Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USABILITY PÅ SKRIFT om udarbejdelse af spørgeskemaer og manualer PowerPoint Presentation
Download Presentation
USABILITY PÅ SKRIFT om udarbejdelse af spørgeskemaer og manualer

USABILITY PÅ SKRIFT om udarbejdelse af spørgeskemaer og manualer

143 Views Download Presentation
Download Presentation

USABILITY PÅ SKRIFT om udarbejdelse af spørgeskemaer og manualer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. USABILITY PÅ SKRIFTom udarbejdelse af spørgeskemaerog manualer Præsentation på IT-Højskolen 06.10.2002 v/ Rune Mejlvang Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 2. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmål skal være entydige • Fandt du undervisningen interessant ?JaNej • Fandt du undervisningen interessant ?NejJa, øvelserneJa, forelæsningerneHar ikke taget stilling Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 3. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmål (2) • Hvor vigtig synes du spørgsmålet om forelæsning eller deltagelse er ?Meget vigtigNogenlunde vigtigIkke vigtigVed ikke Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 4. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmål (3) • "Synes du at regeringens udenrigspolitik er tilstrækkelig effektiv til at løse den alvorlige udenrigspolitiske krise?".Ja, tilstrækkeligNej, Ikke tilstrækkeligVed ikke Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 5. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmål (4) • Vil du stemme ved en kommende afstemning om udvidelse af EUJaNejVed ikke Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 6. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmål (5) • ”Fra tid til anden diskuteres det principielle spørgsmål, om Danmark skal være et kongedømme eller monarki som nu eller om man foretrækker en republik. Hvis den danske trone af en eller anden grund skulle besættes med en konge inden for den nuværende kongelige familie, ville De da i en sådan situation foretrække at Danmark blev en republik?”JaNejVed ikke Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 7. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmålstyper • Er Danmark stadig medlem af EF?JaNejVed ikke • Hvor mange penge bruger du på mad hver måned?0-499 Kr.500-999 Kr.Andet, angiv beløb …Kr. • Hvad er din favoritmad?SKRIV... Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 8. USABILITY PÅ SKRIFT Svaralternativer…hvad er galt • Hvor længe har du været på arbejde i dag ?6 timer eller mindre8 timerOver 8 timer • Fandt du undervisningen interessant ?NejJa, øvelserneJa, forelæsningerneHar ikke taget stilling Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 9. USABILITY PÅ SKRIFT Svaralternativer…hvad er galt • Hvor vigtig synes du spørgsmålet om forelæsning eller deltagelse er ?Meget vigtigNogenlunde vigtigIkke vigtigVed ikke Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 10. USABILITY PÅ SKRIFT Svaralternativer - • Hellere for mange end for få • Spørges der til noget eksakt - indkomst, arbejdstid, antal koner - skal der være mulighed for et eksakt svar. • Svaralternativerne skal være ensartede. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 11. USABILITY PÅ SKRIFT Spørgsmålenes rækkefølge • Rækkefølgen må ikke lede besvarelsen. • Gå fra det generelle til det specielle. • Gå fra det kendte til det mere kendte. • Spørgsmål om samme emne bringes sammen. • Spørgsmål hvor den forventede svarvillighed er lille bringes til sidst. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 12. USABILITY PÅ SKRIFT David Sless, Designing Forms : • ”Wright and Barnard provided a summary of general reading principles, as they apply to documents in general. Useful though it is, it gives little insight into the dynamics of reading on forms where principles of good conversation management seem more important than principles that apply to continuous text. Sequence, turn taking, and voice become the focus, rather than words.” (p.146) • "The fact that forms are badly designed tells us directly about the quality of that relationship. It is messy, unfair and, in main, serves the interests of the state or business, not the citizen or consumer." (p.149) Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 13. USABILITY PÅ SKRIFT Frohlich - kommunikationsregler : • Jeg arbejder mig gennem spørgsmålene i den rækkefølge de bliver stillet • Jeg springer spørgmål over som ikke passer på mig • Jeg læser kun det mest nødvendige for at udfylde skemaet. Grice : The cooperative principle • ”Make your conversational contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.” (i : Logic and Conversation) Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 14. USABILITY PÅ SKRIFT Grice - 4 maximer : • Sig hvad der er nødvendigt. • Sig hvad du tror er sandt. • Vær relevant • -og udtryk dig klart og direkte. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 15. USABILITY PÅ SKRIFT ”I dette spil kan deltage 2,3 eller 4 personer, som hver bruger 4 ensfarvede brikker. Disse anbringes i hjørnepladserne af tilsvarende farve, hvorefter spillet begynder med terningekast efter tur. - Fremrykningen sker venstre om.For at kunne føre en brik fra hjørnepladen ud på spillefeltet må der altid kastes en "Globus", som tillige altid giver ekstrakast. I fald dette også giver "Globus", kan spilleren enten føre en ny brik ud, eller også springe med den første brik til næste globefelt. Kastes der "Stjerne", rykker man frem til nærmeste stjernefelt, dog kun såfremt der ikke er et globefelt imellem, hvilket vil sige, at et globekast kan passere et stjernefelt, men et stjernekast ikke et globefelt.” Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 16. USABILITY PÅ SKRIFT Den gode manual indeholder:1) need to know og how to do information2)i en letforståelig form3) så de dårligste brugere kan udføre de nødvendige opgaver effektivt, sikkert og selvstændigt. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 17. USABILITY PÅ SKRIFT • Luk munden når du gaber • Undlad at holde munden åben når du gaber • I tilfælde af gaben bedes de venligst... Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 18. USABILITY PÅ SKRIFT Manualer og hjælpetekster : • Manual : lang, detaljeret og til konsulterende brug. • Hjælpetekst : kort og tilpasset til en særlig situation. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 19. USABILITY PÅ SKRIFT Måder at instruere på : • procedurer - som skal sikre at handlinger udføres i den rette rækkefølge. • Checklister - som skal sikre at de rigtige handlinger udføres. • Decision aids / Beslutningshjælp - som skal sikre at den rigtige handling vælges og bringes til udførelse. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 20. USABILITY PÅ SKRIFT Øvelse : • gå sammen 2 og 2. • Skriv en kort brugsanvisning som kunne stå på bagsiden af en æske tændstikker. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 21. USABILITY PÅ SKRIFT Hvordan bliver instruktioner brugt : • Hvordan og hvornår vælger brugeren at konsultere en instruktion? • Hvordan finder brugeren instruktionen frem? • Hvordan finder brugeren den fornødne hjælp i instruktionen? • Giver instruktionen brugeren informationen i en form der sikrer at handlingen kan udføres korrekt? Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 22. USABILITY PÅ SKRIFT Hvordan bliver instruktioner brugt (2): • Fremgår det tydeligt hvilken handling der er den rigtige i en given situation? • Fremgår det tydeligt af instruktionen hvilken feedback fra systemet brugeren skal være opmærksom på når det skal afklares om en handling er korrekt eller ej? Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 23. USABILITY PÅ SKRIFT Valg af instruktionsform : • Skal man planlægge at undervise folk så de kender systemet til bunds eller skal man stole på at hjælpetekster er tilstrækkeligt ? • Når man i en instruktion skriver at brugeren skal udføre en bestemt handling skal man være sikker på at vedkommende er i stand til dette. • Et stort antal hjælpetekster og manualer bruges ikke - folk ved ikke hvor de findes og er ikke i stand til at afkode dem. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 24. USABILITY PÅ SKRIFT Hvad er målet med instruktionen : • At overholde love og regler. • At nedbringe fejlrater. • At kunne blære sig med at man laver veldokumenterede brugervenlige produkter. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 25. USABILITY PÅ SKRIFT Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 26. USABILITY PÅ SKRIFT Hjælpetekster er gode i forb. med : • Handlinger der er vigtige men kun udføres sjældent - fx nødprocedurer. • Særligt svære handlinger og procedurer. • Når fejl bare er uacceptable - f.eks ved betjening af hospitals- og sikkerhedsudstyr. • Når brugeren arbejdsforhold giver mulighed for konsultation og brug af en hjælpetekst. • Når en handling kan gennemføres uden hjælp udefra pga. hjælpeteksten. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 27. USABILITY PÅ SKRIFT Skrivning af instruktioner kræver : • En tekniske forfatter. • Udviklere/progammør der sikrer at indholdet er korrekt. • Grafiske designere. • Usabilityeksperter. • Brugere. Human factors i manualarbejdet : • Hvem er de fremtidige brugere? • Afdækning af målgruppe/rs færdigheder. • Afdækning af brugssituationen. • Task analysis. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 28. USABILITY PÅ SKRIFT Sådan... : • Brug brugernes eget sprog. • Lav en ordliste hvor vanskelige ord forklares. • Brug ikke passiv. • Brug få negativer som ”aldrig”, ”sjældent”. • Ingen flertydigheder og omsvøb - hver direkte. • Skriv hele sætninger. • Skriv korte og koncise sætninger. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 29. USABILITY PÅ SKRIFT Sådan... (2): • Skriv instruktioner i den rækkefølge de skal udføres i. • Skriv først hvornår tingene skal gøres, dernæst hvad : Bland æggehvider, nødder, chokolade og mel når æggehviderne er stive!!! (ups - der dummer jeg mig tit!!!) • Vær præcis! • Instruktionerne må ikke være til at misforstå : svits lidt og tilsæt fløde til konsistensen er rigtig. Smag til med salt og peber Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 30. USABILITY PÅ SKRIFT Og på dokumentniveau husk at... : • Titler på kapitler og afsnit skal være informative. • Siderne skal nummereres. • Indholdsfortegnelse!!! • Headers og footers. • Index Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 31. USABILITY PÅ SKRIFT Vin... : • Gå sammen 2 og 2 • Skriv en vejledning til denne proptrækker.Vejledningen skal beskrive hele processen. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 32. USABILITY PÅ SKRIFT Wright beskriver brugen af instruktioner udfra følgende 3 aktivitetskategorier : • How people locate instructions. • How people understand and remember instructions. • How people carry out instructions. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 33. Patricia Wright How people locate instructions : • Informationssøgning er ikke en enkle proces men består ifølge Wright af mindst 4 skridt :Searchers must first decide what to look for (1), then how to search for it (2). After this they carry out and monitor the search activity (3). Finally they locate the information being sought and the search is over (4). Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 34. Patricia Wright How people understand and remember instructions : • Læseren har ofte en egen forventning til den procedure som en instruktion skal guide vedkommende igennem. • Denne forventning kan beskrives som slutmålet og en række kendte delhandlinger der er nødvendige for opnåelsen. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 35. Patricia Wright Hukommelse • Schemaer/forventninger til en procedure trækker på viden i brugerens langtidshukommelse. • Korttidshukommelse benyttes til at procesere vidend er kun skal benyttes i kort tid. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002

 36. Patricia Wright How people carry out instructions • Er instruktionen først fundet, forstået og accepteret så skal den føres ud i livet. • Action plans minder om schemaer i det de udgøres af læserens mål og de nødvendige skridt for opnåelsen af disse. • Action plans adskiller sig dog i det de er tilpasset den enkelte situation. Præsentation på IT-Højskolen, Rune Mejlvang, 06.11.2002