tabeller och diagram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tabeller och diagram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tabeller och diagram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tabeller och diagram - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Tabeller och diagram. Kapitel 2 – Hur ska en statistisk undersökning redovisas?. Kategorivariabler. Ex. Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag ? (Sifoundersökning , december 2008) Frekvenstabeller:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tabeller och diagram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tabeller och diagram

Tabeller och diagram

Kapitel 2 – Hur ska en statistisk undersökning redovisas?

kategorivariabler
Kategorivariabler

Ex. Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag? (Sifoundersökning , december 2008)

Frekvenstabeller:

Relativa frekvenser. Viktigt att ange antal tillfrågade. Här n=1610.

Absoluta frekvenser.

slide3

Ex. Forts.

Stapeldiagram

Ibland stympas frekvensaxeln. Det kan ge missvisande reslutat

slide4

Ex. Forts.

Cirkeldiagram

Vilket parti är egentligen störst av C, Fp, Kd eller Sd?

slide5

Ex. Forts.

Stapeldiagram

slide6

Ex. Forts.

Stapeldiagram

slide7

Ex.4 i boken.

Korstabell

Frekvenser för kön

Frekvenser för attityd

Kallas marginalfrekvenser

slide8

Forts.Ex.4.

Relativa frekvenser (relativt totalsumman)

slide9

Forts.Ex.4.

Relativa frekvenser (relativt radsumman)

Totala antalet kvinnor

Alltså är 82% av männen och 80% av kvinnorna positiva. Det är alltså ingen skillnad i attityd bland män och kvinnor. Attityd och kön är oberoende.

Totala antalet män

slide10

Forts.Ex.4.

Relativa frekvenser (kolumn)

Bland de negativa är 81% kvinnor. Det låter som om kvinnorna är mest negativa. Å andra sidan är 79% kvinnor bland de positiva. Eftersom det är olika antal av män och kvinnor får man se upp. Samma slutsats som på förra bilden kan dras nämligen att kön och attityd är oberoende.

kvantitativa variabler
Kvantitativa variabler

Ex. Hur många tv-apparater finns det i ditt hem?

Svar: 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, …

Stolpdiagram

Frekvenstabell

slide12

Ex. 6. Kroppslängd i cm hos 497 pojkar i ålder 17 år. 176, 177, 171, 176, 181, 173, 177, …

Materialet delas in i klasser med ungefär lika stora observationer.

De som finns i klassen 150-154 cm är mellan 149,5 cm och 154,5 cm om de vanliga avrundningsreglerna använts.

Klassens undre gräns är 149,5 cm och klassens övre gräns är 154,5 cm.

Klassbredden är skillnaden mellan övre och undre gräns, d.v.s. 154,5 cm - 149,5 cm = 5 cm.

Klassmitten kan man ange som ett ungefärligt värde på alla individer i klassen. Den ges av undre gränsen + halva klassbredden= 149,5 cm +2,5 cm =152 cm

slide13

Ex. 6. forts.

Histogram. Visar tabellen på föregående blad grafiskt.