Ra unalne mre e
Download
1 / 12

RAČUNALNE MREŽE - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

RAČUNALNE MREŽE. Napravila: Antonia Bezić. Što su računalne mreže ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAČUNALNE MREŽE' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ra unalne mre e

RAČUNALNE MREŽE

Napravila: Antonia Bezić


To su ra unalne mre e
Što su računalne mreže?

 • Računalna mrežaje skupina dva ili više međusobno povezanih računala koji dijele neke resurse (podatke, sklopovlje, programe,...). Računala se smatraju povezanima ako mogu razmjenjivati informacije. Računalna mreža u širem smislu sadrži i ostale čvorove kao što su prospojnik ili usmjernik. Čvorovi računalne mreže u međusobnoj komunikaciji koriste komunikacijske protokole


Ra unalne se mre e svrstavaju prema zemljopisnom podru ju koje pokrivaju
Računalne se mreže svrstavaju prema zemljopisnom području koje pokrivaju:

 • PAN(Personal Area Network) - mreže s uskim područjem spajanja (bluetooth, IRDA)

 • LAN(Local Area Network) - lokalna mreža koja je na primjer u jednoj zgradi ili prostoriji

 • MAN(Metropolitan Area Network) - mreža koja se prostire preko područja jednog grada

 • WAN(Wide Area network) - široko područna mreža - kao npr. Internet


Računalne se mreže također mogu svrstati prema sustavima koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:

 • SAN(Storage Area Network) - mreža za spajanje računala na spremišta podataka

 • VLAN(Virtual LAN)

 • WLAN(Wireless LAN) - bežična lokalna mreža (Wi-Fi)


Pan personal area network
PAN( koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:Personal Area Network)

 • PAN je skraćenica za Personal Area Networkili slobodno prevedeno osobna računalna mreža koja služi za spajanje raznoraznih uređaja: računala, digitalnog asistenta, mobilnih telefonai ostalih uređaja koja se mogu naći u neposrednoj blizini neke osobe. Svi ti uređaji ne moraju biti u izričitom vlasništvu dotične osobe. Doseg PAN-a je obično se mjeri u nekoliko metara, a komunikacija se moze odvijati između samih uređaja s brzim mrežama i Internetom.

 • Žičane PAN se mogu tvoriti pomoću računalnih sabirnica kao što su USB i Firewire. Bežične PAN se mogu tvoriti tehnologijama kao što su IRDA i Bluetooth.


Lan local area network
LAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Local Area Network)

 • Lokalna računalna mrežaodnosno područna mreža (engl. local area network, LAN) namijenjena je povezivanju računala i drugih mrežnih uređaja na manjim udaljenostima, npr. u okviru jednog ureda, zgrade, postrojenja ili kuće.

 • LAN može imati do nekoliko stotina čvorova (umreženih uređaja) koji se u LAN spajaju putem specijaliziranih kabela velike podatkovne propusnosti koji se priključuju na hub ili preklopnik. Komunikacija se odvija preko TCP/IP protokola.

 • LAN omogućava dijeljenje podataka, uređaja kao i programa. LAN radi na najniža dva sloja OSI modela.


Man metropolitan area network
MAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Metropolitan Area Network)

 • MAN je kratica od (eng.) Metropolitan Area Networks, tj. mreža nekog područja (prvenstveno gradskog). Ovaj tip mreže spada u novije i uglavnom ih posjeduju svjetske metropole (cijeli grad je pokriven bežičnom mrežom), ili npr. studentski domovi, u Hrvatskoj su svi studentski domovi u gradu Zagrebu međusobno povezani (kod takvog povezivanja rabi se sve češće optika, sve rjeđe bakrene parice).

 • Karakteristike MAN-a su :

  • pokriva područje od 5 do 50 km

  • u njenoj izgradnji i implementaciji sudjeluju ISP-ovi koji pružaju usluge korisnicima

  • ima veliku brzinu (tipična propusnost je preko 1Mbps za bežične mreže, reda veličine 100 ili 1.000 Mbps za žične mreže)


Wan wide area network
WAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Wide Area network)

 • WAN ili mreža širokog područja je kraticaza engleskipojam Wide Area Network koji se obično prevodi kao globalna mreža, a označava podatkovnu mrežu koja pokriva veće zemljopisno područje: gradove, države ili kontinente.

 • Obično se koristi za međusobno povezivanje udaljenih računala ili lokalnih mreža (LAN), ali se preko nje mogu prenositi i druge digitalizirane informacije, npr. glas i slika. Najpoznatija izvedba globalne mreže je Internet.


San storage area network
SAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Storage Area Network)

 • Storage Area Network (SAN) je namjenska zasebna mreža za spremanje podataka, koja omogućava množini poslužitelja korištenje i dijeljenje raznih masovnih jedinica za spremanje podataka.

 • SAN-ovi imaju fleksibilnost jer se nove jedinice za spremanje podataka se mogu lako dodati ili oduzeti bez otvaranja poslužitelja i montiranja novog sklopovlja.


Vlan virtual lan
VLAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Virtual LAN)

 • VLAN (engleska skraćenica od Virtual Local Area Network, Virtual LAN) izvedba je lokane mreže u kojemu se logička podjela na domene prostiranja ostvaruje neovisno o fizičkoj povezanosti mrežnih uređaja na mrežne preklopnike.


Wlan wireless lan
WLAN koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:(Wireless LAN)

 • WLAN je kratica za engleski naziv Wireless Local Area Network i označava lokalnu mrežu (LAN) koja se zasniva na bežičnim tehnologijama.

 • Jedno od trenutačno najraširenijih WLAN inačica je Wi-Fi, registrirani znak Wi-Fi Alliance-a. Trenutačno postoje tri standarda koji su odobreni od strane IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.):


... koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:

 • Izradila:Antonia Bezić


ad