legend oleviste kiriku ehitamisest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legend Oleviste kiriku ehitamisest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legend Oleviste kiriku ehitamisest

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
armani

Legend Oleviste kiriku ehitamisest - PowerPoint PPT Presentation

174 Views
Download Presentation
Legend Oleviste kiriku ehitamisest
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Legend Oleviste kiriku ehitamisest Rühmatöö

 2. 1. • Palju sajandeid tagasi oli Tallinn väike linn ega tahtnud kasvada. Suured kaubalaevad purjetasid kaugelt mööda. Kui pole laevu, siis pole ka kaupa ja rikkus jääb tulemata. • Kuidas otsustasid linnaisad olukorda parandada?

 3. 2. • Arutati nii ja arutati naa, kuni otsustati ehitada nii kõrge torniga kirik, mis paistaks kaugele merele ja oleks ühtlasi ka laevadele tuletorniks. Küll siis võõrad kaupmehed linna üles leiavad! Jäi veel üle tubli ehitusmeister leida. Ega see kerge olnud. • Miks oli raske leida ehitusmeistrit?

 4. 3. • Üks kartis kõrgust, teine ei osanud müüri laduda. Siis saabus aga ootamatult võõras ehitusmeister, kes lubas maailma kõige kõrgema torni valmis ehitada. • Mis tasu ehitusmeister selle eest nõudis?

 5. 4. • Tasuks nõudis ehitusmeister kümme tündrit kulda. Linn oli vaene, nii palju kulda polnud kuskilt võtta. • Mis tingimusel lubas meister torni ikkagi ehitada?

 6. 5. • Ehitusmeister lubas kiriku tasuta valmis ehitada, kui tallinlased meistri nime teada saavad. Kuhu torn ehitada, kas Toompeale või all-linna? Toompea saksad nõudsid Toompeale, käsitöölised ja kaupmehed aga all-linna. Ehitusmeister arvas, et targem oleks ehitada all-linna... • Miks oleks kiriku all-linna ehitamine targem?

 7. 6. • ...... sest Toompeal oleks tornitipp kogu aeg pilvedes ja välk võib selle põlema panna. Pandigi nurgakivi Pika ja Laia tänava vahele. Kibekiirelt käis võõra mehe töö. Linnaisadel oli hirm nahas. Hoone hakkas juba valmis saama, aga linnakassas olid ainult mõned hõbemündid. Ei jäänud muud üle kui ehitusmeistriga sõprust sobitada ja niimoodi ta nimi välja uurida. Ei aidanud seegi, meister oli tumm kui kala. • Mis kavalusega otsustati meistri nimi teada saada?

 8. 7. • Üks salakuulaja, teistest kavalam, peitis end meistri kodu juures kivi taha. Kükitas seal mitu päeva, kuni ühel päeval kuuliski, kuidas meistri naine laulis sülelapsele laulu, kus oli sees meistri nimi – Olev. Salakuulaja nägu oli naeru täis –

 9. 7. jätkub • Salakuulaja nägu oli naeru täis – meistri nimi teada. Eks järgmisel hommikul olnudki torni juures käsil viimane töö – risti paikapanek. Korraga hõikas alt mitu meest: „Olev, Olev, pane hoolsasti! Rist on viltu!” • Mis juhtus nüüd meistriga?

 10. 8. • Meister võpatas nagu välgust tabatud. Linnaelanikud olid ta nime teada saanud. Käed-jalad läksid nõrgaks. Enne veel, kui taipas tugevamini tornist kinni hakata, kukkus alla. Keha langes kivisillutisele. Suust kargasid välja konn ja madu. Kukkumise hoog oli nii suur, et Olev

 11. 8. jätkub • Kukkumise hoog oli nii suur, et Olev sedamaid kiviks moondus (muutus). Kõik kolm seisavad veel praegugi kividena kiriku kõrval. Kirikut hakati aga ehitaja nime järgi Olevi ehk Oleviste kirikuks kutsuma. • See oli legend, aga kuidas on kirik tegelikult oma nime saanud?

 12. 9. lõpp • Kukkumise hoog oli nii suur, et Olev sedamaid kiviks moondus (muutus). Kõik kolm seisavad veel praegugi kividena kiriku kõrval. Kirikut hakati aga ehitaja nime järgi Olevi ehk Oleviste kirikuks kutsuma. • See oli legend, aga kuidas on kirik tegelikult oma nime saanud?

 13. Oleviste kirik Tallinnas