slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Хотинська битва PowerPoint Presentation
Download Presentation
Хотинська битва

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Хотинська битва - PowerPoint PPT Presentation

armand-gutierrez
85 Views
Download Presentation

Хотинська битва

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Хотинська битва 390років

 2. 1000-літній Хотин - одне з найдревнішихмістУкраїни. Йогоісторіясягає у прадавнюминувщину - археологи відносятьвиникненняміста до VIII століття.

 3. Засновано його на перехрестіважливихторговельнихшляхів з Півночі на Південь та зі Сходу на Захід.

 4. Не раз Хотин ставав ареною кривавихбоїв. Невипадково тут, на березіДністра, в другійполовині ХІІІ століттярозпочатобудівництвокам'яноїфортеці, яка стала одним із самих потужнихукріпленьСхідноїЄвропи.

 5. КозацькаРада 17 червня 1621 року в урочищі Суха Діброваухвалилавзяти участь у боротьбіпротиТуреччини і вислала у Варшаву делегацію на чолі з гетьманомПетром Конашевичем, щоб за свою участь, у протитурецькійборотьбізабезпечитидеякіпривілеї для козацтва та права для Православної Церкви в Україні.

 6. Сагайдачний, Петро Кононович(1570—1622) кошевийотаманЗапорізькоїСічі

 7. 1621 Відбулася відома Хотинська битваобєднанніпольско-козацьківійська(близько80 тис. чоловік) та їх вороги - 162-тисячна турецькаармія (у деякихджералах 250-тисячна).

 8. Сагайдачний отримав ,з рук королевича Владислава у 1621 році ,у нагороду за успішні бойові дії під Хотином – меч прикрашений золотом та бриліантами.

 9. Поранення та смерть Сагайдачного 1622 г. Сагайдачнийпомираєвнаслідокпоранення в руку під Хотином.

 10. Хотинськабитва 1621, козацько-польськаперемога над Туреччиною, у результатіякоїтурецький султан Осман II бувзмушенийприпинитивійну.

 11. На ційземлі священна кожнап'ядь. Схиличоло в задумі на хвилину. Тут сплятьбрати, Їх слава не загине. Нікомувдячнупам'ять не віддать…