slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mesto živilske industrije pri oskrbi javnih zavodov s hrano in živili - pogled GZS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mesto živilske industrije pri oskrbi javnih zavodov s hrano in živili - pogled GZS

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Mesto živilske industrije pri oskrbi javnih zavodov s hrano in živili - pogled GZS - PowerPoint PPT Presentation

armen
117 Views
Download Presentation

Mesto živilske industrije pri oskrbi javnih zavodov s hrano in živili - pogled GZS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mesto živilske industrije pri oskrbi javnih zavodov s hrano in živili - pogled GZS Dr. Tatjana ZagorcZbornica kmetijskih in živilskih podjetij Murska Sobota, 19. maj 2014

 2. ZAKAJ JE LOKALNO PRIDELANA HRANA POMEMBNA?ŽIVILO DANES GLOBALNO Vroča čokolada z okusom kapučina Kakav v prahu, Gana Skodelice, Kitajska Pražena kava, Kolumbija Sladkor, Poljska Vanilija, Madagaskar List mete, Indija Čokolada, Belgija Smetana, Nizozemska

 3. Dan slovenske hrane

 4. Slovenska kmetijska podjetja

 5. Slovenskaživilsko-predelovalna industrija

 6. Realnost vSloveniji • Trenutno imamo790.000delovno aktivnih ljudi, • 90.000 samostojnih podjetnikov, ki si plačujejo minimalne prispevke kar je praviloma manj kot dejansko porabijo • 160.000 zaposlenih v javnem sektorju • 600.000upokojencev in številka se še povečuje • V obdobju 2000 – 2012 se je število mladih zavarovancev (od 20 – 29 let), ki bi plačevali prispevke v pokojninsko blagajno bistvenozmanjšalo na 50% • Imamo130.000brezposelnih oseb, tretjina od njih prejema denarno nadomestilo (340 milijonov EUR)

 7. ZAKAJ JE NAKUP SLOVENSKE HRANE POMEMBEN? Del državne varnosti Višja samooskrba = manjša odvisnost od uvoza Boljši življenjski standard celotne verige in partnerjev Razvoj in investicije v kmetijstvo, industrijo, turizem, gostinstvo Kratke transportne poti, manjše onesnaževanje Skrbnejši odnos do kupca /potrošnika

 8. Naša dejstva Pomembnost medsebojnega sodelovanja držav pri razvoju in ohranjanju kmetijstva pri zagotavljanju trajnostne oskrbe s hrano (FAO); izpostavljen pomen lokalno pridelane hrane

 9. Žitna veriga

 10. Zelenjadarska veriga

 11. Težave industrije pri javnih naročilih… • Slaba kontrola nad dobavitelji - nekateri brez plačanih prispevkov - brez nimajo referenc • V razpisni dokumentaciji se zahtevajo nesistemski znaki za kakovost živil • Lastna proizvodnja ne pomeni nobene prednosti • Bližina ne pomeni nobene prednosti • Pretirane potrebe po različnih proizvodih (300 vrst pekovskih izdelkov) • Povečujemo uvoz ekoloških pridelkov in živil • Fiksirane cene

 12. Globalna dejstva – volatilnost cen Agri Commodity prices (selection) Rabobank International

 13. Tehnično izboljšanje sistema naročanja

 14. OPTIMISTIČNO Merila kakovosti in pravilnega prehranjevanja (omejitev soli, ustrezna sestava živil…) Pilotni projekt (MKO in MF z naročniki) Definiranje šolskega asortimana izdelkov (šolski kruh, šolska žemlja, šolska hrenovka…) Izboljšanje tehničnih podlag za izboljšanje

 15. HVALA ZA POZORNOST dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij www.gzs.si/zkzp T: + 386 1 5898 294 E: zivilska.ind@gzs.si