Ministerstwo pracy i polityki spo ecznej
Download
1 / 16

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE. Dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB). 2014-08-08. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Aktywni i bierni zawodowo (BAEL). Pracujący i bezrobotni (BAEL).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE' - arnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstwo pracy i polityki spo ecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCEPrzeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Bezrobocie w polsce na tle ue
Bezrobocie w Polsce na tle UE i stopa bezrobocia (BAEL)

2014-08-08


Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego
Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego i stopa bezrobocia (BAEL)


Zmiany poziomu bezrobocia
Zmiany poziomu bezrobocia i stopa bezrobocia (BAEL)


Zmiany poziomu bezrobocia sezonowo
Zmiany poziomu bezrobocia - sezonowość i stopa bezrobocia (BAEL)


Terytorialne zr nicowanie bezrobocia
Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia i stopa bezrobocia (BAEL)


Oferty pracy i liczba bezrobotnych przypadaj cych na 1 ofert pracy
Oferty pracy i liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (BAEL)przypadających na 1 ofertę pracyProgramy ograniczaj ce zwolnienia grupowe
Programy ograniczające zwolnienia grupowe i stopa bezrobocia (BAEL)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy, inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy do zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ww. ustawy, pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Program może być finansowany przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

2014-08-08


Problemy rynku pracy
Problemy rynku pracy: i stopa bezrobocia (BAEL)

  • Starzenie się społeczeństwa

  • Niska aktywność zawodowa ludności

  • Wysoki i wzrastający poziom zatrudnienia w szarej strefie (1131 tys. osób w 2007 r.)

  • Długi czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych

  • Niskie kwalifikacje zarejestrowanych bezrobotnych


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i stopa bezrobocia (BAEL)


ad