kat m lkiyeti kanunu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kat Mülkiyeti Kanunu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Kat Mülkiyeti Kanunu - PowerPoint PPT Presentation


 • 705 Views
 • Uploaded on

Niyazi KÜTÜK Tapu ve Kadastro Uzmanı Tapu Dairesi Başkanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Tapu İşlemleri Birimi). Kat Mülkiyeti Kanunu. Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı. Kanunun 1. maddesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakına ilişkin genel kuralı belirlemiştir. Buna göre kat mülkiyeti açısından ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kat Mülkiyeti Kanunu' - arlo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kat m lkiyeti kanunu

Niyazi KÜTÜK

Tapu ve Kadastro Uzmanı

Tapu Dairesi Başkanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Tapu İşlemleri Birimi)

Kat Mülkiyeti Kanunu

kat m lkiyeti kat rtifak
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kanunun 1. maddesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakına ilişkin genel kuralı belirlemiştir.
 • Buna göre kat mülkiyeti açısından;

- Tamamlanmış bir yapıda,

- Ayrı ayrı ve müstakil kullanıma elverişli,

- Malik veya ortak maliklerce,

- Bağımsız mülkiyet (İ) hakkının kurulabileceği ön görülmüştür.

kat m lkiyeti kat rtifak1
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • İrtifak hakkı açısından;

- Henüz yapılmamış ya da tamamlanmamış bir yapı,

- Bina tamamlandıktan; kat mülkiyetine konu olabilecek nitelikteki bölümleri yapıldıktan sonra, geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere (İİ),

- Malik veya ortak maliklerce,

- İrtifak Hakkı kurulabilir.

kat m lkiyeti kat rtifak2
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Kanunda Geçen Tanımlar:

 • Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul);
 • yalnız esas yapı kısmına (Anayapı)
 • anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm);
 • bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti);
 • bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);
kat m lkiyeti kat rtifak3
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Kanunda Geçen Tanımlar:

 • Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler);
 • kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);
kat m lkiyeti kat rtifak4
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Kanunda Geçen Tanımlar:

 • Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı);
 • bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);
kat m lkiyeti kat rtifak5
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Kanunda Geçen Tanımlar:

 • Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);
 • Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme);
 • Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. (İİİ)
kat m lkiyeti kat rtifak6
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği; Arsa Payına Bağlı Olma.

- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

kat m lkiyeti kat rtifak7
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Arsa Payına İtiraz:

 • Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.
kat m lkiyeti kat rtifak8
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Arsa Payının Değiştirilemezliği.

 • Bağımsız bölümlerden her birine tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez.
 • İstisna; Bağımsız Bölüm İlavesi
kat m lkiyeti kat rtifak9
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Resen Kat Mülkiyeti Kurulması.

 • Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir.
 • Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.
kat m lkiyeti kat rtifak10
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Ortak Yerler.

(1) Sözleşme ile belirlenenler,

(2) Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler.

kat m lkiyeti kat rtifak11
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler:

- Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

kat m lkiyeti kat rtifak12
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler:

- Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

- Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

kat m lkiyeti kat rtifak13
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Ortak Yerler için Genel Kural:

- Bu sayılanların dışında kalıp,

- yine ortaklaşa kullanma,

- korunma veya faydalanma için zaruri olan

 • diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Madde 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü,

aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

kat m lkiyeti kat rtifak14
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümler ve Arsa Payı Arasındaki Bağlantı

- Arsa payı; bağımsız bölüm ile birlikte hareket eder,

- kat mülkiyeti veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemez,

- miras yoluyla devre konu olamaz ve başka bir hakla da kayıtlanamaz.

kat m lkiyeti kat rtifak15
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Anagayrimenkul Bütünlüğü:

- Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış (boşta) arsa payı bırakılamaz.

kat m lkiyeti kat rtifak16
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Anagayrimenkul ve Kat Mülkiyetindeki Hakların Durumu:

- Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar.

- Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.

- Anagayrimenkuldekat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.

kat m lkiyeti kat rtifak17
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı:

- Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılırve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.

kat m lkiyeti kat rtifak18
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı:

- Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir.

kat m lkiyeti kat rtifak19
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı:

- Bağımsız bölüm üzerindekat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayanirtifaklar kurulamaz.

- Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.

kat m lkiyeti kat rtifak20
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Ortaklığın Giderilmesi:

- Anagayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez.

- Bağımsız bölümlerde ortaklığın giderilmesi istenebilir.

kat m lkiyeti kat rtifak21
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Önalım Hakkı:

- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı sahiplerinin, devre konu arsa payı veya bağımsız bölüm üzerindeönalım hakkı yoktur.

- Bağımsız bölüm paydaşları arasındaönalım hakkı muteberdir.

- Resmi senette bu iki kuralın aksi kararlaştırılabilir.

kat m lkiyeti kat rtifak22
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kurulması

- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.

- Kural:Anagayrimenkuldekısmi (bir kısmında) kat irtifakı ve kat mülkiyetikurulamaz.

kat m lkiyeti kat rtifak23
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

Tek bağımsız bölüm olarak tescil edilme:

Kat mülkiyeti kurulurken;

- aynı katta,

- birbirine bitişik bulunan,

- aynı nevideki,

- birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının,

- otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan

- veya kullanma bakımından

- bütünlük arz eden

- birden çok katı veya bölümü,

- kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.

 • Buna uygun değişiklik projesi ve yapı kullanma izin belgesinin ibrazı gerekir.
kat m lkiyeti kat rtifak24
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

29/01/2013 tarihli 2013 /6 Sayılı “Turizm Tesisi Yapıları” Konulu Genelge

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ nün 22/01/2013 tarihli ve 1151 sayılı Genelgesi)

 • “İmar planında Turizm Tesis Alanı, kullanım kararı getirilen parsellerin;
 • İlgili belediye ve İl Özel İdaresince Tapu Müdürlüğüne bildirim yapılması ve “İmar Planında Turizm Tesis Alanı” olarak sicile belirtme yapılması,
 • İlgili belediye ve İl.Ö.İdr. ce mimari proje ve yapı ruhsatının onaylanması aşamasında tüm bağımsız bölümlerin kullanım amacının mimari proje üzerinde belirtilerek onaylanması,
 • Bu alanlara ait yönetim planında konut amaçlı kullanımlarının uygun görülmemesi,
 • Bu alanlarla ilgili cins değişikliği taleplerinde görüş verecek olan Belediye ve İl. Ö. İdr. ceturizm tesis alanı olduğunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi.”
kat m lkiyeti kat rtifak25
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat mülkiyetinin tescili;

(1) resmi senet uyarınca veya

(2) mahkeme hükmü ile yapılır.

 • Mahkeme Hükmü ile:

- Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında,

- kat mülkiyeti tesisi ve bağımsız bölümlerin paydaşlara/mirasçılara tahsisine ilişkin mahkeme kararı ile.

kat m lkiyeti kat rtifak26
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler:

Malik veya tüm paydaşlarca aşağıdaki belgelerle istemde bulunulur;

(1) Mimari Proje (!!) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi

Anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafındanimzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

kat m lkiyeti kat rtifak27
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler:

(2) Yönetim Planı

Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

Yönetim Planı Nedir?

Madde 28 : Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

kat m lkiyeti kat rtifak28
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı

2009/14 sayılı Genelge

Kat Mülkiyetine Esas Cins Değişikliğinin Haritasına işlenmesi:

“Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece (Belediye sınırlan içinde Belediyelerce. Belediye sınırları dışında Valiliklerce) Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Kadastro Müdürlüğünce "tescil bildirimi (beyanname)" tanzim edilerek Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir. Tapu Sicil Müdürlüğünce başkaca bir belge istenmeden resen kat mülkiyetine geçilecektir.”

kat m lkiyeti kat rtifak29
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Yönetim Planının Değiştirilmesi

- Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin (4/5) beşte dördünün oyu aranır.

- Yönetim Planının Bağlayıcılığı: Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. (!!)

- Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

kat m lkiyeti kat rtifak30
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Mimari Projenin Kat Malikine Verilmesi
 • Kat malikine, istem halinde, mimari projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir. (m.13)
 • Hangi İdare verecek; kanunda belirlenmemiş.
 • Soru: Üretmediğimiz ve de hakim olmadığımız teknik bir evrakın (ilgili kısmını?) örneğini vermek zorunda mıyız?
kat m lkiyeti kat rtifak31
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat İrtifakı Tesisi;
 • Malikin veya bütün paydaşların;
 • - İstemi,
 • - Mimari proje,
 • - Yönetim plânı (Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez)
 • Resen Kat Mülkiyetine Geçiş:Kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.
kat m lkiyeti kat rtifak32
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı:

(1) Kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde;

- hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz;

- kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür;

- İstisna: dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehanelerbu hükmün dışındadır.

kat m lkiyeti kat rtifak33
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı:

(2) Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde;

- sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibieğlence ve toplantı yerlerive fırın, lokanta, pastahane, süthane gibigıda ve beslenme yerlerive imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler,

- ancak kat malikleri kurulununoybirliği ilevereceği kararla açılabilir.

kat m lkiyeti kat rtifak34
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı:

Bu karar, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerinebütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.

kat m lkiyeti kat rtifak35
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölüm İlavesi:

- kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması,

- veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin (sinema…, fırın…, dükkan…) sonradan yapımı veya ilavesi için:

kat m lkiyeti kat rtifak36
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Bağımsız Bölüm İlavesi:

a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi;

b)Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre yeniden ve oybirliğiyletespit edilmesi;

c) kat irtifakı kurularak bunun, anagayrimenkulünbütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasiyle 13 üncü madde hükmüne göre bağlantı sağlanması;

Şarttır.

kat m lkiyeti kat rtifak37
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Temliki Tasarruflar:

Anagayrimenkulün;

- bir hakla kayıtlanması veya

- arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi

temliki tasarruflar … gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.

kat m lkiyeti kat rtifak38
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Kural: Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.

kat m lkiyeti kat rtifak39
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Kendiliğinden sona ermeme;

- Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğindensona ermez.

kat m lkiyeti kat rtifak40
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

(1) Talep, Yazılı İstem;

- bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin veya tüm maliklerce kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir.

kat m lkiyeti kat rtifak41
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Bağımsız bölüm üzerindeki ayni veya şahsi hak bulunması:

- Hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe,anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.

kat m lkiyeti kat rtifak42
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Bağımsız bölüm üzerindeki ayni veya şahsi hak bulunması:

Hakkın aktarılmasına muvafakat;

- Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payınaveya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine aktarılmak suretiyle genel kütüğe tescil olunur.

kat m lkiyeti kat rtifak43
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

(2) Yok olma - Kamulaştırılma

- Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.

kat m lkiyeti kat rtifak44
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

(3) Harab Olma

Genel Kural; Anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer;

- sona erme hükümleri harap olma zamanından itibaren başlar.

kat m lkiyeti kat rtifak45
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harab Olma

Bağımsız bölümlerden biri tamamen harap olursa;

- malik iki yıl içinde yeniden yaptırmak zorunda,

Yaptırmazsa;

- diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı,

- bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde,

- o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında,

- kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

kat m lkiyeti kat rtifak46
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harab Olma

Bu halde devrolunan arsa payları;

- kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (Beyanlar) hanesinde belirtilir;

- arsa payını devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya

- arsa paylarını yeniden hesaplayarak bütün arsa paylarına dağıtmaya; kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.

kat m lkiyeti kat rtifak47
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harab Olma

Harap olma ile ilgili bütün bu süreç işlemez; bunlar yapılmazsa ne olur?

- anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona ererek,

- ortak mülkiyet hükümleri uygulanır.

kat m lkiyeti kat rtifak48
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harab Olma

Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa ?

- Bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri,

- yeniden yaptırıp yaptırmamayı,

- harabolma tarihinden başlayarak altı ay içinde,

- diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.

- Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur,

- onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir.

kat m lkiyeti kat rtifak49
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harap Olma

Harap olmaya ilişkin kanunda geçen sürelerin devamında;

- Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyetikendiliğindenkat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesinegeçici şerh verilir.

- Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten silinir.

kat m lkiyeti kat rtifak50
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harap Olma

Bildirim ÖDEVİ;

- Harap olan yapı,

(1) yönetici tarafından;

- Tapu Müdürlüğüne ve bütün kat maliklerine

(2) Yönetici yoksa;

- Harap olan kat malikince Tapu Müdürlüğüne,

DERHAL bildirilir.

kat m lkiyeti kat rtifak51
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harap Olma

- Bildirim yapılmamasından doğacak zarardan;

(1) ilgili bağımsız bölüm maliki zararın tamamı üzerinden,

(2) Yönetici 1/5 i oranındaki kısmından da müteselsilen sorumludur.

- Hazine sorumluluğu söz konusu değildir.

kat m lkiyeti kat rtifak52
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harap Olma

- Kat mülkiyeti sona erince,

- kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydıyla bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir.

- Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

kat m lkiyeti kat rtifak53
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi:

Harap Olma sonrası yeni yapı yapılması;

- Tümü harabolananayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse,

- kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.

kat m lkiyeti kat rtifak54
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi:

(1) Talep Üzerine:

- Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.

kat m lkiyeti kat rtifak55
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi:

(2) Kendiliğinden sona erme

Yok olma, kullanışsız hale gelme, kamulaştırma:

- Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.

kat m lkiyeti kat rtifak56
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi:

(3) Hakim kararıyla sona erme

- Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde,

- bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa,

- maliklerden birinin istemi üzerine,

 • sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya
 • belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir.

- Yukarıdaki durum uyarınca kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir.

kat m lkiyeti kat rtifak57
Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
 • Yasaklar

- Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz. (Tapu Kanunu madde 26 uygulanamaz.)

- Tümü kargir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.