starej i pe ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STAREJŠI PEŠCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

STAREJŠI PEŠCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

STAREJŠI PEŠCI. Vozniki. Vozila. Varnost. Pripravili: Klavdija Merc, Mateja Markl Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preventiva. Pregled vsebine. Statistika in prometne nesreče starejših Proces staranja in upad sposobnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAREJŠI PEŠCI' - arnie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
starej i pe ci

STAREJŠI PEŠCI

Vozniki

Vozila

Varnost

Pripravili: Klavdija Merc,Mateja MarklJavna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Preventiva

pregled vsebine
Pregled vsebine
 • Statistika in prometne nesreče starejših
 • Proces staranja in upad sposobnosti
 • Zdravstveni vidiki kolesarjenja
 • Prva pomoč
 • Varno kolesarjenje
 • Spretnostna vožnja
 • Vožnja v prometu
 • Predlog za izvedbo dogodka

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide3
Starejši so v prometu ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev
 • So ranljivejši za poškodbe in smrt!

Pomembno ohranjanje mobilnosti in hkrati varnosti!

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide4
V letu 2013 je bilo v Sloveniji 352.145 oseb starejših od 65 let

17,1 % vseh prebivalcev

Vozniki

Vozila

Varnost

Podaljševanje delovne dobe in obdobja aktivne udeležbe v prometu.

Preventiva

slide5

Starejši v prometu

 • Po statističnih podatkih je delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah v povprečju 15,0 %

Vozniki

Vozila

V letu 2013 se je smrtno ponesrečilo 20 pešcev

Varnost

Preventiva

slide6

Ogroženost postarostnih skupinah

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide7

Ogroženost po lokaciji

 • Glede na lokacijo izstopajo:
 • nesreče na cestišču (66 %),
 • križišča (12 %)
 • nesreče na prehodih za pešce (9 %).
 • Po vzrokih prometnih nesreč z udeležbo pešcev izstopajo:
 • neupoštevanje pravil o prednosti (predvsem s strani vozil, 28 %),
 • premiki z vozilom (npr. na parkiriščih, dvoriščih, delo z vozili) (19 %)
 • nepravilnosti pešca (16 %) (5 pešcev je v letu 2013 umrlo na AC)
 • neprilagojene hitrosti vozil (11 %)

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide8

Starejši PEŠCI v prometu

• nadpovprečno so ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let; ter mladi 18-24 let;

• največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko zimskem obdobju leta (oktober - februar);

•med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti 7 do 14 let.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

zakaj so starej i bolj izpostavljeni nevarnostim
Zakaj so starejši bolj izpostavljeni nevarnostim?
 • Splošni procesistaranja in upad življenjskih moči
 • Funkcionalna oviranost za vožnjo
 • Zmanjševanje psihofizičnih sposobnosti za varno udeležbo v prometu
 • Splošna netolerantnost do starejših ljudi
 • Neprilagojenost prometne infrastrukture

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide10
Zdravstveno stanje več bolezni/bolezenskih stanj hkrati;
 • Pogosto ali redno zdravljenje z različnimi vrstami zdravil.
 • Bolezni in poškodbe zmanjšanje telesnega in duševnega zdravja.
 • Bolj krhki, ranljivi poškodbe

zaradi obstoječega zdravstvenega

stanja težje

Zdravljenje in rehabilitacija daljša ter

manj uspešna.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide11

Daljši reakcijski čas

Težave z deljeno pozornostjo med različnimi nalogami

Upad vidnih zmožnosti

Težave pri zaznavanju in analiziranju prometnih razmer

Težave pri presoji razdalj in hitrosti

Hitrejša utrujenost

Splošni učinki staranja

Tipične s starostjo povezane motnje ali stanja

Vozniki

Vozila

Varnost

S starostjo upadajo sposobnosti starejših za varno udeležbo v prometu!

Preventiva

ukrepi za zmanj anje ogro enosti
Ukrepi za zmanjšanje ogroženosti
 • Osveščanje starejših, nadomeščanje funkcionalnih pomanjkljivosti z učenjem.
 • Prilagoditev cestne infrastrukture
  • večja prometna signalizacija
  • daljši varovalni časi
  • ustrezna prilagoditev cest
 • Praktični tečaji varneudeležbe v prometu:
  • opozarjanje na primerno VIDNOST v prometu (uporaba odsevnih nalepk, telovnikov, kresničk in trakov),
  • pregled lokalnih nevarnih točk in odsekov.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

kaj lahko stori starej i pe ec sam
Kajlahkostoristarejšipešecsam?
 • posvetovanje z zdravnikom glede upada sposobnosti zaradi starosti,
 • vidnost in varnost v prometu (svetla oblačila, odsevniki)
 • učenje in obnavljanje znanja kot odgovor staranju,
 • vzdrževanje dobre telesne in duševne kondicije,
 • zavedanje morebitnih slabših sposobnosti za varno udeležbo v prometu,  dodatna previdnost
 • izogibati se bolj prometnim cestam in prometnim konicam ter nočnim sprehodom,
 • načrtovanje hoje vnaprej in izbire manj prometnih in dobro osvetljenih cest.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

zdravstveni vidiki
Zdravstveni vidiki
 • Pešačenje zdravo za telesno

zdravje – vzdržljivost, zmerna

obremenitev

 • Minimalno 30 min. /dnevno  priporočena aktivnost
 • Previdnost pri vročini, prevelikem naporu, drugih zdravstvenih težavah (visok pritisk, težave z ravnotežjem, uporaba nekaterih psihoaktivnih zdravil, težave s hrbtenico)

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

prva pomo
Prva pomoč

Najpogostejše poškodbe izvirajo iz padcev:

odrgnine, poškodbe kosti, poškodbe sklepov, poškodbe glave…

Kako ravnati v primeru poškodbe oziroma padca?

 • potrebno zavarovati teren in poklicati reševalno službo na telefonsko številko 112
 • z udov odstranimo nakit, saj bi le-ta ob otekanju uda lahko povzročil stisnjenje žil in motnje pretoka krvi
 • za preprečitev nadaljnjih poškodb se zmanjša bolečino, potrebno je mirovanje in imobilizacija poškodovanega sklepa oz. uda v položaju, ki poškodovancu najbolj ustreza.
 • Poskrbimo za čim prejšnji prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

priporo ljiva odsevna oprema za pe ce
Priporočljiva odsevna oprema za pešce

Odsevni jopič

Odsevni trak

Oblačila z odsevniki

Vozniki

Vozila

Kresnička

Varnost

Preventiva

varna udele ba v prometu glavna prometna signalizacija

Konec območja

umirjenega prometa

Steza za kolesarje

in pešce

Konec območja

za pešce

Območje za

pešce

Območje umirjenega prometa

Steza za mešan

promet pešcev

in kolesarjev

Konec steze za pešce in kolesarje

Varna udeležba v prometu-Glavna prometna signalizacija-

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

nasveti za varno pe a enje
Nasveti za varno pešačenje
 • Hoja po pločniku, če pločnika ni hodimo izven naselja po levi strani,
 • pri izboru cest izbrati manj prometne ceste,
 • prečkanje ceste na označenem prehodu za pešce
 • nakazati prečkanje ceste z roko z roko in počakati, da nam vozniki odstopijo prednost
 • izsiljevanje prednosti je nevarno

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

slide19

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

kako hitro voznik opazi pe ca
Kako hitro voznik opazi pešca

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

kako hitro voznik opazi pe ca1
Kako hitro voznik opazi pešca

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

predlog za izvedbo dogodka
Predlog za izvedbo dogodka
 • Dogodek- srečanje za starejše:
  • Udeleženci preko krajevnih skupnosti, društev upokojencev, domov za starejše občane
 • Najprej predavanje – kratko za starejše pešce, v sodelovanju z mentorjem prometne vzgoje
 • Nato ogled nevarnih točk v prometu (pripraviti “peš turo” v prometnem okolju-mesto, semaforji in izven mesta):
  • varna hoja,
  • opozarjanje nase,
  • upoštevanje prednosti,
  • ustrezno obnašanje na križiščih,
  • ogled nevarnih točk s svetovanjem.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

na i cilji
NAŠI CILJI
 • Osveščati in informirati starejše o varni hoji
 • prispevati k mobilnosti starejših ob sočasni skrbi za njihovo varnost,
 • prispevati k pozitivnemuoblikovanju stališč do starejših ljudi, še posebej starejših pešcev (strpnost in večja toleranca!),
 • doseči poglobitev medgeneracijskega razumevanja in pripravljenosti za produktivno komuniciranje ter pomoč,
 • prijaznejša prometna signalizacija za starejše ter ureditev cest   zbiranje informacij o potrebnem prilagajanju infrastrukture, gradnje in označevanja cest

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

priporo ila za ve jo varnost pe cev
PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV
 • hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila.
 • Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila.
 • Vedno se prepričajte preden prečkate cesto – poglejte levo – desno in še enkrat levo.
 • Bodite vidni – vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali:
 • izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih)
 • z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil
 • nosite svetla oblačila in odsevnike
 • uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja
 • vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.
 • Pešačenje in alkohol? – tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje uporabite taxi, varen prevoz prijatelja ali javni prevoz. Prav tako bodite pozorni na učinke dovoljenih in nedovoljenih drog.
 • Upoštevajte predpise – pešci nimajo absolutne prednosti, upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd.
 • Na avtocesti ne smemo pešačiti ali se zadrževati izven vozila ob cestišču. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

priporo ila voznikom za ve jo varnost pe cev
PRIPOROČILA VOZNIKOM ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV
 • Pešce lahko pričakujete ob vseh priložnostih, tudi tam, kjer je prepovedano (na AC, izven naselja)
 • Pešce je težko opaziti v temi ali mraku, posebej če ne uporabljajo odsevnikov, zato morate biti dodatno pozorni in zmanjšati hitrost.
 • V naseljih in v bližini prehodov za pešce zmanjšajte hitrost in bodite pripravljeni, da nenadoma ustavite.
 • Ustavite pešcem pri prehodu za pešce, saj imajo prednost, ter jim tako omogočite varno prečkanje ceste.
 • Ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavil pešcu za prečkanje ceste.
 • Pri zavijanju bodite dodatno vedno pozorni na pešce in kolesarje, ki prihajajo s strani, saj jih zlahka spregledate.
 • Še posebej bodite previdni v bližini šol, vrtcev in igrišč ter drugod, kjer so pogosto otroci in starejši, ki so še posebej ranljivi.

Vozniki

Vozila

Varnost

Preventiva

ad