struktur for tilpasset oppl ring i forhold til minoritetsspr klige elever n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever. Sentrale føringer. Strategiplanen ”Likeverdig utdanning i praksis” (2004, revidert 2007) St.meld.nr. 23 (2007-2008) språk bygger broer St.meld. Nr. 16 (2006 2007)….. og ingen sto igjen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sentrale f ringer
Sentrale føringer
 • Strategiplanen ”Likeverdig utdanning i praksis” (2004, revidert 2007)
 • St.meld.nr. 23 (2007-2008) språk bygger broer
 • St.meld. Nr. 16 (2006 2007)…..og ingen sto igjen
 • Rett til inntak § 3-1 første ledd
sentrale f ringer fort
Sentrale føringer (fort.)
 • Vilkår til inntak i Inntaksforskriften
  • Har gjennomgått norsk grunnskole
  • Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole
  • Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd
lovendringer
Lovendringer
 • § 1-3 Tilpassa opplæring

Opplæringa skal tilpassast evnane og føresetnadane til den enkelte eleven lærekandidaten og lærlingen.

§ 3-12 Særskilt språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i videregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæinga i skolen Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

nye skjemaer og rutinebeskrivelser
Nye skjemaer og rutinebeskrivelser
 • Melding fra søker om behov for timer til særskilt språkopplæring ihht § 3-12
 • Vedtak innvilges/avslag
 • Klageorientering
 • Orientering om viderehenvisning til hjelpetjenesten
 • Utdanningsetaten vil i vårhalvåret 2009 etablere en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag på dette området
oppl ringsmodeller
Opplæringsmodeller
 • Sjøveganmodellen:
 • Grunnskole for voksne ihht oppl. § 4A-1, tilbud om kurset norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere lokalisert til en videregående skole
 • Fordel: God sosial profil for ungdom i alderen 16-21 år og ikke forbruk av rettsår
 • Forbedret grunnkompetanse før inntak
 • Utfordring: Ressurskrevende for TF
 • Krav om et visst antall elever pga. nivåtilpasning
oppl ringsmodeller fort
Opplæringsmodeller (fort.)

Innføringsklasse

 • For elever med kort botid
 • Fordel: ikke forbruk av rettsår
 • Følger læreplan i grunnleggende norsk
 • Følger utvalgte mål fra ordinære vg1 kurs og fellesfag kan søke alle ordinære vg1 etter avlagt innføringsår.
 • Eksamen som privatist
 • Utfordring: Øker TF utgifter til minoritetsspråklige elever. Tilbudet bør lokaliseres til få læresteder evt. i kombinasjon med lyd-bilde.
oppl ringsmodeller fort1
Opplæringsmodeller (fort.)

Fordeling av et utdanningsprogram over to år

 • Et generell tipasningsordning som også kan brukes i forhold til minoritetsspråklige