Integrovan pl n rozvoje m sta strakonice iprm
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM). Co je IPRM?. soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí / projektů, které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města IPRM = nástroj, který umožní čerpat značné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrovan pl n rozvoje m sta strakonice iprm
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE(= IPRM)


Co je iprm
Co je IPRM?

 • soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí / projektů, které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města

 • IPRM = nástroj, který umožní čerpat značné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU –

  tzv. Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

 • minimální výše celkových výdajů na IPRM (tj. minimální hodnota výdajů všech zařazených projektů): 2 mil. EUR (tj. cca 50 mil. Kč)


Krit ria pro v b r obytn z ny
Kritéria pro výběr obytné zóny

 • souvislá plocha na území města

 • musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel větším než 20 000

 • musí zahrnovat nejméně 500 bytů (tj. min. cca 1300 obyvatel)

 • jedná se o zónu s koncentrací negativních jevů (tj. např. vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, vysoký stupeň kriminality a delikvence, sociální vyloučení, neuspokojivý demografický vývoj, nižší úroveň vzdělání, vysoká míra chudoby a vyloučení, nízká míra hospodářské aktivity atd.) – vybraná problémová zóna musí vykazovat nepříznivé hodnoty alespoň ve 3 kritériích
Z eho se skl d iprm
Z čeho se skládá IPRM?

 • IPRM musí zahrnovat 2 typy aktivit:

  1. revitalizace veřejných prostranství ve vybrané problémové obytné zóně

  2. regenerace bytových domů v rámci vybrané problémové obytné zóny


Podm nka pro iprm
Podmínka pro IPRM

!!! POZOR !!!

Minimálně 40% z celkových výdajů IPRM je nutné čerpat na projekty spojené

s regenerací bytových domů!


Ad 1 revitalizace ve ejn ch prostranstv
ad 1. Revitalizace veřejných prostranství

 • Příjemce dotace = pouze MĚSTO

 • Výše dotace na 1 projekt:

  max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu


Ad 1 revitalizace ve ejn ch prostranstv1
ad 1. Revitalizace veřejných prostranství

 • Zařazeny jsou následující projekty:

  - Revitalizace sídliště Mír – po etapách (tj. Náměstí, Velký blok, Malý blok, Propojení sídliště Mír s Podskalím, ulice Kosmonautů, ulice Obránců míru)

  - Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor – I. a II. etapa

  - Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského


Ad 2 regenerace bytov ch dom
ad 2. Regenerace bytových domů

 • Příjemce dotace = vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů ve vymezené zóně (tj. město, bytová družstva či další obchodní společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům …)

 • Výše dotace na 1 žadatele:

  - 36% celkových způsobilých výdajů projektu (do konce roku 2010)

  - 30% celkových způsobilých výdajů projektu (od 1.1.2011)


Ad 2 regenerace bytov ch dom1
ad 2. Regenerace bytových domů

 • budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat např.:

  - zateplení obvodového pláště domů (fasáda, výměna oken, rekonstrukce střechy)

  - odstranění statických poruch domů

  - sanace základů a hydroizolace spodní stavby

  - rekonstrukce technického vybavení domů (např. otopné soustavy, rozvodů tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů atd.)

  - rekonstrukce či modernizace společných prostor (schodiště, chodby atd.)

  - výměna či modernizace lodžií a balkonů atd.


Rozpo et iprm dle dosti
Rozpočet IPRM (dle Žádosti)

 • CELKEM: 294.409.051,- Kč

 • z toho:

  - Revitalizace veřejných prostranství: 176.645.051,- Kč

  (tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM)

  - Regenerace bytových domů: 117.764.000,- Kč

  (tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM)

 • Předpokládaná výše dotace z IOP: 210.712.636,- Kč

 • Předpokládané vlastní prostředky žadatele: 83.696.414,- Kč


Indik tory iprm dle dosti
Indikátory IPRM (dle Žádosti)

 • Plocha revitalizovaného území : 110.928 m2

 • Početregenerovaných bytů: 1145

 • Úspora spotřeby energie

  bytových domů: 10 %


Schv len dotace na iprm
Schválená dotace na IPRM

4.776.436 EUR

(původní požadavek:

cca 8,056 mil. EUR)


Aktualizace rozpo tu iprm
Aktualizace rozpočtu IPRM

 • CELKEM: 197.584.000,- Kč

 • z toho:

  - Revitalizace veřejných prostranství: 118.550.000,- Kč

  (tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM)

  - Regenerace bytových domů: 79.034.000,- Kč

  (tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM)

 • Předpokládaná výše dotace z IOP: 141.413.000,- Kč

 • Předpokládané vlastní prostředky žadatele: 56.171.000,- Kč


Aktualizace indik tor iprm
Aktualizace indikátorů IPRM

 • Plocha revitalizovaného území : 68.731 m2

 • Početregenerovaných bytů: 709

 • Úspora spotřeby energie

  bytových domů: 10 %


Dal postup realizace iprm
Další postup realizace IPRM

 • Podpis Dohody o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a MMR ČR: 3. 7. 2009

 • Předpokládaný termín vyhlášení 1. výzvy

  pro podávání individuálních projektů v rámci IOP: přelom srpen / září 2009

 • Termín ukončení realizace individuálních projektů: max. 30.6.2015


Dal informace k iprm a iop
Další informace k IPRM a IOP

Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

Ing. Eva Krausová, Ing. Věra Samková

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

(nárožní budova KB – 4. patro)

tel.: 383 700 840, 383 700 849

e-mail: eva.krausova@mu-st.cz

vera.samkova@mu-st.cz

www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

www.mu-st.cz / odkaz

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice