pravilnik o hidrantskoj mre i za ga enje po ara narodne novine broj 8 06
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA “Narodne novine” broj 8/06.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA “Narodne novine” broj 8/06. - PowerPoint PPT Presentation


 • 832 Views
 • Uploaded on

PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA “Narodne novine” broj 8/06. Razlozi za donošenje novog Pravilnika. Razlozi za donošenje novog Pravilnika. Hidrantska mreža za gašenje požara – jedna od osnovnih tehničkih mjera za gašenje požara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA “Narodne novine” broj 8/06.' - armine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravilnik o hidrantskoj mre i za ga enje po ara narodne novine broj 8 06

PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA“Narodne novine” broj 8/06.

Razlozi za donošenje novog Pravilnika

razlozi za dono enje novog pravilnika
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Hidrantska mreža za gašenje požara – jedna od osnovnih tehničkih mjera za gašenje požara.
 • Često se prenaglašava njeno značenje (posebno suhe HM – sa značajkama kako su određene Pravilnikom o tehničkim normativima ....- problemi održavanja).
razlozi za dono enje novog pravilnika1
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Temeljem odredbi članka 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 58/93. i 33/05) moguće je da Ministarstvo unutarnjih poslova na zahtjev investitora ili projektanata građevine rješenjem posebno utvrdi uvjete zaštite od požara kojima će se ispuniti bitni zahtjevi iz područja zaštite od požara (primjena drugih mjera zaštite u slučajevima kada nije moguće ispuniti bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene propisima).
razlozi za dono enje novog pravilnika2
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Statistički podaci sa vatrogasnih intervencija ukazuju da se požari najčešće ne gase s unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara.
 • Vatrogasci na intervenciji povlače svoje pruge i ne pouzdaju se u izgrađenu unutarnju HM.
 • Za korištenje HM potrebna je obučenost osoba koje ju koriste i njihova tjelesna pripremljenost i uvježbanost.
 • Na razini države ulažu se ogromna materijalna sredstva u izgradnju HM za gašenje požara.
razlozi za dono enje novog pravilnika3
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (S.L. broj 30/91.) propis je bivše, nepostojeće države a primjenjivao se temeljem članka 53. Zakona o normizaciji (“Narodne novine” broj 55/96.) do 15.10.2003. god.
 • Člankom 21. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (“Narodne novine” broj 158/93.) prestale su važiti odredbe članka 53. Zakona o normizaciji (NN. broj 55/96.).
razlozi za dono enje novog pravilnika4
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Člankom 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti i dalje se primjenjuju tehnički propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (“NN” broj 55/96.).
razlozi za dono enje novog pravilnika5
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Problemi s tumačenjem odredbi propisa koje nisu jednoznačne (tumačenje daje tijelo koje je donijelo propis).

Propis je donio bivši Zavod za standardizaciju, a tumačenja odredbi davalo je Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

razlozi za dono enje novog pravilnika6
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Određenja
 • visina objekta – visina poda najviše etaže iznad kote terena na koji je moguć pristup vatrogasnim vozilima.

Problematično određivanje visine u slučaju usjeka, nasipa i nagnutih terena.

odre enja
Određenja
 • ukupna količina vode – zbir potrebnih količina vode za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za vrijeme gašenja najmanje2 sata te stabilnih sustava za gašenje požara vodom u projektiranom vremenu.
odre enja1
Određenja

Količine vode u RH nisu neograničene – problemi s opskrbom.

Do posebnih teškoća dolazilo je u području priobalja tijekom ljetne sezone (turističke sezone).

Taktika gašenja požara vatrogasaca (unutarnja i vanjska navala).

razlozi za dono enje novog pravilnika7
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Obveza ugradnje nije propisana Pravilnikom o tehničkim normativima...
 • Propisivanje posebnim uvjetima građenja ukoliko nije postojao poseban hrvatski propis za konkretni objekt
razlozi za dono enje novog pravilnika8
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Izvor vode kapacitetom mora osigurati potrebne količine vode (čl. 3)
 • propisuje se mjesto postavljanja crpke (ne uzimaju se u obzir značajke crpke – usisna visina crpke manja od 6 m ?) (čl. 4.)
 • Ispitivanje priljeva vode (sušno razdoblje od najmanje 60 dana?)
razlozi za dono enje novog pravilnika9
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Utvrđuju se značajke privremenog postrojenja za zahvaćanje vode (HM treba se nalaziti u uporabi u vrijeme korištenja objekta – nije privremena mjera) čl. 4.
 • Utvrđuju se značajke stalnog postrojenja za zahvaćanje vode općenito – teško dokazive značajke (lako održavanje i brza zamjena na pr.) čl. 5.
razlozi za dono enje novog pravilnika10
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Propisuje se konstrukcija spremnika za napajanje HM (čl. 7 – 9)

Atmosferske vode, ukopani, poluukopani i nadzemni spremnici, mogućnost uzimanja vode i punjenje spremnika, položaj “visinskih spremnika” i sl. - nepotrebna određenja.

razlozi za dono enje novog pravilnika11
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Opskrba HM ne smije biti onemogućena zamrzavanjem vode (čl. 10.) (HM će biti neispravna u suprotnom slučaju)
 • Spajanje vodovoda za pitku vodu i drugih izvora za napajanje nije dozvoljeno – određeno drugim propisima (čl. 11.).
razlozi za dono enje novog pravilnika12
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Određivanje količina vode u sekundi obzirom na broj stanovnika i određen broj istovremenih požara (čl. 12.).

Prebacivanjem tablice u Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (“Narodne novine” broj 35/94. i 110/05.) omogućeno je da se temeljem činjeničnog stanja predlažu cjelovite mjere kojima će se stanje HM uskladiti s traženim značajkama.

razlozi za dono enje novog pravilnika13
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Ograničavanje veličina građevine (volumen) obzirom na vrstu tehnološkog procesa koji se ovija u građevini i stupnju otpornosti građevine (čl. 13.)

na pr.

Stambeni objekti koji mogu primiti više od 500 osoba ograničeni su volumenom do 50 000 m3.

razlozi za dono enje novog pravilnika14
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Vanjska hidrantska mreža morala se je graditi u prstenastim sustavima (čl. 16.).

Problemi su se pojavljivali u slučajevima slijepih ulica kada je PO veće od 1 GJ/M2 ili su ulice duže od 180 m.

razlozi za dono enje novog pravilnika15
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Udaljenost između dva hidranta u naseljenim mjestima u kojima se nalaze pretežno stambeni objekti mogla je iznositi najviše 150m (čl. 17.).

Problem su razvučena naselja s međusobno udaljenijim objektima (požari se ne gase neposredno HM već sredstvima VP)

razlozi za dono enje novog pravilnika16
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Za zaštitu visokih građevina HM na spoju HM na javnu vodovodnu mrežu morao je biti postavljen priključak za vatrogasno vozilo radi mogućnosti potiskivanja vode iz vozila u HM (čl. 18.).

Upitna je čvrstoća cjevovoda s njegovim elementima

razlozi za dono enje novog pravilnika17
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Nadalje, istim člankom stavkom 2. određeno je da se u slučaju kada je javna vodovodna mreža namijenjena opskrbi pitkom vodom priključak ne smije koristiti za potiskivanje vode u HM.

Postavlja se pitanje čemu onda koristi taj priključak (vatrogasno vozilo se opskrbljuje vodom na hidrantu).

razlozi za dono enje novog pravilnika18
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Dozvoljena je samo ugradnja hidranata No 80 i No 100 (čl. 20.).

Nema razloga da se ne dozvoli ugradnja i No 150 (DIN 3222).

razlozi za dono enje novog pravilnika19
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Propisuje se minimalni promjer cijevi razvoda HM na nazivni promjer 100 mm.

Stvaraju se dodatni troškovi investitoru u slučaju kada je optimalno koristiti manje promjere cijevi.

razlozi za dono enje novog pravilnika20
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • U blizini svakog hidranta VHM predviđenog za neposredno gašenje požara morali su se postavljati ormarići s opremom za neposredno gašenje (čl. 23.)

Problem je nastajao prilikom donošenja odluke kada neki hidrant služi za neposredno gašenje

razlozi za dono enje novog pravilnika21
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Omogućeno je spajanje cjevovoda HM s cjevovodom za pitku vodu (čl. 24.).

Utiče se na zdravstvenu (bakteriološku) ispravnost vode za piće - dugotrajno stajanje vode u cjevovodu HM (područje posebnih propisa)

razlozi za dono enje novog pravilnika22
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Propisuju se detaljno projektna i konstrukcijska rješenja umjesto da se postavljaju zahtjevi koje unutarnja HM treba ispuniti (promjer 52 mm, dužina vatrogasne cijevi 15 m, mlaznica 12 mm (8 mm) loptasta slavina, visina postavljanja hidrantskog ormarića 1,5 m (čl. 26., 27.i 28. ).

Problem korištenja unutarnje HM od strane osoba koje nisu vatrogasci, zaštita prostora čije tlocrtne dimenzije (axb ili promjer) prelaze dužinu od 40 m,

razlozi za dono enje novog pravilnika23
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Označavanje hidrantskih ormarića (čl.

Nije u skladu s međunarodnim označavanjem (piktogram)

razlozi za dono enje novog pravilnika24
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Prostorije s visokim požarnim opterećenjem morale su se štititi s najmanje dva mlaza.

Nedovoljno precizna odredba.

razlozi za dono enje novog pravilnika25
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Protočna količina vode unutarnje HM određivala se prema visini objekta.

Kriterij je vrlo upitan a prouzročio je probleme kod visokih objekata s malim ili vrlo malim požarnim opterećenjem (Plomin).

razlozi za dono enje novog pravilnika26
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • otpornost na požar građevinskih elemenata prostorije u koju je smješten uređaj za povišenje tlaka izrjekom je određen na 2 sata.

Nosiva konstrukcija građevine, prema posebnom propisu može imati i manju otpornost na požar.

razlozi za dono enje novog pravilnika27
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Posebne odredbe o rezervnom izvoru napajanja

Mogućnost nestanka el. energije naravno uvijek postoji, a posebno u slučaju požara ali je opskrba el. energijom preko rezervnog izvora najčešće izuzetno skupa (u RH vatrogasna postrojba mora doći na intervenciju u roku od 15 min od dojave).

razlozi za dono enje novog pravilnika28
Razlozi za donošenje novog Pravilnika
 • Odredbe o suhoj HM nisu osiguravale njezinu učinkovitu uporabu (koristila bi se samo nakon dolaska vatrogasaca), a nisu propisani slučajevi izgradnje suhe HM (čl. 35., 36. i 37.).
 • Prilikom kontrole Hm mjerenje je trebalo obaviti nakon 2 minute istjecanja vode na najvišem ili najudaljenijem hidrantu.

Problemi su bili kod mjerenja na visokim objektima (višim od 75 m – 1500 l vode?).

Poseban problem bilo je ispitivanje suhe HM

ad