turvaline paindlikkus rahvusvahelises v rdluses n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses. Raul Eamets Tartu Ülikool RAHVUSVAHELINE PRAKTIKA JA EESTI VALIKUD 5 aastat töötuskindlustust Eestis , 8-9 veebr. Tallinn. Euroopa sotsiaalne mudel. Majandusliku konkurentsi efektiivne reguleerimine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses' - armando-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turvaline paindlikkus rahvusvahelises v rdluses

Turvaline paindlikkus rahvusvahelises võrdluses

Raul Eamets

Tartu Ülikool

RAHVUSVAHELINE PRAKTIKA JA EESTI VALIKUD

5 aastat töötuskindlustust Eestis,

8-9 veebr. Tallinn

euroopa sotsiaalne mudel
Euroopa sotsiaalne mudel
 • Majandusliku konkurentsi efektiivne reguleerimine
 • Ametiühingud ja sotsiaalsete partnerite vaheline koostöö(tegevuse koordineerimine)
 • Töötajate kaitse
 • Sotsiaalne sidusus
euroopa t turg
Euroopa tööturg
 • Kõrge töötus, võrreldes US-ga
 • Hõive ei kasva
 • Rahvastiku vananemine
 • Teenindussektori ebapiisav areng
 • Madal tööjõu mobiilsus
 • Jäik tööturg
slide4

Lissaboni strateegia

Eelnimetatud küsimustega tegelemiseks pandi Lissabonis paika kolm töösuunda, mis moodustavad nn Euroopa uue strateegia leppe:

1) Majandusreform, valmistamaks ette üleminekut rõhuasetuses teadmistel põhinevale majandusele. Selleks on tarvis läbimõeldud tegevuskava uute tehnoloogiate rakendamiseks, samuti teadus- ja arendustegevuseks ning siseturu arendamiseks

2) Euroopa sotsiaalmudeli kaasajastamine, investeerimine inimestesse ja võitlusse sotsiaalse tõrjutuse vastu.

3) Makromajanduslik poliitika majanduskasvu soodustamiseks.

lissaboni strateegia
Lissaboni strateegia

Viimased arengud on näidanud, et esiplaanile on tõstetud majanduse konkurentsivõime tõstmine (hõive kasv ja tööturu paindlikkuse suurendamine), koos töötajate sotsiaalse kaitstuse säilitamisega (Euroopa sotsiaalse mudeli kaasajastamine)

t turu paindlikkus
Tööturu paindlikkus
 • Tööturu paindlikkus näitab seda kui kiiresti tööturg kohandub muutuvatele makromajanduslikele tingimustele (mitmesugustele välistele šokkidele)
t turu paindlikkus1
Tööturu paindlikkus

Tööturu paindlikkust iseloomustavad neli aspekti

 • Väline (numbriline) paindlikkus, seisneb tööandja võimes töötajate arvu vastavalt vajadusele suurendada või vähendada ehk teisisõnu analüüsitakse, kui lihtne või keeruline on inimeste tööle võtmine või nende vallandamine.
 • Tööaja paindlikkus, seisneb eelkõige erinevate tööajarežiimide kasutamises, osaajaga töötamises, paindliku töögraafiku kasutamises, ületundide tegemises jne.
 • Funktsionaalne paindlikkus silmas peetakse ettevõttesisest töökorraldust, tööorganisatsiooni, kui kiiresti on võimalik tootmist ümber korraldada, kui lihtsalt saab töötajaid roteerida
 • Palga paindlikkus. Palkade paindlikkus näitab, kuidas palgad reageerivad majanduses toimunud muutustele, mil määral ja kui pikaks ajaks on palgad fikseeritud kollektiivlepingutega.
sotsiaalne kaitstus
Sotsiaalne kaitstus
 • Hõive kaitse
 • Sissetulekute kaitse
 • Kombineeritud kaitse (pere ja tööelu ühildamine)
flexicurity turvaline paindlikkus
Flexicurity (turvaline paindlikkus)

Algne idee oli muuta töökoha kaitstus hõive kaitstuseks (Hollandi majandusteadlane prof H. Adriaansens, 1995)

Tuleb leida tasakaal töötajate kaitstuse ning tööturu paindlikkuse vahel

balti riigid versus taani
Balti riigid versus Taani

Tööturu paindlikkus

Taani mudel, “kuldne kolmnurk”

Balti riikide mudel

Sotsiaalne kaitstus

Aktiivne tööturupoliitika

faktoranal s m uutujate valik
Faktoranalüüs: muutujate valik
 • Andmed – kasutada sai andmeid, mis olemas

kõikide EU25 riikide kohta

 • Peamiselt 2003. aasta Eurostati andmed
 • Oluline piirang muutujate arvule – väike valim
 • Muutujate valik mudelisse – statistiline kriteerium + varasemates uuringutes kasutatud näitajad + intuitsioon
slide13

SE

BE

AT

DK

FI

NL

FR

DE

LU

SI

UK

IT

EL

PT

PL

ES

SK

MT

CZ

HU

CY

IE

LT

EE

LV

R2 = 0,11

klasteranal si olemus
Klasteranalüüsi olemus
 • võimaldab jagada objektid teatud neile omaste karakteristikute alusel gruppidesse, mida antud teema kontekstis nimetatakse klastriteks
 • objektid grupeeritakse klastritesse nii, et ühte klastrisse kuuluvad objektid on teatud (eelnevalt kindlaksmääratud) valikukriteeriumi põhjal sarnasemad samasse klastrisse kuuluvate kui teistes klastrites asuvate objektidega
 • see tähendab, et eesmärgiks on samaaegselt maksimeerida klastritesisest homogeensust ning klastritevahelist heterogeensust
klastrid
Klastrid
 • EL, IT, PT, SK
 • AT, BE, FR, DE, LU, FI
 • MT, PL, ES
 • CZ, HU, SI
 • DK, SE, UK, NL
 • EE, LV, LT, CY, IE
slide18

2.0

Turvaline paindlikkus

Vana Europe

1.5

1.0

0.5

Sega grupp

Sotsiaalne kaitstus

0.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Sega grupp

?

-0.5

Balti riigid

-1.0

-1.5

-2.0

Kohanemisvõime