nens/nenes, nois/noies, en un ambient d’afecte,comprensió i seguretat moral i material, procurant satisfer al màxim possible les necessitats dels nois d’educació integral, cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva persona. RATIO EDUCADORS/MENORS • Al matí per atendre els menors des que es lleven fins que marxen a l’escola hi ha 5 educadors, per tant la ràtio és de 25/5=5 nenes/educador. Al migdia, els nens es queden a dinar a l’escola, per tant, no queda cap menor al Centre. Només en el cas que algun menor estigui malalt es queda en el Centre atès per la comunitat religiosa. El torn de la tarda és de 4 a 9’30 i 1 educador de 3’30 a 10 del vespre, excepte el dimecres que és de 3 a 9’30, ja que de 3 a 5 l’equip educatiu el dedica a fer reunió. • Aquest torn queda cobert per 6 educadors; la ràtio és de 25/6= 4 menors/educador. A la nit tenen cura dels menors 2 educadors, la ràtio és de 25/2= 12’5 menors/educador. • Els caps de setmana els menors que no tenen sortida amb la família van a Viladrau cada 15 dies de divendres a la tarda a diumenge a la tarda, i vacances de Nadal i estiu, per atendre’ls hi ha una educadora del Centre i monitors. • Hi ha 5 educadors tutors, que fan el seguiment dels menors, la ràtio és de 25/5= 5 menors/tutor.

  2. Casa de família Mare de Déu del RoserPuig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 CRITERIS METODOLÒGICS El Centre es regeix i actua d’acord amb els següents principis: • EDUCACIÓ ACTIVA: Considera al menor com a subjecte agent del seu procés, respecta les seves fases d’evolució i adequa els objectius a la seva realitat, implicant-lo en ells. • EDUCACIÓ INTEGRAL: Treballa tots els àmbits del menor: físic, psíquic, afectiu, social i cultural. Parteix del menor com a unitat que ha de créixer harmònicament. Procés que afavoreix i posa a disposició del menor els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa com a persona i membre actiu de la societat. • EDUCACIÓ COMPENSADORA: Atén de forma prioritària els aspectes més deficitaris del menor per tal de possibilitar-me un creixement harmònic. Entenem que el procés educatiu ha d’ésser tal que ajudi al menor a superar les seves deficiències i trastorns d’igualtat d’oportunitats. A efectes metodològics contemplem per separat alguns dels diferents aspectes en els quals es manifesten les potencialitats, tenint en compte que aquests aspectes no es donen aïlladament: • Aspecte físic: implica el coneixement, la cura i acceptació del propi cos. • Aspecte afectiu: tot el que fa referència a les emocions que la persona és capaç de sentir/o manifestar. • Aspecte cognitiu: tot el que fa referència a allò que la persona és capaç d’integrar mitjançant el coneixement. • Aspecte ètic: tot el que fa referència a una escala de valors que regeix el comportament de l’individu en/i envers el grup social. • Aspecte conatiu-volitiu: tot el que fa referència que la persona arribi a actuar d’una manera determinada per integració dels aspectes anteriorment citats. Una de les principals manifestacions d’aquest aspecte és la relació de la persona amb els altres com a individus i com a grup social. Menjador Biblioteca Dormitoris

  3. Casa de família Mare de Déu del RoserPuig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 • Aspecte cultural: rebre una formació per a millorar el coneixement de la llengua i cultura catalana, que els permeti una millor integració en aquesta comunitat, d’acord amb el que preveu la Llei 7/83, de normalització lingüística a Catalunya. Tot i afavorint el coneixement dels aspectes culturals propis del seu nucli de procedència. Capella El treball educatiu es fa en base a objectius individualitzats recollits al PEI de cada menor que s’avaluen periòdicament. La utilització dels elements de la vida quotidiana normalitzada és un estri bàsic en l’educació dels menors. S’implica al menor, dins de les seves possibilitats i característiques, en la vida del Centre responsabilitzant-lo i fent-lo participar. El mestratge o educació per imitació i el modelatge són unes de les eines importants en la transmissió d’actituds, valors i normes que el Centre treballa per transmetre els valors ètics i socials normalitzats com: la solidaritat, el respecte, la tolerància i l’acceptació de la diversitat... etc. I ofereix la possibilitat d’una educació religiosa tot i respectant la llibertat i els drets de cada menor. Aula tutoria Sala de jocs

  4. Casa de família Mare de Déu del RoserPuig d’Olena (Sant Quirze de Safaja) 1932 Jo sóc un adolescent que vaig anar a Puig d’Olena quan encara era un nen. La meva procedència és Bangla Desh, el record que en tinc és poc per poder donar una idea del meu pasta. Només recordo que abans d’arribar al centre, ha estat una etapa de la meva vida un xic fosca. Ara gaudeixo de moltes coses mai pensades: hi ha unes germanes i educadors que són els nostres guies, els nostres punts de referència, ens donen seguretat en el estudi, en el treball, en tota la nostra persona. Això ha estat una descoberta d’última hora. En un principi, només em sentia bé i prou, però, ara que vaig creixent, veig altres coses que em seran molt útils a la vida. Rebedor Em sento comprés, estimat, valorat, ... i penso que això també ho podré donar quan sigui gran. Ara sóc un adolescent que tinc els meus propis projectes de futur, per això veig molt necessari l’estudi i més endavant poder fer una carrera per obrir camí a la meva vida. La il·lusió més gran que brolla de la ment, és poder visitar el meu país, els meus, la meva cultura. Jo sóc musulmà, he descobert que la meva religió es germana de la cristiana, tenen coses en comú, això també es una aspecte que em fa sentir bé; prego Al·là (Déu); moltes vegades no sé perquè, però sento la necessitat de trobar-me amb mi mateix, de gaudir que dintre meu hi ha una força que m’impulsa a fer bé tot el que faig. Ara més que mai, em sorprèn veure com alguns de nosaltres hem tingut aquesta sort i altres joves no la tenen. Què serà d’ells, si tothom passa de les seves necessitats més urgents com són : l’alimentació, la roba i per damunt de tot el sentir-se estimats? També val a dir, que no sempre actuo pensant així. No sé perquè no sóc valent en algunes ocasions, i dic als meus companys del centre: “Val la pena aprofitar-nos del temps que tenim”. Puig d’Olena per mi té un significat molt especial, sempre el tindré en la meva ment i el meu cor. De les persones, que puc dir?. Em sembla que les paraules no expressen tot el que vull dir, només em resta dir gràcies per tot l’interès, les atencions vers la meva persona, per tot el que faig i no faig, en fi, m’heu ensenyat a tenir idees i a saber escollir, per això, ara sóc capaç de decidir i de demanar opinió. Vull acabar aquest escrit tan personal amb una simple expressió: Sóc feliç!