Download
efectele termice ale curentului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EFECTELE TERMICE ALE CURENTULUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EFECTELE TERMICE ALE CURENTULUI

EFECTELE TERMICE ALE CURENTULUI

726 Views Download Presentation
Download Presentation

EFECTELE TERMICE ALE CURENTULUI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EFECTELE TERMICE ALE CURENTULUI • GROZA ALIN, clasa X-a B

  2. Efectelecurentului electric • Trecerea curentului electricprintr-un circuit produce – efect termic(încălzirea conductoarelor), – efect magnetic(apariţia unor fenomene magnetice) – efect chimic(apariţia unor transformări chimice) • Descoperirea acestor efecte a condus la realizarea unor aparate electrice de mare utilitate.

  3. Efectultermic Becul,funcţioneazăpe baza Efectului Electrotermic (se observa că, după un timp de funcţionare , becurile sunt fierbinţi). Filamentul din wolfram al becului se încălzeşte până la incandescenţă. • Efectul Electrotermic (numit şi efect Joule)-constă în încălzirea conductoarelor străbătute de curent electric. • Pe baza acestui efect funcţionează numeroase aparate electrocasnice(al căror rol esteîncălzirea):fierbatorul electric,resoul,ciocanul de lipit,fierul de calcat,incubatorul.

  4. - Cel mai mult se încălzesc conductoarele din wolfram (filamentele becurilor), şi crom-nichel (din care sunt confecţionate reşouri radiatoare) - Cel mai puţin se încălzesc conductoarele din cupru şi aluminiu (din care sunt confecţionate cablurile electrice din locuinţe-pentru a nu se produce incendiu la un scurtcircuit-, şi cablurile de alimentare a aparatelor electrice) Cablurile conductoare(din cupru) care alimentează becul unei veioze se încălzesc foarte puţin (dacă s-ar încălzi şi ele până la incandescenţă, la fel ca filamentul din wolfram al becului, s-ar topi producând scurtcircuit). Prin Efect Electrotermic conductoarele dintr-un circuit se încălzesc, dar nu în mod egal.

  5. O altă aplicaţie a Efectului Electrotermic este siguranţa fuzibilă-care protejează locuinţele sau aparatele electrice de scurtcircuite. În caz de scurtcircuit, siguranţa se topeşte şi curentul electric se întrerupe, evitându-se astfel un incendiu sau distrugerea aparatelor electrice.

  6. Efectul magnetic Efectul magnetic al curentului electric- constă în apariţia unor fenomene magnetice la trecerea curentului electric printr-un circuit. Sistemul alcătuit dintr-o bobină în interiorul căreia se află un miez de fier se numeşte electromagnet. În apropierea unui conductor străbătut de curent electric acul magnetic al busolei se orientează perpendicular pe conductor- şi nu mai indică Nordul (datorita efectului magnetic ).

  7. Efectul Chimic Soluţiile apoase ale unor substanţe(piatră vânătă-sare,acizi,baze) sunt conductoare şi se numesc electroliţi. La trecerea curentului electric printr-un electrolit are loc pe electrozi depuneri de substanţă şi degajări de gaze. Electroliza este o modalitate de a separa substanţele chimice, într-un lichid, cu ajutorul curentului electric. Unele lichide conţin particule încărcate cu sarcină negativă sau pozitivă. Cutiile de băuturi răcoritoare sunt adesea fabricate din aluminiu obţinut prin electroliză. Aluminiul este un metal utilizat pe scară largă, din el fabricându-se veselă şi cabluri electrice. Însă, în natură, el nu se găseşte în stare pură, ci într-o rocă numită bauxită- o combinaţie de aluminiu, oxigen şi alte substanţe. Metalul pur se obţine prin electroliză.

  8. Bijuteriile sau tacâmurile “ de argint” nu sunt totdeauna din argint masiv, ci pot fi doar argintate. Desenul de mai jos arată cum se poate acoperi o piesă de metal cu un strat subţire dintr-un alt metal. Piesa se conectează la borna negativă a unei surse de curent şi se cufundă într-un lichid ce conţine particule pozitive de argint. La trecerea curentului argintul se depune pe piesa metalică, învelind-o. Acest proces se poate aplica multor metale. Cuiele de fier sunt adesea acoperite cu zinc, ca să nu rugineasca

  9. Puterea în fizică este mărimea fizică ce măsoară rata la care se transferă energia. • Formulă: • unde • P este puterea • W este lucrul mecanic • t este timpul. • Se numeşte putere medie în intervalul de timp Δt mărimea fizicăscalară P definită de relaţia: • Unitatea de măsură pentru putere în SI este watt-ul.

  10. Bibliografie: • www.wikipedia.ro