BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM - PowerPoint PPT Presentation

b yod zel hammaddeler ret m ve s zle mel tarim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM

play fullscreen
1 / 18
BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM
208 Views
Download Presentation
arnav
Download Presentation

BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM Prof. Dr. Fikret AKINERDEM S.Ü. Ziraat Fakültesifakiner@selcuk.edu.tr

 2. GENELDE • Ülkemiz, tarımsal potansiyeli. • Bitkisel ve hayvansal üretim değerleri, • Tarımda 2 avantaj: • Enerji de dâhil olmak üzere ihtiyaç duyduğu her türlü konuyu kendi içinde çözebilir, • Çok sayıda konu kendi içinde kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

 3. HEDEF • Petrole olan bağımlılığı azaltmak ve kriz dönemlerinde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynakları, • kolay ve ucuz kaynak olduğu için bitkisel yağların kullanılması görüşü (ENERJİ TARIMI) ağırlık kazanmaktadır.

 4. 2003 – 2005 yıllarında ham yağ ve yağlı tohumlara ödenen miktar: YAĞ BİTKİLERİ İTHALAT MİKTARI • 2003 yılı için TOPLAM 852 milyon $, • 2004 yılı için TOPLAM 985 milyon $, • 2005 yılı için 1.1 Milyar $ ödenmiştir

 5. YAĞ BİTKİLERİ ARTIŞI OLMAYIŞI • Alım garantisi yoktu, • Üreticiye getirisi yüksek değildi • Biyodizel bu 2 problemi ortadan kaldırmıştır

 6. Yağ bitkileri ekimi (dünya ha)

 7. Türkiye yağ bitkileri ekimi ve üretimi

 8. Türkiye yağ bitkileri ekimi ve üretimi (ha)

 9. TARIMSAL ÜRETİM VE BİYODİZEL • Ülkemizde 2 yıldır yapılan BİYODİZEL çalışmalarında bundan sonra ki gündemi Türk çiftçisi oluşturmalıdır. • Biyodizelin ve yağ bitkileri üretim felsefesinin bir milli, stratejik, yatırım, ekonomik ve yerli-yenilenebilir bir üretim programı olduğu iyi anlatılmalıdır.

 10. BİYODİZELİN YERİ • BİYODİZEL PROĞRAMINI BİR YAĞ BİTKİLERİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRMA PROĞRAMI olmakla birlikte yeni bir üretim sistemi veya felsefesi ile ekonomik, stratejik, teknik sosyal ve kültürel boyutuyla da YERLİ ÜRETİME YÖNELİK OLMASI veya; • işletmeciyi yerli üretimle destekleme programı olarak bakılmasıdır.

 11. HEDEF BAŞARIDA • Sözleşmeli tarımla alım garantisi, • Çiftçiye yüksek getiri, • Biyodizelciye yerli ve ekonomik hammadde

 12. POTANSİYEL BİTKİLER • Türkiye'de kolza, aspir, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi bitkilerin enerji amaçlı tarımı • Tarımı sorunsuz ve maliyeti ayçiçeği ve buğdaydan az olan kolza ve aspir, • GAP Bölgesi'nde 1.8 milyon ha, KOP projesi ile 2 milyon ha sulu tarım ile; toplam 1 milyon ha yağ bitkileri üretimi • pamukla birlikte kolza, aspir ve soya üretilebilme imkanına sahip olacaktır. • 2 milyon ha yağ bitkileri üretimi 2 milyon ton yağ

 13. Desteklemeler • Kolza : 20.0 ykr/kg; artış % 54 • Ayçiçeği : 17.5 ykr/kg; artış % 30 • Soya : 24.0 ykr/kg; artış % 42 • Pamuk : 32.0 ykr/kg; artış % 40

 14. SÖZLEŞMELİ TARIM • Alım garantisi: • 1. üreticiye • 2. işletmeciye • Ürün planlaması. • Kaliteli ürün • Fiyat garantisi.

 15. İşletmeciye; • Garantili hammadde temini, • Kaliteli ve sağlam ürün

 16. üreticiye • Ürünün kontrolü • ÇKS sistemi • Desteklemeler • ÖRNEKLEMELER

 17. sonuç • Biyodizel programı tarımsal üretim programı içinde değerlendirilmeli • Bu programın enerji tarımı dahilinde ele alınması ve yerli hammadde üretimi • Buğday üretim fazlası yükü azaltılması • Bağımsız ve özerk BİYODİZEL ÜST BİRLİĞİNİN kurulması • 2 milyon ha alan= 2milyon ton üretim TOPLAM 4-5 MİLYAR $ YERLİ İSTİHDAM