1 / 22

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte. Kategori : Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar : Roverne og lederne i Fevik 1. Sted : I Grefstadvika på stranden. Dato & klokkeslett : En tirsdag like etter skolestart. 18:00 Se kalender Til klokkeslett : 19:30 Ta med :

arnie
Download Presentation

Oppstartsmøte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oppstartsmøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Sted: I Grefstadvika på stranden. Dato & klokkeslett: En tirsdag like etter skolestart. 18:00 Se kalender Til klokkeslett: 19:30 Ta med: Kopp i beltet, Hodelykt (når kveldene er mørke)Det er kun speidere som har knivmerket, som får bære kniv!Kle deg godt!Alle (de som har) har på seg speiderskjerf og skjorte på møtene. . Vi er ute! Roverne har ansvar for litt underholdning, mens lederne ønsker nye speiderne velkommen, og oppdaterer medlemslister osv. Alle f.o.m. 1. klasse på speideren kan begynne. Det er bare å stille opp! Du er hjertelig velkommen! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 2. Speidermøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Sted: I Grefstadvika, der Anita bor. Fra dato & klokkeslett: Tirsdager 18:00(se kalenderen). Fra dato & klokkeslett: 19:30 Ta med: Kopp i beltet, Hodelykt (når kveldene er mørke)Det er kun speidere som har knivmerket, som får bære kniv!Alle (de som har) har på seg speiderskjerf og skjorte på møtene. . Vi er ute! Kle deg godt! Stort sett hele året er vi ute. Men på nyåret fra ca januar til mars, er vi inne. Da har vi brukt å få lov å være på Fjære grendehus, eller sanitetshuset på Fevik. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 3. Hyttetur m/ved arbeid. Gjelder for: Ulver, Harer, Ekorn, Rovere og Ledere i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Pris: 100,- for Ulver. 20,- for alle andre. (betales til 2840 33 01193 innen påmeldingsfristen, og merkes med speidernavn) Oppmøte sted: Veien inn til speiderhytta Fredag 18:00 Lørdag kl: 12:00 for Ulvene! Avreise sted: Veien inn til speiderhytta Søndager 13:00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Jobbe klær og hansker. Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken for en hytte tur på hjemmesiden. Kategori:Hyttetur. Sted: Speiderhytta. Ulvene skal ikke på tur før på lørdag!!! Speiderne må gå fra veien og inn til hytta og ut igjen, ca 2 km. Ulvene slipper å bære bagasjen inn. Deres bagasje blir kjørt inn. Ulvene får ikke lov, å ta med mat selv. Og må derfor betale mer. Rovernes oppgave er å få oversikt over hva som bør gjøres av vedlikehold på Storemyr Troppen har ansvar for hugging, og bæring av ved, sammen med lederne. Ulvene bærer ved PS: Har din sønn/datter behov for å ha med foreldre/foresatte, så er du/dere velkommen til å bli med. Meld deg selv også på da (20,-). Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 4. Rovermøte Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ev.ledere i Fevik 1. Ansvar: Roverne i Fevik 1. Sted: Grefstadvika, hjemme hos Anita. Fra dato & klokkeslett: Etter første hytte tur (se kalenderen). Ta med: Kalender, for planlegging av dugnads arbeid på hytta. Og ev. andre, som er villige til å hjelpe på dugnadsarbeid. Roverne planlegger, sammen med noen ledere hva som skal gjøres av vedlikehold, og av hvem og når. Roverne planlegger også, roveraktiviteter gjennom året. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 5. Feltjakketur Kategori: Speidertur. Gjelder for: De mest erfarne speiderne i Fevik 1. Ansvar: Ledere i Fevik 1. Dato & klokkeslett: Gjerne en tur hvert halvår (se kalenderen). Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken på hjemmesiden. Disse turene er for de eldste speiderne. Info blir sendt til de det gjelder.Vi opplyser ikke på nettet hvor disse turene går. Det kan være turer i skog og mark, under åpen himmel. Og turer i for eksempel kano. Feltjakketur, er i prinsippet, en tur, der man ikke har med sekk. Men kun det man får plass til i lommene (på feltjakka). Men vi bruker likevel ta med en sekk, men da, kun med det nødvendigste i. Speiderne erfarer likevel, at de tar med seg for mye. Disse turene er en opplevelse å være med på. God tur!! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 6. Flokk tur i kretsen Kategori: Speidertur. Gjelder for: Ulver og Bevere i Fevik 1. Ansvar: Flokkledere i Fevik 1. Pris: Se kalender (betales til 2840 33 01193 innen påmeldingsfristen, og merkes med speidernavn) Sted: Vi har f.eks vært til Kilandsenteret, sammen med FSK sjø speiderne.. Oppmøte sted: Se kalender Avreise sted: Se kalender Fra dato & klokkeslett: Gjerne tidlig på høsten (se kalenderen). Til dato & klokkeslett: Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken på hjemmesiden. De minste speiderne får nå mulighet til å reise på speidertur. Denne turen, kommer det ev. mer informasjon om på kalenderen, etterhvert som vi avtaler med andre speidergrupper. Dette blir en fantastisk flott mulighet til å få nye venner, prøve nye aktiviteter til lands og til vanns. En stor opplevelse for oss alle.. God tur!! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 7. Jota-Joti Kategori: Aktivitet sammen med andre speidergrupper. Gjelder for: Troppen og rovere i Fevik 1. Ansvar: Ledere i Fevik 1. Pris: 100,- (betales til 2840 33 01193 innen påmeldingsfristen, og merkes med speidernavn) Sted: Triangelhuset og speiderhytta Oppmøte sted: Triangelhuset i Grimstad. (Grooseveien 7) Avreise sted: Veien inn til speiderhytta. Fra dato & klokkeslett: Lørdag 10:00(se kalenderen). Til dato & klokkeslett:Søndag 13:30 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken på hjemmesiden. Jamboree On The Air –Jamboree On The Internett. Jota-Joti er hver høst. Og er en dag der speidere over hele verdan kobler seg på internett og kommuniserer med hverandre, og har radio kontakt. Alle deltagerne får JOTA/JOTI-merket for innsatsen. Vi trenger transporthjelp, av foreldre på lørdag, fra Triangelhuset til veien inn til speiderhytta. Tilgjengelig: stormkjøkken, varme griller (lørdag ettermiddag), og annet nødvendig patruljeutstyr. Fevik I overnatter i gapahuken. ANTREKK : Speiderskjorte + skjerf (for dere som har)! VI SEES!!Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 8. TV-aksjonen Kategori: Aktivitet sammen med andre speidergrupper. Gjelder for: Troppen og rovere i Fevik 1. Ansvar: Ledere i Fevik 1. Sted: Sanitetshuset ved Fevik Fra dato & klokkeslett: Søndag, gjerne etter Jota-Joti, på høsten (se kalenderen). Til klokkeslett Se kalender Ta med: Kle deg for været! TV-aksjonen, er for forskjellige veldedige formål hvert år. Speiderne får tildelt roder (områder) i nærmiljøet. Der de går som bøssebærere og samler inn penger. Vi kan muligens trenge foreldre som sjåfører! Still gjerne med bil tilgjengelig. Kanskje vi har nok sjåfører, og du ikke trenger kjøre. VI SEES!!Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 9. Hyttetur Gjelder for: Ulver, Harer, Ekorn, Rovere og Ledere i Fevik 1. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Pris: 100,- for Ulver. 20,- for alle andre. (betales til 2840 33 01193 innen påmeldingsfristen, og merkes med speidernavn) Oppmøte: Veien inn til speiderhytta Fredag 18:00. Lørdag kl: 12:00 for Ulvene! Avreise: Veien inn til speiderhytta: Søndag 13:00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken for en hytte tur på hjemmesiden. Kategori: Hyttetur. Sted: Speiderhytta. Ulvene skal ikke på tur før på lørdag!!! Speiderne må gå fra veien og inn til hytta og ut igjen, ca 2 km. Ulvene slipper å bære bagasjen inn. Deres bagasje blir kjørt inn. Ulvene får ikke lov, å ta med mat selv. Og må derfor betale mer. Vi koser oss på speiderhytta, lærer noe nyttig, og kanskje vi tar et merke? • PS: Har din sønn/datter behov for å ha med foreldre/foresatte, så er du/dere velkommen til å bli med. Meld deg selv også på da (20,-). Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 10. Bestillingsfrist Kategori: Bestillingsfrist. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Foreldre. 7. November er bestillingsfrist, for dere som ønsker å kjøpe speiderskjorte, skjerf o.l. direkte av oss på juleavslutningen. Bestill gjerne direkte på www.alltidberedt.com Alle speidere må se over skjorta, og se om det er noe de mangler. På jule avslutningen, skal skjorte og skjerf være på, med riktige merker! Mangler du noen merker, har fått 6 stk merker, og fortjener 6 merket (Bevere og Ulver) eller skal ha merkesnor (troppen). Nå er siste frist for å si ifra! Gå gjerne inn på www.alltidberedt.com og se på utvalg og priser.Bestill gjerne direkte fra Allltid-beredt selv. Om du bestiller, og oppdager at størrelsen er feil, kan Fevik 1. kjøpe den av deg. Vi trenger noen skjorter o.l. på lager likevel. Patruljemerke, skjerfmerket og snorer osv deles ut etter speideropptagelsen, og avlegging av løftet. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 11. Juleavslutning Kategori: Avslutning. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Og troppen har ansvar for, dekking av border og tilrigging.Troppen serverer også grøt, saft, kaffe og ev. kake. Sted: Se kalender (Har tidligere vært på Moysand eller Grendehuset). Fra dato & klokkeslett: Tirsdag, måned skiftet november /desember kl:18:00 Til klokkeslett: 20:00 Ta med: Grøt. De som skal kokegrøt. Kake eller lignende, for de som ønsker å bidra med noe godt. Penger, for de som ønsker å kjøpe lodd, eller speider skjorte og lignende Her avlegger de nye speiderne speiderløftet, og blir høytidlig tatt opp i enheten deres. Da inviterer vi alle i Fevik 1. sammen med familien deres. Vi spiser grøt, og koser oss. Vi avtaler på forhånd med noen foreldre som tar med grøt.Det er også godt med litt kake, om noen kunne tenke seg å ta med.Vi er svært takknemlige om noe foreldre har anledning til dette!! Vi har ofte en liten utlodning, og tar også med skjorter og skjerf, hvis noen ønsker å prøve størrelser, og kjøpe. PS! Gå i speiderskjorte og skjerf. Sørg for at merkene er sydd riktig på! Og for dere som skal ha merkesnorer, er det viktig, at vi kan se hvor mange merker dere har. Så på med riktig antrekk! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 12. Ledermøte under julegildet Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: På hytta under julegildet. Dato & klokkeslett: 12:00 på lørdagen. Se kalenderen Ta med: Kalender, slik at vi kan avtale når DU kan helt sikkert. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar for de forskjellige aktivitetene, og setter datoer. Før sommeren bruker vi å være hjemme hos Anita i Grefstadvika. Og før jul er vi på speiderhytta, under ”Julegildet”. Det er viktig at alle lederne stiller opp, og har med sin personlige kalender, slik at vi kan avtale hvem som kan stille opp på de forskjellige aktivitetene. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 13. Julegilde Kategori: Hyttetur. Gjelder for: Patruljeførere og assistenter i tropp og Rovere i Fevik 1. Ansvar: Morten. Sted: Speiderhytta. Oppmøte sted: Veien inn til speiderhytta Avreise sted: Veien inn til speiderhytta Fra dato & klokkeslett: Fredag 18:00(se kalenderen). Til dato & klokkeslett: Søndager 14:00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Julemiddag med tilbehør, gjerne ferdig stekt. Avtal gjerne og ta med noe sammen (Ribbe, medisterpølse osv) Drikke, julebrus er nødvendig! Brød og pålegg for 4 måltider. DVD’er, du kunne tenke deg å se. Dere avstemmer hva dere ser på der oppe. Julepynt? Skrivesaker og kalender. (Kanskje dere også i år, må ta med ekstra PC høytalere, og en PC i back up?) Tur sekk (vi sover inne i hytta). (Se hvordan man pakke sekken for en hytte tur på hjemmesiden.) . Rovere, patruljeførere og assistenter, har et ekstra ansvar gjennom hele speider året. Nå er det på tide at de skal få en velfortjent belønning! De koser seg, med julemat og DVD titting. Det blir sene kvelder, og masse kos! Lørdag 12:00 kommer øvrige ledere opp, for å planlegge vår halvåret. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe

 14. Juletre - brenning Kategori: Aktivitet sammen med andre speidergrupper. Gjelder for: Alle i Fevik 1 med familie. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Store Groos. Fra dato & klokkeslett: Tirsdag 16:00 ( se kalenderen). Til klokkeslett: 18:00 Ta med: Juletreet Kakerester Noe å sitte på, som f.eks, sitteunderlag, liggeunderlag, skinn eller annet som han være praktisk og varmt å sitte på. Kle dere fornuftig!! Fevik 1. er invitert til å delta sammen med andre speidergrupper i Grimstad på Juletrebrenning.Dette er en hyggelig tradisjon vi har hatt i Fevik 1. i mange år. Det er en grei måte å bli kvitt juletreet på, og en hyggelig start på det nye speideråret. Vi tar gjerne med julekake rester, noe godt å drikke, og har det hyggelig rundt bålet Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 15. Basar Gjelder for: Alle i Fevik 1, med familie. Ansvar: Lederne i tropp. Dato og tid: Torsdag 18:00 – 20:00 Loddbøkene: Leveres SENEST speidermøtet før basaren, selv om de ikke er utsolgt. Viktig! Antrekk: Speiderne går i speiderskjorte og skjerf (de som har) Ta med: Gevinster. Vi tar gjerne imot gevinster, hele året, og helst senest speidermøtet før basaren. Ferskvare (fruktkurv og lignende) tas med selv dagen. Gevinster er både kjøpt og hjemmelaget, spill, turutstyr, leker, duker, ting og tang, kake, godteri, fruktkurver, og mye annet. Kategori: Basar. Sted: Fjære grendehus. Kjære speidere og speiderfamilier! Velkommen til årets basar, som tradisjonen tro holdes i mars, hvert år! Vi serverer kaffe(, saft) og kake. Speiderne selger lodd i forkant, og på selve dagen. Da ønsker vi, at foreldre og familie kan stille med gevinster. Dette er alt fra hjemmestrikkede sokker, til gaver kjøpt i butikken. Ta med familie, venner og vinnerlykken . Og kom på god gammeldags basar! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 16. Tenkedagen Gjelder for: Alle verdens speidere. Ansvar: Lederne i de forskjellige gruppene bytter på ansvaret. Oppmøte: Litt forskjellig fra gang til gang. Men bruker å være i byen et sted. Tid: 22. Februar Ta med: Sitteunderlag Antrekk: Speiderskjerf og skjorte. Leirbålskappe. (De som har) Kategori: Aktivitet sammen med andre speidergrupper.. Sted: Grimstad. Ideen er at en dag i året skal vi fokusere på at vi tilhører en verdensomspennende forening og at vi skal reflektere over det. Datoen 22. februar, er fødselsdagen til både Olav og Robert Baden Powell. Hvordan dagen blir markert varierer fra land til land og mellom speidergrupper i hvert enkelt land. Felles for feiringen er at vi tilhører en verdens omspennede organisasjon. Speiderne gir ofte en liten gave til tenkedagsfondet. Verdenskontorene bruker pengene som kommer inn til å bringe speiderarbeidet ut til stadig flere land, slik at flere ungdommer får mulighet til å ta del i vårt internasjonale fellesskap. Det er i første rekke land med svak økonomi som nyter godt av pengene fra fondet. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 17. St. Georgsdagen 23. april Gjelder for: Alle verdens speidere. Ansvar: Lederne i de forskjellige gruppene bytter på ansvaret. Oppmøte: Litt forskjellig fra gang til gang. Men bruker å være i byen et sted. Tid: 23. april Ta med: Sitteunderlag Antrekk: Speiderskjerf og skjorte. Leirbålskappe. (De som har) Kategori: Aktivitet sammen med andre speidergrupper.. Sted: Grimstad. St. Georgsdagen er 23. april. På denne dagen fornyer speiderne sitt speiderløfte. Dagen feires til minne om helgenridderen St. Georg. Et gammelt sagn forteller at han kjempet mot en ildsprutende drake for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette er symbolet på St. Georgs kamp mot det som er dårlig og ondt (draken), og for det som er godt, edelt og sant (prinsessen) Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 18. Småspeider konkurransen Gjelder for: Bevere og Ulver i Fevik 1. Ansvar: Lederne i Fevik 1, og de andre i kretsen bytter på ansvaret.. Oppmøte/registrering: Kl. 10.30 (kjør inn porten til Hoveleiren, Tromøya, gå til Amfiet) Start:Kl. 11.00 Slutt: Ca. kl. 14.30/15.00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før. Ta med: Mat og drikke i liten sekk (spising underveis), kanskje også sittepute Kategori: Konkurranse. Sted: Hove på Tromøya. Småspeiderkonkurransen er en patruljevis konkurranse hvor alle småspeiderne (1.-4. kl.) i Aust-Agder krets deltar. Alle deltagere får merke, eller ny snor, til å festet i et av de 4 hullene. Det blir forskjellige spørsmål/oppgaver i en merket løype med bemannede poster. Foreldre/søsken kan gjerne være med, d.v.s. tilbringe tiden på Hove med tur, mat og drikke mens speiderne er underveis i konkurranseløypa. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 19. Byløp Gjelder for: Alle speiderne i Grimstad. Ansvar: Lederne i Fevik 1, og de andre i kretsen bytter på ansvaret.. Dato: Alltid en tirsdag i mai. Oppmøte: Flokk: ved Misjonskirken. Tropp: ved Triangelhuset. Start: kl. 17.00 Slutt: ca. kl. 19.00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før. Ta med: Mat og drikke i liten sekk (spising underveis), kanskje også sittepute. Antrekk: Gode sko, speiderskjorte og skjerf. Kategori: Konkurranse. Sted: Grimstad ved Misjonskirken og Triangelhuset. Byløpkonkurranse er for alle speiderne i kommunen, patruljevis, arrangert av Grimstad Speiderråd. PS: Skal ikke løpe altså, men gå ei rundløype med bemannede poster med forskjellige oppgaver. Flokken og Troppen går forskjellige løyper. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 20. Nasjonaldag Gjelder for: Alle speiderne i Fevik 1.. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Dato: 17. mai. Oppmøte: Der borgertoget starter. Bruker å være i storgata. Se avisa. Start: Bruker å være kl. 17.00. Se avisa. Ta med: Flagg. Og gode ideer for hva vi kan finne på i toget. Påmeldingsfrist, for tema i borgertoget: Senest siste speidermøtet, før 17. mai.. Antrekk: Gode sko, speiderskjorte og skjerf. Kategori: Nasjonaldag. Sted: Grimstad borgertog Speiderne stiller alltid i borgertoget. Vi går sammen med de andre speiderne, og lager gjerne et tema, for speideren, vi viser frem i toget. Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 21. Avslutningstur Gjelder for: Ulver, Harer, Ekorn, Rovere og Ledere i Fevik 1. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Pris: 100,- for Ulver. 20,- for alle andre. (betales til 2840 33 01193 innen påmeldingsfristen, og merkes med speidernavn) Oppmøte: Veien inn til speiderhytta Fredag 18:00. Lørdag kl: 12:00 for Ulvene! Avreise: Veien inn til speiderhytta: Søndag 13:00 Påmeldingsfrist : Tirsdagen før turen Ta med: Tur sekk. Se hvordan man pakke sekken for en hytte tur på hjemmesiden. Kategori: Hyttetur. Sted: Speiderhytta. På avslutningsturen, sover vi alle ute i lavvoen! Ulvene skal ikke på tur før på lørdag!!! Speiderne må gå fra veien og inn til hytta og ut igjen, ca 2 km. Ulvene slipper å bære bagasjen inn. Deres bagasje blir kjørt inn. Ulvene får ikke lov, å ta med mat selv. Og må derfor betale mer. Vi koser oss på speiderhytta, lærer noe nyttig, og kanskje vi tar et merke? • PS: Har din sønn/datter behov for å ha med foreldre/foresatte, så er du/dere velkommen til å bli med. Meld deg selv også på da (20,-). Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

 22. Ledermøte før sommeren Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere, og veldig gjerne foreldre eller andre som ønsker å delta. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita. Dato & klokkeslett: Før sommerferien. Se kalenderen Ta med: Kalender, slik at vi kan avtale når DU kan helt sikkert. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar for de forskjellige aktivitetene, og setter datoer. Før sommeren bruker vi å være hjemme hos Anita i Grefstadvika. Og før jul er vi på speiderhytta, under ”Julegildet”. Det er viktig at alle lederne stiller opp, og har med sin personlige kalender, slik at vi kan avtale hvem som kan stille opp på de forskjellige aktivitetene. Foreldre, og andre som kanskje kunne tenke seg å bidra mer eller mindre, er hjertelig velkommen! Helt uforpliktende!!! Speiderhilsen fra lederne i Fevik 1. speidergruppe.

More Related