ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Download
1 / 20

??????????? ??????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО. УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Організація науково-дослідної роботи студентів. Рада СНТ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ??????? ??????????' - arnon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4940469

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Організація науково-дослідної роботи студентів


4940469

Рада СНТ СПРАВИ

Голова СНТ – Шльончак Василь Васильович, студент V курсу, групи МБС 2-13, спеціальності “Банківська справа”.

Заступник голови СНТ – Сухицька Олена Володимирівна студентка IІІкурсу, групи БОА 1-11,

напрям підготовки “Облік і аудит”.

Відповідальні: за

Діловодство СНТ – Васильченко Денис Вікторович, студент IV курсу, групи ФБС 4-12, напрям підготовки “Фінанси і кредит” .

Організаційний та консультаційний відділи – Артеменко Роман Юрійович студент IV курсу, групи ФБС 1-10, напрям підготовки “Фінанси і кредит”.

Інформаційний відділ – Потоцький Володимир

Валерійович студент IV курсу, групи ФК 1-10, напрям

підготовки “Фінанси і кредит”.


4940469

СНТ Інституту СПРАВИдіє відповідно до Положення про студентське наукове товариство Університету банківської справи НБУ і є громадською організацією Інституту, яка об’єднує молодих, креативних, активних, захоплених дослідницькою діяльністю студентів та магістрів, і яка створена в цілях оптимізації науково-дослідної роботи студентів, підвищення рівня їх самостійності й укріплення громадської позиції.


4940469

Основні завдання СНТ СПРАВИ

 • Формування стійкого інтересу студентів до науки, розвиток на системній основі їх інтелектуального та креативного потенціалу.

 • Збереження та розвиток традицій студентської інститутської науки.

 • Сприяння навчальному та науковому удосконаленню студентів.

 • Формування у студентів навичок проведення науково-дослідної роботи шляхом участі у наукових дослідженнях, конференціях, круглих столах, семінарах та ін.

 • Обмін досвідом і знаннями, розширення горизонтів, зміцнення наукових зв’язків з іншими навчальними закладами України та закордону.

 • Інтенсифікація науково-видавничої діяльності студентів.


4940469
Структура СНТ СПРАВИ

Заступник

голови СНТ

Голова СНТ

Секретар

Відповідальний

за наукову роботу

Відповідальний

за інформаційну роботу

Відповідальний

за організаційну роботу

Члени СНТ


4940469

Формування та розвиток наукового потенціалу студентської молоді

організація та участь

у наукових заходах

Інституту

аспірантура

конкурси

проблемні

групи та гуртки

апробація результатів

на конференціях в

межах України

співпраця з НСТ

інших ВНЗ міста,

України, закордону

апробація результатів

на конференціях за

межами України


4940469
Організація та участь у наукових заходах на базі Інституту

кафедральні студентські

наукові конференції

тематичні лекції

круглі столи та

науково-практичні

семінари

міжнародна науково-

практична конференція

студентів та аспірантів "Фінансово-

кредитна система України

в умовах інтеграційних і

глобалізаційних процесів"

проблемні групи

та гуртки

олімпіади

конкурс студентських

наукових робіт


4940469

Інтеграція у світовий простір заходах на базі Інституту


4940469
Основні напрямки міжнародної діяльності СНТ:

участь у міжнародних проектах, семінарах та конференціях, міжнародних навчальних програмах;

розширення академічної мобільності студентів;

вирішення актуальних питань в області банківництва, фінансів, обліку і аудиту;

підвищення наукового потенціалу інституту, розвиток творчої особистості студентів;


4940469
Співпраця із зарубіжними ВНЗ діяльності СНТ:

 • Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (м. Москва)

 • Міжнародний банківський інститут (м.Санкт-Петербург)

 • Балтійська Міжнародна Академія (м.Рига, Латвія)

 • Вища школа - Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м.Гахенбург)

 • Національний банк Польщі (м. Варшава)

 • Поліський державний університет (м.Пінськ, Республіка Білорусь)

 • Брестський державний технічний університет (м. Брест, Республіка Білорусь)

 • Кубанський державний університет (м.Краснодар, Російська Федерація)


4940469
Участь у міжнародних заходах діяльності СНТ:

 • Міжнародний конкурс науковихробітстудентів та аспірантів за напрямом “Облік і аудит” (Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, м. Москва) – Артеменко Роман та Сухицька Олена, диплом за І місце; Кикоть Марина, диплом за ІІІ місце; Богатиренко Оля, диплом лауреата.

 • Міжнародний конкурс студентських робіт ім. В.Н. Веніамінова (Міжнародний банківський інститут, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) – Дземішкевич Ігор, Потоцький Володимир (диплом II ступеня)


4940469
Міжнародні відзнаки діяльності СНТ:


201 2 201 3
Показники діяльності СНТ: НДРС за 2012/2013 н.р.


4940469
Міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції за участю СНТ

 • Міжнародна наукова конференція «Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом»

 • VІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Теорія і практика розвитку банківської справи»

 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика»

 • Всеукраїнська наукова інтернет- конференція «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності»

 • V Міжнародна науково-практична інтернет конференція: «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

 • V Міжнародна студентська наукова конференція «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки України: стан та перспективи»

 • Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Перспективи еокномічного розвитку держави, регіону, суб’єктів господарської діяльності»

 • ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє»

 • П’ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Економіка і управління: погляд молоді»

 • ХV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції»

 • IV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Фінанси і банківництво в Україні та світі»

 • Міжвузівська науково-практична конференція студентів та магістрантів «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації»

 • ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі»

 • ІІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки»

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

 • ІІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України» 


4940469
Визнання наукових здобутків провідними ВНЗ України


4940469
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук


4940469
Аспірантура студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Кращі науковці з числа студентів-випускників продовжують здобуття вищої кваліфікації шляхом навчання в аспірантурі ВНЗ України та Університету банківської справи.

Джулай Віталій – к.е.н.,

викладач УБС НБУ, голова СНТ 2004-2006 роки

Сирота Вадим– аспірант УБС НБУ, працівник

Національного банку України, голова СНТ 2006-2008 роки


4940469
Відзнаки ЧІБС УБС НБУ студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

За багаторічну сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, укріплення міжвузівських зв’язків та вагомі здобутки у науково-дослідній

у роботі Інститут неодноразово отримував нагороди.


4940469
Гармонійно розвинута молодь – майбутнє України

Створювати нове, не руйнуючи минулого. Ми самі відповідаємо за свій теперішній час і майбутнє! Від нас залежить, якою буде наша країна через десять, двадцять років,

в якій державі житимемо ми і наші нащадки.

Ми власноруч зможемо побудувати власну країну і довести, що Україна – могутня світова держава.

Ми – майбутнє нашої країни!


4940469

Запрошуємо до співпраці! майбутнє України


ad