1 / 17

ESKAM

ESKAM. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010. Merkezin Kuruluş Tarihi: Mart 2010 Danışma Kurulu: 44 ESOGU öğretim üyesi ve 2 kişi üniversite dışından (Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye)

arnie
Download Presentation

ESKAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ESKAM ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010

 2. Merkezin Kuruluş Tarihi: Mart 2010 • Danışma Kurulu: 44 ESOGU öğretim üyesi ve 2 kişiüniversite dışından (Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye) • Yönetim Kurulu: 7 öğretim üyesi (Danışma Kurulu seçer) • Temel hedefler; • Bilimsel çalışmalarda (makale, kitap, vb) bulunmak • Bilimsel toplantılar (sempozyum, kongre, çalıştay, vb) düzenlemek • Projeler, analizler ve araştırmalar yapmak • Üniversite ile üniversite öğrencileri ve toplum arasında koordinasyonu sağlamak, farkındalıkları arttırmak I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 3. ESKAM’IN FAALİYETLERİ • ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI • PROJELER • SEMPOZYUM • ÇALIŞTAY • ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR • KATILDIĞI FAALİYETLER I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 4. Çalışma Gruplarının Oluşturulması: Çalışma grupları 2010 yılı güz döneminde “Kadın Akademisyen Buluşmaları” başlıklı etkinlik sonucu oluşturulmuştur. Amaç: Sağlıktan şiddete, haklardan eğitime kadın olmak ve çalışan kadın sorunlarını konuşmak, tartışmak ve üniversite personelinin de içinde olacağı çalışma gruplarını belirlemek. Sonuç: Fakülte bazında yaklaşık 150 akademisyen katılmıştır. Altı adet çalışma grubu oluşturulmuştur. I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 5. ESKAM SAĞLIK İKTİSAT EĞİTİM ÇEVRE SANAT ve EDEBİYAT GENÇ ESKAM ŞİDDET I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 6. Genç ESKAM; • Asistan ve öğrencilerin oluşturduğu alt gruptur. Grup tüm asistan ve öğrencilere açıktır. • Amaç: • Gençleri ESKAM’ın etkinliklerine katmak, birlikte çalışmak • Kadın konularına duyarlılıklarını arttırmak • Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarını arttırmak • Diğer öğrencilere ulaşmak • Birikim ve tecrübelerimizi öğrencilere aktarmak I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 7. Genç ESKAM Faaliyetleri: • ESKAM’ın etkinliklerine destek vermek • Toplantılar yapmak (toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarını tartışmak) • 8 Mart 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği • Bahar şenliklerinde diğer öğrencilerle buluşmak ve ESKAM’ı tanıtmak I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 8. PROJELER: 1. BAP projesi; Başlık: ESOGU çalışan kadınlarda Meme ve Serviks Kanserine ilişkin Risk ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi, Meme ve Serviks Kanseri Taraması Kanserde erken tanının önemini vurgulama amaçlı ESKAM aracılığıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği arasında bir protokol imzalandı. Proje çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde çalışan tüm kadın personele hem eğitim verildi hem de meme ve serviks kanseri taramaları yapıldı. Çalışma Mart 2014 te bitirilmiş ve raporu hazırlanmıştır. I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 9. PROJELER: 2. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Eğitimi (Uygulamalı Eğitim) Birleşmiş Milletler’in (UN) ortak, Sabancı Vakfı’nın Hibe projesi Ortaklar: ESKAM, AKAUM, Belediye, Soroptimst Eskişehir klübü Amaç: Yerel Yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ulşabilmek bütçelemenin toplumsal cinsyete duyarl biçimde yapılmasını sağlamak. Proje çerçevesinde yapılan arama ttoplantısında ESEP adında bir platform oluşmuş ve yol haritası belirlenmiştir. Platform adaylardan toplumsal cinsyete eşitliği adına neleri tahhüt ettiklerini öğrenerek, seçimle başa gelenleri tahhütlerinin yerine getirip getirmeyeceklerinin takip edecektir. Proje Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmış olacaktır. I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 10. SEMPOZYUM: 6-7-8 Mart 2012 tarihlerinde Eskişehir’de ilk defa kadın konulu “1. Kadın Araştırmaları” başlıklı Sempozyum yapılmıştır. Sempozyumun konusu: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda araştırmaların yapılmasına, sorunların tanımlanmasına ve politikaların yapılandırılmasına katkı sağlamak ve kadın araştırmaları alanındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaşmaktır. Sempozyum Konuları: Bilimde Kadın Kadın Sağlığı İktisatta Kadın Farklı Kültürlerde Kadın Eğitimde Kadın Edebiyatta ve Sanatta Kadın Kadın Psikolojisi Hukukta Kadın Kadına Yönelik Şiddet Kitle İletişim Araçlarında Kadın Engelli Kadın Göç Olgusunda (Hareketlerinde) Kadın Mimaride Kadın Dinlerin Kadına Bakış Açısı Ailede Kadın Yaşlılıkta Kadın I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 11. SEMPOZYUM: Üç gün süren sempozyumda kadın konuları ve sorunlarını farklı açılardan değerlendiren 133 bildiri sunulmuş ve 4 adet panel yapılmıştır. 1. Kadın araştırmalarının geleceği: Kadının farkındalığını arttıran çalışmaların kadın araştırmalarının konusu olabileceği tartışılmıştır. 2. Birey olma yolunda kadın: Geleneksel yapının, kadının birey olmasını zorlaştırdığı tartışılmıştır. 3. Eskişehir’deki kadın istihdamındaki gelişmeler 4. Kadın sağlığı farkındalığı ve engelli kadınların sorunları I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 12. ETKİNLİKLER: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü -ESKAM- SKHG (2011) - Haller Gençlik Merkezinde SKHG ile birlikte etkinlik «Kadın ve Hukuk» başlıklı konuşma «Haklarımı Öğreniyorum» kitapçık -Atölye çalışmaları (SARAR, ETİ, DSİ) -Şiddet -Kadın sorunları -ESKAM (2012) -«Kadın Cinayetleri» başlıklı bir konferans -«Kelebekler Zamanı» film gösterisi I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 13. ETKİNLİKLER: Dünya Kadınlar Günü Kutlaması (2011) -ESKAM ve ESOGÜ Öğrenci Konseyi İşbirliği ile “Yarınlar Daha Güzel” temalı etkinlik düzenlenmiştir. Meme kanserinde erken tanının önemi (2012) -(ESKAM-BPW’nun birlikte düzenledikleri etkinlik) Amaç: Meme kanserinde kadınların farkındalığının arttırılması -ESOGÜ’den iki öğretim üyesinin söyleşisi -Meme kanseri tanısı almış 30-35 kadından oluşan farkındalık korosunun konseri Dünya Kadınlar Günü Kutlaması (2013) -Dört konuşmacının katıldığı ‘Kürtajı Tartışıyoruz’ başlıklı panel -‘Kafkanın Kadınları’ başlıklı tiyatro gösterisi I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 14. TOPLANTILAR: • ESKAM- SKHG: • «Toplumsal Cinsiyet Eğitim Setini» • oluşturmak amaçlı birçok toplantı ve • kişisel gelişim amaçlı eğitim toplantıları • yapıldı ve halen devam etmektedir. • Eğitim seti 10 modül olarak belirlendi: • Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Hukuk • Mekan, Kadın ve Şiddet • Din ve Şiddet • Medya ve Şiddet • Eğitim ve Şiddet • Siyaset ve Şiddet • Sağlık Sistemi ve Şiddet • Politikalar • Ataerkillik • Ekonomi ve Kadın I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 15. KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR: -Ulusal kongre, sempozyum ve toplantılara konuşmacı ve dinleyici olarak katılmıştır. -Eskişehir Valiliğine bağlı Kent Konseyi’nde ESKAM Yönetim Kurulu üyeleri aktif olarak görev almışlardır. -Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Komitesi (CAHVİO) Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme ve Hazırlık toplantısına katılmıştır. -CEDAW gölge raporunun hazırlanması raporu için düzenlenen toplantılara katılmıştır. -Kadınlara yönelik şiddetin sonucu olarak ortaya çıkan namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin işbirliği ile hayata geçirilmesi konusunda oluşturmuş olan “İl Koordinasyon Kurulu”na katılmıştır. -Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplantılara katılmıştır. -Eskişehir’de kadın istihdamını arttırmak amaçlı İş-Kur organizasyonu ile yapılan toplantılara katılmıştır. I. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2014

 16. İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ: Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) Rektörlük 3. Kat, No:330 Tel: 0(222) 239 37 50/5879 Fax:0(222) 229 14 18 Web: http://eskam.ogu.edu.tr E-mail: eskam@ogu.edu.tr

 17. Teşekkür ederiz ESKAM YÖNETİM KURULU

More Related